تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی‌ها از سقوط ولسوالی نسی ولایت بدخشان

ابراهیم قیومی، ولسوال نسی ولایت بدخشان روز چهارشنبه (۶ سنبله) هشدار داده‌است که این ولسوالی ممکن است از سوی طالبان سقوط داده شود.
 
آقای قیومی درگفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که طالبان ازیک ماه به این سو فعالیت‌های شان را در ولسوالی نسی گُسترش داده‌اند و اکنون تنها مرکز ولسوالی به دست نیروهای دولتی است.
 
او هشدارمی‌دهد که هرگاه نیروهای بیشتر وجنگ افزارهای سنگین از هوا نرسد، ولسوالی نسی سقوط خواهد کرد و در نهایت دروازۀ چهار ولسوالی دیگر نیز با خطر، روبه‎رو خواهند شد.
 
ولسوال نسی می‌افزاید که این ولسوالی نقطۀ وصل ولسوالی‌های مایمی، شیکی، کوف آب وخواهان است و یگانه پل مرزی این ولسوالی‌ها که ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک با تاجیکستان دارد، درهمین ولسوالی‌است و از همین پل این ولسوالی‌ها، اکمال می‌شوند.

نگرانی‌ها از سقوط ولسوالی نسی ولایت بدخشان

ولسوالی نسی نقطه وصل ولسوالی‌های مایمی، شیکی، کوف آب وخواهان است.

Thumbnail

ابراهیم قیومی، ولسوال نسی ولایت بدخشان روز چهارشنبه (۶ سنبله) هشدار داده‌است که این ولسوالی ممکن است از سوی طالبان سقوط داده شود.
 
آقای قیومی درگفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که طالبان ازیک ماه به این سو فعالیت‌های شان را در ولسوالی نسی گُسترش داده‌اند و اکنون تنها مرکز ولسوالی به دست نیروهای دولتی است.
 
او هشدارمی‌دهد که هرگاه نیروهای بیشتر وجنگ افزارهای سنگین از هوا نرسد، ولسوالی نسی سقوط خواهد کرد و در نهایت دروازۀ چهار ولسوالی دیگر نیز با خطر، روبه‎رو خواهند شد.
 
ولسوال نسی می‌افزاید که این ولسوالی نقطۀ وصل ولسوالی‌های مایمی، شیکی، کوف آب وخواهان است و یگانه پل مرزی این ولسوالی‌ها که ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک با تاجیکستان دارد، درهمین ولسوالی‌است و از همین پل این ولسوالی‌ها، اکمال می‌شوند.

هم‌رسانی کنید