تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از سوء استفاده کودکان از سوی گروه‌های هراس‌افگن

دانشکدۀ روان شناسی دانشگاۀ کابل، امروز(یک‌شنبه، ۲۸میزان) نشتی را زیر نام «نه به پیوستن کودکان به گروه‌های مسلح غیرقانونی» برگزار کرد.

در این نشست که شماری از استادان دانشگاۀ کابل، دانش‌آموزان و فعالان عرصۀ حقوق کودکان شرکت کرده بودند، وضعیت کنونی کودکان در افغانستان را نگران کننده توصیف کردند و تأکید کردند که بخش بزرگی از کودکان در افغانستان در معرض سو استفادۀ گروه‌های هراس‌افگن قرار دارند.

شماری از استادان دانشکدۀ روان‌شناسی دانشگاۀ کابل، هشدار دادند که هم‌اکنون نیز بسیاری از کودکان از سوی گروه‌های هراس‌افگن سو استفاده می‌شوند و در حمله‌ها و فعالیت‌های هراس‌افگنانه از آنان کار گرفته می‌شوند.

این استادان، هشدار دادند که اگر جلو این کار گرفته نشود، آیندۀ این کودکان بسیار نگران کننده خواهند بود.

ستارالدین صدیقی، رییس دانشکدۀ روان شناسی دانشگاه کابل گفت: «طفلی که امروز از مکتب محروم مانده، نظر به وضعیت ناگوار کشور، شما آیندۀ آنان را چگونه می‌بینید؟ طبعأ وقتی نوجوان می‌شود، با یک عالم مشکلات سردچار است و شکار مخالفین حکومت می‌شود.»

منیژه رامزی، استاد دانشگاه کابل نیز بیان داشت: «نسبت به قضایای کودکان، سطحی عمل نکنند و قضایای کودکان را خیلی جدی بگیرند و استراتیژی و همان پالیسی‌هایی که جانشین پیوستن کودکان به گروه‌های مسلح است، وزارت کار امور اجتماعی در هماهنگی با نهادهای دیگر بیشتر دقت کنند.»

نشست امروزی، با هم‌کاری صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسیف) راه اندازی شده بود.

در همین حال، یک گروۀ مددکاران اجتماعی دانشگاۀ کابل که بیشتر شان دختران هستند برای جلوگیری از رفتن کودکان به گروه‌های مسلح دست به کار شده‌اند.

این گروه، با برگزاری نمایش‌ها و فعالیت‌های دیگر تلاش دارند تا کودکان را به رفتن به مکتب و آموزش تشویق کنند.

زهره ماندگاری، دانشجوی دانشگاۀ کابل و عضو این گروه گفت: «اطفال، قشر آسیب پذیر است چون به این‌ها هیچ توجه نمی‌شود.»

رزما زمانی، دانشجوی دیگر دانشگاۀ کابل نیز بیان داشت: «ما تلاش می‌کنیم بیشتر کار کنیم تا جلو این وضعیت را بگیریم.»

در سال‌های اخیر، جنگ افغانستان آسیب‌های زیادی به مردم کشور وارد کرده‌است. بربنیاد برخی از بررسی‌ها، این جنگ از کودکان قربانی بیشتر گرفته است.

نگرانی‌ها از سوء استفاده کودکان از سوی گروه‌های هراس‌افگن

نشست امروزی، با هم‌کاری صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسیف) راه اندازی شده بود.

تصویر بندانگشتی

دانشکدۀ روان شناسی دانشگاۀ کابل، امروز(یک‌شنبه، ۲۸میزان) نشتی را زیر نام «نه به پیوستن کودکان به گروه‌های مسلح غیرقانونی» برگزار کرد.

در این نشست که شماری از استادان دانشگاۀ کابل، دانش‌آموزان و فعالان عرصۀ حقوق کودکان شرکت کرده بودند، وضعیت کنونی کودکان در افغانستان را نگران کننده توصیف کردند و تأکید کردند که بخش بزرگی از کودکان در افغانستان در معرض سو استفادۀ گروه‌های هراس‌افگن قرار دارند.

شماری از استادان دانشکدۀ روان‌شناسی دانشگاۀ کابل، هشدار دادند که هم‌اکنون نیز بسیاری از کودکان از سوی گروه‌های هراس‌افگن سو استفاده می‌شوند و در حمله‌ها و فعالیت‌های هراس‌افگنانه از آنان کار گرفته می‌شوند.

این استادان، هشدار دادند که اگر جلو این کار گرفته نشود، آیندۀ این کودکان بسیار نگران کننده خواهند بود.

ستارالدین صدیقی، رییس دانشکدۀ روان شناسی دانشگاه کابل گفت: «طفلی که امروز از مکتب محروم مانده، نظر به وضعیت ناگوار کشور، شما آیندۀ آنان را چگونه می‌بینید؟ طبعأ وقتی نوجوان می‌شود، با یک عالم مشکلات سردچار است و شکار مخالفین حکومت می‌شود.»

منیژه رامزی، استاد دانشگاه کابل نیز بیان داشت: «نسبت به قضایای کودکان، سطحی عمل نکنند و قضایای کودکان را خیلی جدی بگیرند و استراتیژی و همان پالیسی‌هایی که جانشین پیوستن کودکان به گروه‌های مسلح است، وزارت کار امور اجتماعی در هماهنگی با نهادهای دیگر بیشتر دقت کنند.»

نشست امروزی، با هم‌کاری صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسیف) راه اندازی شده بود.

در همین حال، یک گروۀ مددکاران اجتماعی دانشگاۀ کابل که بیشتر شان دختران هستند برای جلوگیری از رفتن کودکان به گروه‌های مسلح دست به کار شده‌اند.

این گروه، با برگزاری نمایش‌ها و فعالیت‌های دیگر تلاش دارند تا کودکان را به رفتن به مکتب و آموزش تشویق کنند.

زهره ماندگاری، دانشجوی دانشگاۀ کابل و عضو این گروه گفت: «اطفال، قشر آسیب پذیر است چون به این‌ها هیچ توجه نمی‌شود.»

رزما زمانی، دانشجوی دیگر دانشگاۀ کابل نیز بیان داشت: «ما تلاش می‌کنیم بیشتر کار کنیم تا جلو این وضعیت را بگیریم.»

در سال‌های اخیر، جنگ افغانستان آسیب‌های زیادی به مردم کشور وارد کرده‌است. بربنیاد برخی از بررسی‌ها، این جنگ از کودکان قربانی بیشتر گرفته است.

هم‌رسانی کنید