Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از افزایش حضور جنگ‌جویان خارجی در شمال کشور

شماری از چهره‌های سیاسی از شمال کشور، از افزایش حضور جنگ‌جویان هراس‌افگن خارجی در برخی از ولایت‌‎های شمالی و شمال‌شرقی، هشدار می‌دهند.

به گفتۀ آنان این جنگ‌جویان دسته دسته از کشورهای همسایه وارد افغانستان شده‌اند و در بخش‌هایی از ولایت‌های چون بدخشان، تخار، کندز، جوزجان و فاریاب جابجا شده‌اند.

عطامحمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی گفت: «امروز از بدخشان گرفته تا قندز تا قسمت‌هایی از تخار و قسمت‌هایی از درزاب و قوش‌تیپه جوزجان، المار و قیصار فاریاب و همچنان ولسوالی کوهستانات سرپل و بخش‌های تیربند ترکستان که همین‌طور می‌رود تا بادغیس، خارجی‌های تُندرو و افراطی جابه‌جا استند و سخت فعالیت می‌کنند.»

به‌گفتۀ شماری از اعضای پیشین و برحال مجلس نماینده‌گان، در بخش‌هایی از ولایت‌های شمالی، جنگ‌جویان خارجی هراس‌افگن خانواده‌های شان را هم با خود دارند و تمامی‌شان مسلح استند.

فوزیه کوفی، نمایندۀ پیشین مردم بدخشان در مجلس: «تعدادی با این حلقات وصل شدند و در منطقه راغستان (بدخشان) گشت وگذار می‌کنند و در حالت جنگ استند.»

فدامحمد الفت، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «قطعاً ما و همه مردم ما که در سمت شمال زنده‌گی می‌کنند، فوق‌العاده از ناامن‌شدن ولایات شمال نگرانی دارند و این باعث صدمه رساندن به گفت‌وگوهای صلح می‌شود.»

در همین‌حال، از رفتن دسته‌دسته جنگ‌جویانی که در داخل کشور فعال استند به شماری از ولایت‌های شمالی نیز گزارش‌هایی پخش شده‌اند.

پولیس بغلان به تازه‌گی سه مرد را که می‌خواستند از پروان به بغلان بروند بازداشت کرده‌است.

این مردان در ویدیویی که ظاهراً از اعترافات‌شان برداشته شده‌است می‌گویند که در بیرون از افغانستان آموزش‌های نظامی دیده‌اند.

نورآغا یکی از این مردان می‌گوید: «در حدود یک‌ماه و سه یا چهارشب را آن‌جا بودیم. ما سه نفر بودیم. در آن‌جا به ما درس کارگیری از جنگ‌افزار و تمرینات دویدن دادند.»

در چنین اوضاعی، وزارت امورداخله بر ادامۀ رویاریی نیروهای امنیتی با بیست گروه هراس‌افگن در کشور تأکید دارد.

طارق آرین، سخن‌گوی این وزارت گفت: «این گروه‌ها، ارتباطات تنگاتنگ هم باهم دارند، برای تشدید خشونت‌ها، برای افزایش خشونت‌ها در افغانستان که البته چتر کلان این را طالبان ایجاد کرده‌اند.»»

قطع پیوند طالبان با گروه‌های هراس‌افگن از مهم‌ترین بخش‌های موافقت‌نامه آوردن صلح به افغانستان بوده‌است.

با این‌حال، آنچه که کاهش نیافتن خشونت‌ها پس از امضای این موافقت‌نامه میان واشنگتن و طالبان گفته می‌شود، بارها طالبان را با انتقادهای کابل و متحدانش روبه‌رو ساخته‌است، هرچند که گروۀ طالبان همواره بر پابندی‌اش به موافقت‌نامه آوردن صلح به افغانستان تأکید کرده‌است.

نگرانی‌ها از افزایش حضور جنگ‌جویان خارجی در شمال کشور

به‌گفتۀ شماری از اعضای پیشین و برحال مجلس نماینده‌گان، در بخش‌هایی از ولایت‌های شمالی، جنگ‌جویان خارجی هراس‌افگن خانواده‌های شان را هم با خود دارند و تمامی‌شان مسلح استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از چهره‌های سیاسی از شمال کشور، از افزایش حضور جنگ‌جویان هراس‌افگن خارجی در برخی از ولایت‌‎های شمالی و شمال‌شرقی، هشدار می‌دهند.

به گفتۀ آنان این جنگ‌جویان دسته دسته از کشورهای همسایه وارد افغانستان شده‌اند و در بخش‌هایی از ولایت‌های چون بدخشان، تخار، کندز، جوزجان و فاریاب جابجا شده‌اند.

عطامحمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی گفت: «امروز از بدخشان گرفته تا قندز تا قسمت‌هایی از تخار و قسمت‌هایی از درزاب و قوش‌تیپه جوزجان، المار و قیصار فاریاب و همچنان ولسوالی کوهستانات سرپل و بخش‌های تیربند ترکستان که همین‌طور می‌رود تا بادغیس، خارجی‌های تُندرو و افراطی جابه‌جا استند و سخت فعالیت می‌کنند.»

به‌گفتۀ شماری از اعضای پیشین و برحال مجلس نماینده‌گان، در بخش‌هایی از ولایت‌های شمالی، جنگ‌جویان خارجی هراس‌افگن خانواده‌های شان را هم با خود دارند و تمامی‌شان مسلح استند.

فوزیه کوفی، نمایندۀ پیشین مردم بدخشان در مجلس: «تعدادی با این حلقات وصل شدند و در منطقه راغستان (بدخشان) گشت وگذار می‌کنند و در حالت جنگ استند.»

فدامحمد الفت، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «قطعاً ما و همه مردم ما که در سمت شمال زنده‌گی می‌کنند، فوق‌العاده از ناامن‌شدن ولایات شمال نگرانی دارند و این باعث صدمه رساندن به گفت‌وگوهای صلح می‌شود.»

در همین‌حال، از رفتن دسته‌دسته جنگ‌جویانی که در داخل کشور فعال استند به شماری از ولایت‌های شمالی نیز گزارش‌هایی پخش شده‌اند.

پولیس بغلان به تازه‌گی سه مرد را که می‌خواستند از پروان به بغلان بروند بازداشت کرده‌است.

این مردان در ویدیویی که ظاهراً از اعترافات‌شان برداشته شده‌است می‌گویند که در بیرون از افغانستان آموزش‌های نظامی دیده‌اند.

نورآغا یکی از این مردان می‌گوید: «در حدود یک‌ماه و سه یا چهارشب را آن‌جا بودیم. ما سه نفر بودیم. در آن‌جا به ما درس کارگیری از جنگ‌افزار و تمرینات دویدن دادند.»

در چنین اوضاعی، وزارت امورداخله بر ادامۀ رویاریی نیروهای امنیتی با بیست گروه هراس‌افگن در کشور تأکید دارد.

طارق آرین، سخن‌گوی این وزارت گفت: «این گروه‌ها، ارتباطات تنگاتنگ هم باهم دارند، برای تشدید خشونت‌ها، برای افزایش خشونت‌ها در افغانستان که البته چتر کلان این را طالبان ایجاد کرده‌اند.»»

قطع پیوند طالبان با گروه‌های هراس‌افگن از مهم‌ترین بخش‌های موافقت‌نامه آوردن صلح به افغانستان بوده‌است.

با این‌حال، آنچه که کاهش نیافتن خشونت‌ها پس از امضای این موافقت‌نامه میان واشنگتن و طالبان گفته می‌شود، بارها طالبان را با انتقادهای کابل و متحدانش روبه‌رو ساخته‌است، هرچند که گروۀ طالبان همواره بر پابندی‌اش به موافقت‌نامه آوردن صلح به افغانستان تأکید کرده‌است.

هم‌رسانی کنید