تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از تقابل امریکا و روسیه در افغانستان

حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه امروز در نشستی در نهاد مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان از افزایش  اختلاف‌ها میان امریکا و روسیه در افغانستان هشدار داد.

در این نشست که در باره سیاست‌های خارجی افغانستان و راه‌های رسیدن به صلح برگزار شده بود، کرزی گفت که اختلاف‌های امریکا و روسیه از اوکرایین به سوی افغانستان در حرکت است و اگر این رقابت‌ها رسمی شوند، برای افغانستان پی‌آمدهای زیان باری خواهد داشت.

حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، گفت: «این اختلافات آهسته، آهسته از اوکراین به طرف افغانستان روان است و هر زمانی‌که این اختلافات به گونه رسمی آغاز شود، برای افغانستان حالت بد خواهد داشت.»

آقای کرزی که از گفت‌وگو کننده‌گان اصلی هیئت افغانستان با پاکستان بوده است، به همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان بی‌باور شده است و می‌گوید که افغانستان نباید از چین توقع داشته باشد که بر پاکستان فشار بیاورد تا در روند صلح افغانستان کمک کند.

کرزی افزود: «ما باید از چین توقع نداشته باشیم که بر پاکستان فشار بیاورد، چرا که این یک توقع بی‌جا است. همو تفکیک منفعت چین را از پاکستان و با خود درک کنیم.»

در همین حال، سفیر هند در کابل از جامعه جهانی می‌خواهد که بر کشورهای پشتیبان هراس‌افگنی فشار بیاورد.

وینی کمار، سفیر هند در کابل، گفت: «نخستین موردی که همه روی آن باید توافق داشته باشیم، این است که از پشتیبانی هراس‌افگنی دست برداشته شود. جامعه جهانی باید بر کشورهای پشتیبان هراسافگنی فشار بیاورد تا از این کار دست بردارند.

با این همه، سیاست‌های حکومت افغانستان در کار پایان دادن به خشونت‌ها و رسیدن به صلح انتقاد می‌شود.

مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات، گفت: «صلح به یک سرآب به مردم افغانستان تبدیل شده است، هر باری که ما شعار صلح را می‌دهیم، قربانی مان در راه صلح بیشتر می‌شود.»

حکومت وحدت ملی با پاکستان روابط تنش‌آلودی داشته است، اما از نه ماه بدینسو روی کار مشترک در باره یک برنامه عمل با پاکستان  به توافق رسیده است و نماینده‌گان دو کشور دو بار رفت‌وآمدهایی داشته‌اند، اما وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که تمامی توافق‌ها تنها روی کاغذ‌ها باقی مانده‌اند.

در این برنامه عمل پنج گروه کاری در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، استخباراتی و مهاجرین ایجاد شده است، اما وزارت خارجه افغانستان، نظامیان پاکستان را مانع پیشرفت در کارها می‌داند.

نگرانی‌ها از تقابل امریکا و روسیه در افغانستان

حکمت خلیل کرزی از همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان ناامید است و نیز می‌گوید نباید از چین توقع داشت که از بهر کمک به روند صلح افغانستان بر پاکستان فشار بیاورد.

تصویر بندانگشتی

حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه امروز در نشستی در نهاد مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان از افزایش  اختلاف‌ها میان امریکا و روسیه در افغانستان هشدار داد.

در این نشست که در باره سیاست‌های خارجی افغانستان و راه‌های رسیدن به صلح برگزار شده بود، کرزی گفت که اختلاف‌های امریکا و روسیه از اوکرایین به سوی افغانستان در حرکت است و اگر این رقابت‌ها رسمی شوند، برای افغانستان پی‌آمدهای زیان باری خواهد داشت.

حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، گفت: «این اختلافات آهسته، آهسته از اوکراین به طرف افغانستان روان است و هر زمانی‌که این اختلافات به گونه رسمی آغاز شود، برای افغانستان حالت بد خواهد داشت.»

آقای کرزی که از گفت‌وگو کننده‌گان اصلی هیئت افغانستان با پاکستان بوده است، به همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان بی‌باور شده است و می‌گوید که افغانستان نباید از چین توقع داشته باشد که بر پاکستان فشار بیاورد تا در روند صلح افغانستان کمک کند.

کرزی افزود: «ما باید از چین توقع نداشته باشیم که بر پاکستان فشار بیاورد، چرا که این یک توقع بی‌جا است. همو تفکیک منفعت چین را از پاکستان و با خود درک کنیم.»

در همین حال، سفیر هند در کابل از جامعه جهانی می‌خواهد که بر کشورهای پشتیبان هراس‌افگنی فشار بیاورد.

وینی کمار، سفیر هند در کابل، گفت: «نخستین موردی که همه روی آن باید توافق داشته باشیم، این است که از پشتیبانی هراس‌افگنی دست برداشته شود. جامعه جهانی باید بر کشورهای پشتیبان هراسافگنی فشار بیاورد تا از این کار دست بردارند.

با این همه، سیاست‌های حکومت افغانستان در کار پایان دادن به خشونت‌ها و رسیدن به صلح انتقاد می‌شود.

مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات، گفت: «صلح به یک سرآب به مردم افغانستان تبدیل شده است، هر باری که ما شعار صلح را می‌دهیم، قربانی مان در راه صلح بیشتر می‌شود.»

حکومت وحدت ملی با پاکستان روابط تنش‌آلودی داشته است، اما از نه ماه بدینسو روی کار مشترک در باره یک برنامه عمل با پاکستان  به توافق رسیده است و نماینده‌گان دو کشور دو بار رفت‌وآمدهایی داشته‌اند، اما وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که تمامی توافق‌ها تنها روی کاغذ‌ها باقی مانده‌اند.

در این برنامه عمل پنج گروه کاری در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، استخباراتی و مهاجرین ایجاد شده است، اما وزارت خارجه افغانستان، نظامیان پاکستان را مانع پیشرفت در کارها می‌داند.

هم‌رسانی کنید