Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی مردم از افزایش تهدیدهای امنیتی در شاهراه‌های کشور

راننده‌گان و مسافرانی که از کابل به ولایت‌های دیگر، زمینی سفر دارند، از افزایش ناامنی‌ها در تمامی شاهراه‌ها سخن می‌گویند.

به گفته آنان، دیگر هیچ شاهراهی نمانده است که بتوان از آن، بی پذیرفتن خطر گذشت.

در همین حال، نیروهای دولتی می‌گویند که در دو روز اخیر، در بخش‌هایی از این شاهراه ها در شمال و شرق کشور، عملیات‌هایی را به راه انداخته‌اند.

شاهرا کابل - لوگر و پکتیا، یکی از شاهراه هایی مهم در کشور است که از چندی بدین‌سو، بی‌خطر نیست.

سید شیرزی – یک راننده در مسیر شاهراه کابل-لوگر در این  باره گفت:«جنگ همیشه می‌باشد، سر نیروهای امنیتی - امنیتی‌هایی که در سرک می‌باشند - همیشه انداخت می‌باشد.»

 میرافغان – یک مسافر گفت: «تا گردیز می‌رویم، در راه دو کمین، سه کمین، جنگ است.»

نقیب‌الله – یک باشنده پکتیا گفت:«در داخل شهر این مشکلات است، در بیرون و اطراف که مشکلات بی‌اندازه است.»

در شمال پایتخت نیز مردم می‌گویند که با بیرون شدن از دروازه‌های کابل، سفر در جاده‌یی که به چندین ولایت شمالی می‌انجامد، هرچندی با تهدیدهایی همراه است.

فرهاد - باشنده شمال کابل گفت:«سر سرک برآمدند، منسوبین دولت را زدند، چک‌پاینت‌ها انداختند، تلاشی کردند.»

پرویز - باشنده ولسوالی شکردره کابل گفت:«حملات زیاد شده در همین جریان یک ماه، هم از اردو تلفات بوده، هم از طالب، هم از پولیس.»

 تهدیدهای امنیتی در مسیر میان ولایت‌های بغلان و کندز نیز افزایش چشمگیری داشته‌اند. 

عنایت‌الله - یک راننده در این مسیر گفت:«راه بند است، می‌گویند سرک را ماین زده طالبان. باز بعضی‌ها می‌گویند که نی، گمرک جور کرده‌اند در آن‌جا.»

نقیب‌الله – راننده دیگر گفت:«یک قدم راه است، می‌گویند زور دولت نمی‌رسد! اگر دولت است، چرا زورش نمی‌رسد؟»

تصویرهای رسیده به طلوع‌نیوز نشان میدهند که در بخش دیگری از بغلان، در شاهراه پل‌خمری - سمنگان، نیروهای دولتی با جنگجویانی درگیر شده‌اند که می‌خواستند این شاهراه را ببندند.

احمد جاوید بشارت - سخنگوی پولیس بغلان گفت:«چندتن از سرگروپ‌های‌شان نیز جسدهای‌شان در میدان نبرد باقی مانده بود و یک میل هشتاد و دو که سلاح پیشرفته می‌باشد، به دست قطعات خاص ما افتاده است.»

در چنین اوضاعی، شاهراه کابل - جلال‌آباد که در سال‌های اخیر، از امن‌ترین شاهراه‌های کشور بوده است، نیز در این روزها گواه خشونت‌هایی است.

چنان‌که نیروهای دولتی در ولایت لغمان، به روز دوشنبه از یک عملیات در مربوطات این شاهراه و رسانیدن تلفات‌ به گروهی خبر دادند که کارشان ناامن ساختن شاهراه کابل - جلال‌آباد بود.

عبدالولی قلندر - فرمانده نیروهای نظم عامه در شاهراه کابل - جلال‌آباد گفت:«آنان می‌خواستند که بر کاروان‌ها ما انداخت کنند؛ اما خوشبختانه بر اساس گزارش‌های کشفی و استخباراتی، ما از این خبر شدیم.»

این شاهراه‌ها که کابل را به ولایت‌های دیگر وصل می‌سازند، در اوضاعی دست‌خوش این ناامنی‌ها استند که شاهراه کلیدی کابل - کندهار، از سال‌ها بدین‌سو، گواه ناامنی‌هاست و تلاش‌ها برای امن ساختن این شاهراه، تاکنون به جایی نرسیده‌اند.

نگرانی مردم از افزایش تهدیدهای امنیتی در شاهراه‌های کشور

شاهرا کابل - لوگر و پکتیا، یکی از شاهراه هایی مهم در کشور است که از چندی بدین‌سو، بی‌خطر نیست.

تصویر بندانگشتی

راننده‌گان و مسافرانی که از کابل به ولایت‌های دیگر، زمینی سفر دارند، از افزایش ناامنی‌ها در تمامی شاهراه‌ها سخن می‌گویند.

به گفته آنان، دیگر هیچ شاهراهی نمانده است که بتوان از آن، بی پذیرفتن خطر گذشت.

در همین حال، نیروهای دولتی می‌گویند که در دو روز اخیر، در بخش‌هایی از این شاهراه ها در شمال و شرق کشور، عملیات‌هایی را به راه انداخته‌اند.

شاهرا کابل - لوگر و پکتیا، یکی از شاهراه هایی مهم در کشور است که از چندی بدین‌سو، بی‌خطر نیست.

سید شیرزی – یک راننده در مسیر شاهراه کابل-لوگر در این  باره گفت:«جنگ همیشه می‌باشد، سر نیروهای امنیتی - امنیتی‌هایی که در سرک می‌باشند - همیشه انداخت می‌باشد.»

 میرافغان – یک مسافر گفت: «تا گردیز می‌رویم، در راه دو کمین، سه کمین، جنگ است.»

نقیب‌الله – یک باشنده پکتیا گفت:«در داخل شهر این مشکلات است، در بیرون و اطراف که مشکلات بی‌اندازه است.»

در شمال پایتخت نیز مردم می‌گویند که با بیرون شدن از دروازه‌های کابل، سفر در جاده‌یی که به چندین ولایت شمالی می‌انجامد، هرچندی با تهدیدهایی همراه است.

فرهاد - باشنده شمال کابل گفت:«سر سرک برآمدند، منسوبین دولت را زدند، چک‌پاینت‌ها انداختند، تلاشی کردند.»

پرویز - باشنده ولسوالی شکردره کابل گفت:«حملات زیاد شده در همین جریان یک ماه، هم از اردو تلفات بوده، هم از طالب، هم از پولیس.»

 تهدیدهای امنیتی در مسیر میان ولایت‌های بغلان و کندز نیز افزایش چشمگیری داشته‌اند. 

عنایت‌الله - یک راننده در این مسیر گفت:«راه بند است، می‌گویند سرک را ماین زده طالبان. باز بعضی‌ها می‌گویند که نی، گمرک جور کرده‌اند در آن‌جا.»

نقیب‌الله – راننده دیگر گفت:«یک قدم راه است، می‌گویند زور دولت نمی‌رسد! اگر دولت است، چرا زورش نمی‌رسد؟»

تصویرهای رسیده به طلوع‌نیوز نشان میدهند که در بخش دیگری از بغلان، در شاهراه پل‌خمری - سمنگان، نیروهای دولتی با جنگجویانی درگیر شده‌اند که می‌خواستند این شاهراه را ببندند.

احمد جاوید بشارت - سخنگوی پولیس بغلان گفت:«چندتن از سرگروپ‌های‌شان نیز جسدهای‌شان در میدان نبرد باقی مانده بود و یک میل هشتاد و دو که سلاح پیشرفته می‌باشد، به دست قطعات خاص ما افتاده است.»

در چنین اوضاعی، شاهراه کابل - جلال‌آباد که در سال‌های اخیر، از امن‌ترین شاهراه‌های کشور بوده است، نیز در این روزها گواه خشونت‌هایی است.

چنان‌که نیروهای دولتی در ولایت لغمان، به روز دوشنبه از یک عملیات در مربوطات این شاهراه و رسانیدن تلفات‌ به گروهی خبر دادند که کارشان ناامن ساختن شاهراه کابل - جلال‌آباد بود.

عبدالولی قلندر - فرمانده نیروهای نظم عامه در شاهراه کابل - جلال‌آباد گفت:«آنان می‌خواستند که بر کاروان‌ها ما انداخت کنند؛ اما خوشبختانه بر اساس گزارش‌های کشفی و استخباراتی، ما از این خبر شدیم.»

این شاهراه‌ها که کابل را به ولایت‌های دیگر وصل می‌سازند، در اوضاعی دست‌خوش این ناامنی‌ها استند که شاهراه کلیدی کابل - کندهار، از سال‌ها بدین‌سو، گواه ناامنی‌هاست و تلاش‌ها برای امن ساختن این شاهراه، تاکنون به جایی نرسیده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره