Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی کمیسیون حقوق‌بشر از افزایش تلفات غیرنظامیان در کشور

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر، از افزایش تلفات غیرنظامیان در کشور ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که تنها در سه روز گذشته ۲۸ غیرنظامی در کشور کشته و زخمی شده‌اند.

از این میان، تنها روز گذشته در سه رویداد جداگانه در ولایت‌های غزنی، فاریاب و وردک ۱۳غیرنظامی جان باختند و هشت تن دیگر زخمی شده‌اند.

رویداد غزنی، مربوط انفجار یک ماین جاسازی شده بود که یک موتر مسافربری نوع فلانکوج را در ولسوالی جغتوی این ولایت آماج قرار داد. در این رویداد شش غیرنظامی جان باختند و هشت تن دیگر زخمی شده‌اند.

رویداد دیگر روز گذشته، در ولایت میدان وردک رخ داد که برخاسته از فرود آمدن یک هاوان بر یک خانه در ولسوالی سید آباد این ولایت بود. در این رویداد یک مرد با دو فرزندش جان باختند.

ذبیح الله فرهنگ، رییس نشرات و مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق‌بشر بیان داشت: «به حق‌ بشری افراد غیرنظامی احرتام نمی‌گزارند. این سبب می‌شود که ما شاهد نقض سریع و مکرر حقوق انسانی و بشری شهروندان افغانستان باشیم.»

خالق داد اکبری، عضو شورای ولایتی غزنی نیز گفت: «طالبان در آن‌جا تسلط دارند، نیروهای دولتی حضور ندارند. تمام مصیبت که روز گذشته به بار آوردند، متوجه طالبان است.»

طالبان تاکنون دربارۀ این رویدادها چیزی نگفته‌اند.

اما مقام‌های محلی در غزنی، می‌گویند که ماین از سوی طالبان کارگذاری شده بود.

در همین حال، شماری از باشنده‌گان ولسوالی سید‌آباد میدان وردک در اعتراض فرود آمدن هاوان، در برابر پاسگاۀ نیروهای دولتی گرد آمده‌اند.

مقام‌های محلی می‌گویند که این رویداد هنگام درگیری میان دوطرف رخ داده‌است.

شریف‌الله هوتک، عضو شورای ولایتی میدان وردک گفت: «یک مرد با دو کودکش که غیرنظامیان بودند به شهادت رسیدند. این گونه جنگ‌‎ها همیشه از غیرنظامیانی تلفات می‌گیرد.»

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد که پیش از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان میزان خشونت‌ها در کشور را کاهش دهند.

نگرانی کمیسیون حقوق‌بشر از افزایش تلفات غیرنظامیان در کشور

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد که پیش از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان میزان خشونت‌ها در کشور را کاهش دهند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر، از افزایش تلفات غیرنظامیان در کشور ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که تنها در سه روز گذشته ۲۸ غیرنظامی در کشور کشته و زخمی شده‌اند.

از این میان، تنها روز گذشته در سه رویداد جداگانه در ولایت‌های غزنی، فاریاب و وردک ۱۳غیرنظامی جان باختند و هشت تن دیگر زخمی شده‌اند.

رویداد غزنی، مربوط انفجار یک ماین جاسازی شده بود که یک موتر مسافربری نوع فلانکوج را در ولسوالی جغتوی این ولایت آماج قرار داد. در این رویداد شش غیرنظامی جان باختند و هشت تن دیگر زخمی شده‌اند.

رویداد دیگر روز گذشته، در ولایت میدان وردک رخ داد که برخاسته از فرود آمدن یک هاوان بر یک خانه در ولسوالی سید آباد این ولایت بود. در این رویداد یک مرد با دو فرزندش جان باختند.

ذبیح الله فرهنگ، رییس نشرات و مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق‌بشر بیان داشت: «به حق‌ بشری افراد غیرنظامی احرتام نمی‌گزارند. این سبب می‌شود که ما شاهد نقض سریع و مکرر حقوق انسانی و بشری شهروندان افغانستان باشیم.»

خالق داد اکبری، عضو شورای ولایتی غزنی نیز گفت: «طالبان در آن‌جا تسلط دارند، نیروهای دولتی حضور ندارند. تمام مصیبت که روز گذشته به بار آوردند، متوجه طالبان است.»

طالبان تاکنون دربارۀ این رویدادها چیزی نگفته‌اند.

اما مقام‌های محلی در غزنی، می‌گویند که ماین از سوی طالبان کارگذاری شده بود.

در همین حال، شماری از باشنده‌گان ولسوالی سید‌آباد میدان وردک در اعتراض فرود آمدن هاوان، در برابر پاسگاۀ نیروهای دولتی گرد آمده‌اند.

مقام‌های محلی می‌گویند که این رویداد هنگام درگیری میان دوطرف رخ داده‌است.

شریف‌الله هوتک، عضو شورای ولایتی میدان وردک گفت: «یک مرد با دو کودکش که غیرنظامیان بودند به شهادت رسیدند. این گونه جنگ‌‎ها همیشه از غیرنظامیانی تلفات می‌گیرد.»

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد که پیش از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان میزان خشونت‌ها در کشور را کاهش دهند.

هم‌رسانی کنید