Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی سازمان ملل از وضعیت زنان در مناطق دور دست کشور

تدامیچی یاماماتو، نمایندۀ ویژه ی سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که زنان افغان در بخش‌هایی دور دست کشور با چالش‌های فراوانی روبرو اند و نیاز است تا نقش آنان در انتخابات و روند گفتگوهای صلح برجسته باشد.

آقای یاماماتو می افزاید:« بانوان در بخش‌های دور دست افغانستان با  چالش‌های جدی رو به رو اند. بانوان بسیاری در روند گفت‌وگوهای صلح و انتخابات اشتراک می‌کنند و پلان عمل ملی نیز، به خاطر رسیده‌گی به وضعیت بانوان است.»

 در همین حال، عبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور برنقش زنان درگفت‌وگوهای صلح تاکید می ورزد.

همزمان با این سرپرست وزارت خارجه می‌گوید که، پشتیبانی از ارزش‌های حقوق بشری به وِیژه حقوق بانوان و آزادی بیان از خواست‌های بنیادی مردم افغانستان است بی توجهی به حقوق شهروندان در هر گونه توافق صلح پیامد ناگوار خواهد داشد.
از دومین "پلان عمل ملی" قطعنامۀ  ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد زیر نام "زنان، صلح و امنیت" دروزارت امور خارجه رونمایی شد.

صلاح الدین ربانی - سرپرست وزارت امور خارجه گفته است:«در هرگونه توافق صلح پاسداری از حقوق شهروندی مکلفیت جمعی همه ماست و هر گونه بی توجهی در این راستا عواقب ناگواری خواهد داشت.»

در همین حال، اعضای شورایی عالی صلح می‌گویند که، وضعیت بانوان و آزادی بیان پس از توافق صلح با طالبان باید در این پلان عمل، در نظر گرفته شود.

حبیبه سرابی- معاون شورای عالی صلح گفت:«موضوعاتی که در رابطه به زنان میایه، در رابطه به جابجایی افراد طالبا در جامعه، لوکلایزیشن که اینجه بیشتر یعنی جامعه طالب با جامعه‌یی که در اونجه زندگی میکنه بعضی تضادها و بعضی مشکلات وجود خواهد داشت.»

از سویی هم، جان بس،  سفیر ایالات متحد امریکا در افغانستان در این برنامه گفت که همه مردم افغانستان خواهان برقراری صلح استند و مسایل مهم به شمول آزادی بیان باید در روند گفتگوهای صلح با طالبان بحث شود.

بس در این باره بیان داشت:«همه مردم افغانستان خواستار تامین صلح پایدار و آزادی اند و باید این موارد در گفت‌وگو با طالبان مطرح  شود. جامعه ی کنونی افغانستان جامعۀ سال‌ها قبل نیست و طالبان باید این را در نظر داشته باشند.»

رییس اجراییه  هرچند از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانی خرسند است؛ اما از وضعیت کنونی بانوان در کشور ناخشنود به نظرمی رسد.

عبدالله عبدالله- رییس اجراییه گفت:«میلیون‌ها شاید صدها هزار طفل و دختر ای کشور از نعمت تعلیم محروم استند چون در جاهای قرار دارند که در اونجه اجازه درس و تعلیم بری دختران داده نمیشه.»

دلبر نظری - وزیر امور زنان نیز گفت:«زنان به هیچ نیروی اجازه نمیدهند که در مورد مسایل ملی و زنان در غیاب آنها تصامیمی اتخاذ گردد.»

این همه در حالی مطرح می شود که، گفت‌وگوهای صلح میان زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان و طالبان در قطر جریان دارد و قرار است پس از آن گقت‌وگوهایی میان افغانی در کشور "ناروی" برگزار شود.

نگرانی سازمان ملل از وضعیت زنان در مناطق دور دست کشور

صلاح الدین ربانی - سرپرست وزارت امور خارجه گفته است:«در هرگونه توافق صلح پاسداری از حقوق شهروندی مکلفیت جمعی همه ماست و هر گونه بی توجهی در این راستا عواقب ناگواری خواهد داشت.»

تصویر بندانگشتی

تدامیچی یاماماتو، نمایندۀ ویژه ی سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که زنان افغان در بخش‌هایی دور دست کشور با چالش‌های فراوانی روبرو اند و نیاز است تا نقش آنان در انتخابات و روند گفتگوهای صلح برجسته باشد.

آقای یاماماتو می افزاید:« بانوان در بخش‌های دور دست افغانستان با  چالش‌های جدی رو به رو اند. بانوان بسیاری در روند گفت‌وگوهای صلح و انتخابات اشتراک می‌کنند و پلان عمل ملی نیز، به خاطر رسیده‌گی به وضعیت بانوان است.»

 در همین حال، عبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور برنقش زنان درگفت‌وگوهای صلح تاکید می ورزد.

همزمان با این سرپرست وزارت خارجه می‌گوید که، پشتیبانی از ارزش‌های حقوق بشری به وِیژه حقوق بانوان و آزادی بیان از خواست‌های بنیادی مردم افغانستان است بی توجهی به حقوق شهروندان در هر گونه توافق صلح پیامد ناگوار خواهد داشد.
از دومین "پلان عمل ملی" قطعنامۀ  ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد زیر نام "زنان، صلح و امنیت" دروزارت امور خارجه رونمایی شد.

صلاح الدین ربانی - سرپرست وزارت امور خارجه گفته است:«در هرگونه توافق صلح پاسداری از حقوق شهروندی مکلفیت جمعی همه ماست و هر گونه بی توجهی در این راستا عواقب ناگواری خواهد داشت.»

در همین حال، اعضای شورایی عالی صلح می‌گویند که، وضعیت بانوان و آزادی بیان پس از توافق صلح با طالبان باید در این پلان عمل، در نظر گرفته شود.

حبیبه سرابی- معاون شورای عالی صلح گفت:«موضوعاتی که در رابطه به زنان میایه، در رابطه به جابجایی افراد طالبا در جامعه، لوکلایزیشن که اینجه بیشتر یعنی جامعه طالب با جامعه‌یی که در اونجه زندگی میکنه بعضی تضادها و بعضی مشکلات وجود خواهد داشت.»

از سویی هم، جان بس،  سفیر ایالات متحد امریکا در افغانستان در این برنامه گفت که همه مردم افغانستان خواهان برقراری صلح استند و مسایل مهم به شمول آزادی بیان باید در روند گفتگوهای صلح با طالبان بحث شود.

بس در این باره بیان داشت:«همه مردم افغانستان خواستار تامین صلح پایدار و آزادی اند و باید این موارد در گفت‌وگو با طالبان مطرح  شود. جامعه ی کنونی افغانستان جامعۀ سال‌ها قبل نیست و طالبان باید این را در نظر داشته باشند.»

رییس اجراییه  هرچند از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانی خرسند است؛ اما از وضعیت کنونی بانوان در کشور ناخشنود به نظرمی رسد.

عبدالله عبدالله- رییس اجراییه گفت:«میلیون‌ها شاید صدها هزار طفل و دختر ای کشور از نعمت تعلیم محروم استند چون در جاهای قرار دارند که در اونجه اجازه درس و تعلیم بری دختران داده نمیشه.»

دلبر نظری - وزیر امور زنان نیز گفت:«زنان به هیچ نیروی اجازه نمیدهند که در مورد مسایل ملی و زنان در غیاب آنها تصامیمی اتخاذ گردد.»

این همه در حالی مطرح می شود که، گفت‌وگوهای صلح میان زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان و طالبان در قطر جریان دارد و قرار است پس از آن گقت‌وگوهایی میان افغانی در کشور "ناروی" برگزار شود.

هم‌رسانی کنید