تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

نگرانی روسیه از فرار جنگجویان داعش از سوریه و عراق به افغانستان

وزارت خارجه روسیه، با نگرانی از افزایش تهدید گروه داعش در افغانستان و آسیای میانه می‌گوید که گروه داعش ده هزار جنگ‌جو در افغانستان دارد و از این میان، شماری از این جنگ جویان امسال از سوریه وعراق فرار کردند و به افغانستان آمده اند.

به نقل از رسانه های روسی، رییس امور خاورمیانه وزارت خارجه روسیه روز شنبه با ابراز نگرانی از حضور گسترده داعش در افغانستان، گفته است مسکو باور دارد که واشنگتن تهدید داعش در افغانستان را دست کم گرفته است و این باعث خواهد شد تا شمار بیشتر جنگ جویان این گروه به افغانستان بیایند.

ضمیر کابلوف در ادامه افزوده است که شماری زیادی از جنگ جویان داعش که از سوریه و عراق به افغانستان آمده اند، بر اثر فشارها و عملیات های نظامی توسط ائتلاف به رهبری امریکا و نظامیان حکومت سوریه که توسط روسیه پشتیبانی می شوند، مجبور به ترک این دو کشور شدند.

کابلوف گفت: «روسیه یکی از اولین کشورهایی است که زنگ خطر گسترش نفوذ داعش در افغانستان را به صدا در می آورد. اخیرأ گروه داعش حضورش در افغانستان را افزایش داده است. تخمین های ما نشان می دهند که شمار این نیروها بیشتر از ده هزار جنگ جو استند و شمار آنان در حال افزایش می باشد. در میان این ده هزار نفر، جنگ جویانی هم استند که در جنگ های سوریه و عراق جنگیدند و تجربه کسب کرده اند.»

به گفتۀ کابلوف، نفوذ گروه داعش در مناطق شمال افغانستان در مرزهای مشترک افغانستان با تاجیکستان و ترکمنستان بیشتر است و روسیه در این مناطق با این کشورها روابط تاریخی دارد.

کابلوف افزود: «بدون شک گروه داعش می خواهد نفوذش را در بیرون از مرزهای افغانستان گسترش دهد. گسترش نفوذ این گروه در بیرون از مرزهای افغانستان، خطر جدی برای آسیای میانه و بخش های جنوبی روسیه به حساب می آید.»

کابلوف باور دارد که مسکو و واشنگتن در بارۀ این که گروه داعش تا چه اندازه می تواند برای افغانستان و آسیای میانه خطر ساز باشد، دیدگاه متفاوت دارند.

کابلوف در ادامه افزود که روسیه آماده بود برای آوردن ثبات و امنیت در افغانستان با امریکا همکاری کند، اما امریکا این را نخواست.

افغانستان

نگرانی روسیه از فرار جنگجویان داعش از سوریه و عراق به افغانستان

به گفتۀ کابلوف، نفوذ گروه داعش در مناطق شمال افغانستان در مرزهای مشترک افغانستان با تاجیکستان و ترکمنستان بیشتر است و روسیه در این مناطق با این کشورها روابط تاریخی دارد.

Thumbnail

وزارت خارجه روسیه، با نگرانی از افزایش تهدید گروه داعش در افغانستان و آسیای میانه می‌گوید که گروه داعش ده هزار جنگ‌جو در افغانستان دارد و از این میان، شماری از این جنگ جویان امسال از سوریه وعراق فرار کردند و به افغانستان آمده اند.

به نقل از رسانه های روسی، رییس امور خاورمیانه وزارت خارجه روسیه روز شنبه با ابراز نگرانی از حضور گسترده داعش در افغانستان، گفته است مسکو باور دارد که واشنگتن تهدید داعش در افغانستان را دست کم گرفته است و این باعث خواهد شد تا شمار بیشتر جنگ جویان این گروه به افغانستان بیایند.

ضمیر کابلوف در ادامه افزوده است که شماری زیادی از جنگ جویان داعش که از سوریه و عراق به افغانستان آمده اند، بر اثر فشارها و عملیات های نظامی توسط ائتلاف به رهبری امریکا و نظامیان حکومت سوریه که توسط روسیه پشتیبانی می شوند، مجبور به ترک این دو کشور شدند.

کابلوف گفت: «روسیه یکی از اولین کشورهایی است که زنگ خطر گسترش نفوذ داعش در افغانستان را به صدا در می آورد. اخیرأ گروه داعش حضورش در افغانستان را افزایش داده است. تخمین های ما نشان می دهند که شمار این نیروها بیشتر از ده هزار جنگ جو استند و شمار آنان در حال افزایش می باشد. در میان این ده هزار نفر، جنگ جویانی هم استند که در جنگ های سوریه و عراق جنگیدند و تجربه کسب کرده اند.»

به گفتۀ کابلوف، نفوذ گروه داعش در مناطق شمال افغانستان در مرزهای مشترک افغانستان با تاجیکستان و ترکمنستان بیشتر است و روسیه در این مناطق با این کشورها روابط تاریخی دارد.

کابلوف افزود: «بدون شک گروه داعش می خواهد نفوذش را در بیرون از مرزهای افغانستان گسترش دهد. گسترش نفوذ این گروه در بیرون از مرزهای افغانستان، خطر جدی برای آسیای میانه و بخش های جنوبی روسیه به حساب می آید.»

کابلوف باور دارد که مسکو و واشنگتن در بارۀ این که گروه داعش تا چه اندازه می تواند برای افغانستان و آسیای میانه خطر ساز باشد، دیدگاه متفاوت دارند.

کابلوف در ادامه افزود که روسیه آماده بود برای آوردن ثبات و امنیت در افغانستان با امریکا همکاری کند، اما امریکا این را نخواست.

هم‌رسانی کنید