Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی مقام‌های هرات از فعالیت‌های افراد وابسته به داعش

مقام‌های محلی ولایت هرات در غرب افغانستان از فعالیت‌های افراد وابسته به گروه داعش در این ولایت نگران استند.

عبدالقیوم رحیم، والی هرات، امروز سه شنبه به طلوع نیوز گفت که به تازه‌گی شماری از افراد وابسته داعش از ولایت‌های شرقی به این ولایت آمده اند و می‌کوشند تا فعالیت‌های شان را در این ولایت آغاز کنند.

او گفت که در روزهای پسین هفت تن از افراده وابسته به گروه داعش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

آقای رحیمی گفت: «پروژه بعد از طالبان است. مثلی که یک پروژه بعد از مجاهدین بود، طالبان بود. حال طالب در حال مشکل قرار دارد و داعش به وجود می آید. این مردم ننگرهار و جلال آباد و از این مناطق پراگنده شده اند.»

شماری از اعضای شورای ولایتی هرات می‌گویند که این گروه پیش از این که جای پایی در این ولایت پیدا کند، باید از بین برده شود. 

توریالی طاهری، معاون شورای ولایتی هرات، گفت: «این نگران کننده است. ما امیدوار استیم که با وجود کمبودی های تجیز اردوی ملی و پولیس ملی، ما آن جایی که لانه های داعش وجود دارد به زودترین فرصت از بین برده شود. نگذارند که هرات رشد کنند.»
 
غلام حبیب هاشمی، عضو شورای ولایتی هرات، گفت: «یک پایگاه و آدرس مشخص در ولایت هرات به ارتباط داعش وجود ندارد. امیدوارم که اگر همین گروه داعش در هرات قرارگاه و فعالیت ها تخریبی را انجام دهد، از آن جلوگیری صورت گیرد.»

برخی فعالان جامعه مدنی در هرات فعالیت‌های داعشی‌ها در این ولایت را نگران کننده می‌دانند. 

آنان از نهادهای امنیتی می‌خواهند که باید به این مسئله به گونه جدی توجه شود. 

سید اشرف سادات، فعال جامعه مدنی در هرات، گفت: «امیدوار است که دولت در قبال برخورد با این مسئله توجه داشت باشد و خدا ناخواسته ما همیشه کشور در حال جنگ نباشیم. عوامل تجهیز داعش را ما باید شناسایی کنیم.»

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که چندی پیش کارمندان ریاست امنیت ملی این ولایت معاون شاخه خراسان داعش را نیز در ولسوالی گذره این ولایت در نزدیکی شهر هرات بازداشت کردند.

نگرانی مقام‌های هرات از فعالیت‌های افراد وابسته به داعش

والی هرات می‌گوید که در روزهای پسین هفت تن از افراد وابسته به گروه داعش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی ولایت هرات در غرب افغانستان از فعالیت‌های افراد وابسته به گروه داعش در این ولایت نگران استند.

عبدالقیوم رحیم، والی هرات، امروز سه شنبه به طلوع نیوز گفت که به تازه‌گی شماری از افراد وابسته داعش از ولایت‌های شرقی به این ولایت آمده اند و می‌کوشند تا فعالیت‌های شان را در این ولایت آغاز کنند.

او گفت که در روزهای پسین هفت تن از افراده وابسته به گروه داعش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

آقای رحیمی گفت: «پروژه بعد از طالبان است. مثلی که یک پروژه بعد از مجاهدین بود، طالبان بود. حال طالب در حال مشکل قرار دارد و داعش به وجود می آید. این مردم ننگرهار و جلال آباد و از این مناطق پراگنده شده اند.»

شماری از اعضای شورای ولایتی هرات می‌گویند که این گروه پیش از این که جای پایی در این ولایت پیدا کند، باید از بین برده شود. 

توریالی طاهری، معاون شورای ولایتی هرات، گفت: «این نگران کننده است. ما امیدوار استیم که با وجود کمبودی های تجیز اردوی ملی و پولیس ملی، ما آن جایی که لانه های داعش وجود دارد به زودترین فرصت از بین برده شود. نگذارند که هرات رشد کنند.»
 
غلام حبیب هاشمی، عضو شورای ولایتی هرات، گفت: «یک پایگاه و آدرس مشخص در ولایت هرات به ارتباط داعش وجود ندارد. امیدوارم که اگر همین گروه داعش در هرات قرارگاه و فعالیت ها تخریبی را انجام دهد، از آن جلوگیری صورت گیرد.»

برخی فعالان جامعه مدنی در هرات فعالیت‌های داعشی‌ها در این ولایت را نگران کننده می‌دانند. 

آنان از نهادهای امنیتی می‌خواهند که باید به این مسئله به گونه جدی توجه شود. 

سید اشرف سادات، فعال جامعه مدنی در هرات، گفت: «امیدوار است که دولت در قبال برخورد با این مسئله توجه داشت باشد و خدا ناخواسته ما همیشه کشور در حال جنگ نباشیم. عوامل تجهیز داعش را ما باید شناسایی کنیم.»

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که چندی پیش کارمندان ریاست امنیت ملی این ولایت معاون شاخه خراسان داعش را نیز در ولسوالی گذره این ولایت در نزدیکی شهر هرات بازداشت کردند.

هم‌رسانی کنید