Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از حضور گستردۀ القاعده در بخش‌های مرزی هلمند

مقام‌های محلی در ولایت هلمند از حضور گستردۀ شبکۀ القاعده در آن ولسوالی‌هایی این ولایت که در امتداد خط دیورند و مرز ایران قرار دارند، ابراز نگرانی می‌کنند.

یاسین خان، والی هلمند می‌گوید که بربنیاد اطلاعاتی که او رسیده‌اند، شبکۀ القاعده و جنگ‌جویان خارجی دیگر برای آموزش جنگ‌جویان طالبان در ولسوالی‌های مرزی هلمند با پاکستان و ایران مرکزهای آموزشی ایجاد کرده‌اند.

به گفتۀ والی هلمند طالبان هنوزهم رابطۀ گسترده با شبکۀ القاعده دارند و این شبکه، طالبان را در بخش مالی و آموزشی یاری می‌رساند: «اکنون القاعده از منطقۀ بهرام‌چه – ولسوالی دیشوی هلمند – گرفته تا ولایت هرات حضور دارند و طالبان را آموزش می‌دهد، طالبان را حمایت می‌کند و به طالبان مواد می‌دهد. در تمام جنگ‌ها از القاعده گرفته تا جنگجویان دیگر خارجی مثل لشکر طیبه و پنجاپی‌ها همه فعالیت دارند.»

درهمین حال، جنرال ولی محمد احمدزی، فرماندۀ قول اردوی ۲۱۵ میوند در هلمند می‌گوید که طالبان در این اواخر شیوه‌های جدید جنگی، نحوۀ تازۀ انتقال مواد از کشورهای خارجی، ساخت ماین‌ها وحمله‌های موشکی را فرا گرفته‌اند: «بر خلاف تمام تعهداتی که طالبان در توافق صلح دوحه داشتند، ارتباطات شان را با دیگر گروه‌ها حفظ کرده‎اند.»

اعضای شورای ولایتی هلمند نیز می‌گویند که ارتباطات شبکۀ القاعده با طالبان، میدان جنگ را در این ولایت گرم نگهداشته‌است.

عطاالله افغان، رییس شورای ولایتی هلمند بیان داشت: «در روند کنونی صلح ما تنها با طالبان گفت‌وگو می‌کنیم و با اتباع خارجی که این‌جا می‌جنگند، گفت‌وگو نمی‌کنیم و از طالبان نیز می‌خواهم که آنان را کنار بزنند.»

طالبان در توافق‌نامه‌یی‌که با امریکا امضا کرده‌اند، تعهد کرده‌اند که تمامی رابطه‌های شان را با شبکۀ القاعده و دیگر گروه‌های هراس‌افنگن قطع می‌کنند – تعهدی که طالبان می‌گویند به آن عمل کرده‌اند.

نگرانی‌ها از حضور گستردۀ القاعده در بخش‌های مرزی هلمند

اعضای شورای ولایتی هلمند نیز می‌گویند که ارتباطات شبکۀ القاعده با طالبان، میدان جنگ را در این ولایت گرم نگهداشته‌است.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی در ولایت هلمند از حضور گستردۀ شبکۀ القاعده در آن ولسوالی‌هایی این ولایت که در امتداد خط دیورند و مرز ایران قرار دارند، ابراز نگرانی می‌کنند.

یاسین خان، والی هلمند می‌گوید که بربنیاد اطلاعاتی که او رسیده‌اند، شبکۀ القاعده و جنگ‌جویان خارجی دیگر برای آموزش جنگ‌جویان طالبان در ولسوالی‌های مرزی هلمند با پاکستان و ایران مرکزهای آموزشی ایجاد کرده‌اند.

به گفتۀ والی هلمند طالبان هنوزهم رابطۀ گسترده با شبکۀ القاعده دارند و این شبکه، طالبان را در بخش مالی و آموزشی یاری می‌رساند: «اکنون القاعده از منطقۀ بهرام‌چه – ولسوالی دیشوی هلمند – گرفته تا ولایت هرات حضور دارند و طالبان را آموزش می‌دهد، طالبان را حمایت می‌کند و به طالبان مواد می‌دهد. در تمام جنگ‌ها از القاعده گرفته تا جنگجویان دیگر خارجی مثل لشکر طیبه و پنجاپی‌ها همه فعالیت دارند.»

درهمین حال، جنرال ولی محمد احمدزی، فرماندۀ قول اردوی ۲۱۵ میوند در هلمند می‌گوید که طالبان در این اواخر شیوه‌های جدید جنگی، نحوۀ تازۀ انتقال مواد از کشورهای خارجی، ساخت ماین‌ها وحمله‌های موشکی را فرا گرفته‌اند: «بر خلاف تمام تعهداتی که طالبان در توافق صلح دوحه داشتند، ارتباطات شان را با دیگر گروه‌ها حفظ کرده‎اند.»

اعضای شورای ولایتی هلمند نیز می‌گویند که ارتباطات شبکۀ القاعده با طالبان، میدان جنگ را در این ولایت گرم نگهداشته‌است.

عطاالله افغان، رییس شورای ولایتی هلمند بیان داشت: «در روند کنونی صلح ما تنها با طالبان گفت‌وگو می‌کنیم و با اتباع خارجی که این‌جا می‌جنگند، گفت‌وگو نمی‌کنیم و از طالبان نیز می‌خواهم که آنان را کنار بزنند.»

طالبان در توافق‌نامه‌یی‌که با امریکا امضا کرده‌اند، تعهد کرده‌اند که تمامی رابطه‌های شان را با شبکۀ القاعده و دیگر گروه‌های هراس‌افنگن قطع می‌کنند – تعهدی که طالبان می‌گویند به آن عمل کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید