Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی زنان از نقض حقوق شان پس از توافق صلح حکومت با طالبان

برخی از بانوان در شهر کابل می‌گویند که طالبان باید به بانوان تعهد بسپارند که پس از توافق صلح، حقوق زنان نقض نخواهند شد.

این بانوان می‌گویند که در گفت‌وگو های صلح نقش مهمی به زنان داده نشده است و آنان نگران استند که مبادا دستاوردهای گذشته در این روند نادیده گرفته شوند.

آرزو شینواری دانش‌آموز صنف چهار مکتب بود که طالبان بر کابل حاکم شدند.

بانو شینواری با خانواده‌اش به پاکستان رفت و تا سطح کارشناسی ارشد تحصیل کرد.

وی اکنون در یکی از شرکت‌های خصوصی کار می‌کند و نگران است که اگر طالبان برگردند وی نخواهد توانست کار کند.

آرزو شینواری گفت: «باید تمام خواست‌های ما در روند صلح درنظر گرفته شوند. این خواسته تمام زنان افغانستان است.»

هاشمه شریف یکی از کارمندان دولت در ولایت ننگرهار است. وی می‌گوید که طالبان باید تعهد بدهند که پس از صلح حقوق زنان را رعایت خواهند کرد.

هاشمه شریف گفت: «حکومت باید در روند صلح تصمیم جدی داشته باشد. کسانی‌که می‌آیند و با ما صلح می‌کنند باید به منافع ملی ما را صد درصد در نظر بگیرند.»

این بانوان همچنان می‌گویند که در گفت‌وگوهای صلح افغانستان، به بانوان نقش مهم و برجسته‌یی داده نشده است.

اما حسینه صافی، عضو هیئت گفت‌وگو کننده حکومت با طالبان اطمینان می‌دهد که هیچ چیزی مانع کار بانوان در کشور نخواهد شد و خواست‌های آنان در گفت‌وگوها درنظر گرفته خواهند شد.

حسینه صافی گفت: «زنان یک بخش بزرگ جامعه هستند و ما نمی‌توانیم آنان را نادیده بگیریم. زنان در این روند تاثیر خود شان را دارند و در این روند شامل می‌باشند.»

بر بنیاد اطلاعات، سی درصد  دانش‌جویانی که از دانشگاه‌های دولتی فارغ می‌شوند زنان استند و هر سال بیشتر از یک‌صد هزار دختر از مکتب‌های کشور فارغ می‌شوند.

در همین حال هفت‌صدوچهل و شش خبرنگار زن در رسانه‌های کشور مشغول کار استند.

 این‌ها همه دست آوردهایی اند که زنان و دختران کشور نگران استند که مبادا با امضای توافق صلح میان حکومت و طالبان، این دستاوردها نادیده گرفته شوند.

در این اواخر تلاش‌ها برای گفت‌وگوهای صلح نسبت به هر زمان دیگری  افزایش یافته‌اند. اما دیده شود که با تمامی این تلاش‌ها آیا گره کور صلح در افغانستان باز خواهد شد یا نه.

نگرانی زنان از نقض حقوق شان پس از توافق صلح حکومت با طالبان

شماری از بانوان می‌گویند که طالبان باید تعهد بسپارند که پس از توافق صلح به حقوق زنان احترام می‌گذارند.

تصویر بندانگشتی

برخی از بانوان در شهر کابل می‌گویند که طالبان باید به بانوان تعهد بسپارند که پس از توافق صلح، حقوق زنان نقض نخواهند شد.

این بانوان می‌گویند که در گفت‌وگو های صلح نقش مهمی به زنان داده نشده است و آنان نگران استند که مبادا دستاوردهای گذشته در این روند نادیده گرفته شوند.

آرزو شینواری دانش‌آموز صنف چهار مکتب بود که طالبان بر کابل حاکم شدند.

بانو شینواری با خانواده‌اش به پاکستان رفت و تا سطح کارشناسی ارشد تحصیل کرد.

وی اکنون در یکی از شرکت‌های خصوصی کار می‌کند و نگران است که اگر طالبان برگردند وی نخواهد توانست کار کند.

آرزو شینواری گفت: «باید تمام خواست‌های ما در روند صلح درنظر گرفته شوند. این خواسته تمام زنان افغانستان است.»

هاشمه شریف یکی از کارمندان دولت در ولایت ننگرهار است. وی می‌گوید که طالبان باید تعهد بدهند که پس از صلح حقوق زنان را رعایت خواهند کرد.

هاشمه شریف گفت: «حکومت باید در روند صلح تصمیم جدی داشته باشد. کسانی‌که می‌آیند و با ما صلح می‌کنند باید به منافع ملی ما را صد درصد در نظر بگیرند.»

این بانوان همچنان می‌گویند که در گفت‌وگوهای صلح افغانستان، به بانوان نقش مهم و برجسته‌یی داده نشده است.

اما حسینه صافی، عضو هیئت گفت‌وگو کننده حکومت با طالبان اطمینان می‌دهد که هیچ چیزی مانع کار بانوان در کشور نخواهد شد و خواست‌های آنان در گفت‌وگوها درنظر گرفته خواهند شد.

حسینه صافی گفت: «زنان یک بخش بزرگ جامعه هستند و ما نمی‌توانیم آنان را نادیده بگیریم. زنان در این روند تاثیر خود شان را دارند و در این روند شامل می‌باشند.»

بر بنیاد اطلاعات، سی درصد  دانش‌جویانی که از دانشگاه‌های دولتی فارغ می‌شوند زنان استند و هر سال بیشتر از یک‌صد هزار دختر از مکتب‌های کشور فارغ می‌شوند.

در همین حال هفت‌صدوچهل و شش خبرنگار زن در رسانه‌های کشور مشغول کار استند.

 این‌ها همه دست آوردهایی اند که زنان و دختران کشور نگران استند که مبادا با امضای توافق صلح میان حکومت و طالبان، این دستاوردها نادیده گرفته شوند.

در این اواخر تلاش‌ها برای گفت‌وگوهای صلح نسبت به هر زمان دیگری  افزایش یافته‌اند. اما دیده شود که با تمامی این تلاش‌ها آیا گره کور صلح در افغانستان باز خواهد شد یا نه.

هم‌رسانی کنید