Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زبولون سیمینتوف، يگانه شهروند یهود افغانستان در گفت‎وگویی با انیسه شهید، خبرنگار طلوع‌نیوز، از آیندۀ نامعلوم کشور نگرانی کرده‌است. 
 
سیمینتوف می‌گوید که بیست‌و‌پنج سال پیش تمامی اعضای خانواده‌اش به علت نا امنی‌ها، افغانستان را ترک کردند.
 
این شهروند افغانستان می‌گوید که اگر امنیت در کشور تأمین گردد، اعضای خانواده‌اش به کشور برخواهند گشت.
 
او از رهبران حکومت می‌خواهد که امنیت را تأمین نمایند و به تعصب‌های قومی و زبانی، پایان بدهند.

سیمینتوف در این باره گفت:« تا زمانی‌که ما خود ما دست به دست ندهیم کشور خوده جور نکنیم، خارجی‌ها که لست نگرفته‌اند که امنیت ما و شما را بگیرد، ما و شما مسؤولیت داریم.»
 
تا سه دهه پیش، ده‌ها شهروند یهود کشور در عبادت گاهی (کنیسه) شان درکابل مراسم مذهبی شان را انجام می‌دادند، اما اکنون به یک جای متروکه مبدل شده‌است.
 
چندین جلد تورات چاپی و قلمی، حتا با ترجمۀ فارسی در الماری قفل مانده‌اند و کسی این کتاب‌ها را نمی‌خواند.   
 
عبادت گاه شان حدود سی سال پیش در کابل ساخته شده‌است. 

 
سیمینتوف ۵۶ سال پیش در هرات متولد شد، او چهار برادر و دو خواهر دارد. او در حدود بیست سال است که تنها درخانۀ در شهر کابل، زنده‌گی می‌کند.
 
او افزود که پنج صد خانوادۀ یهود در هرات زنده‌گی می‌کردند که همۀ شان مشغول بازرگانی بودند، اما ناامنی‌ها آنان را ناگزیر ساخت تا نخست به کابل بکوچند و سپس کشور را ترک نمایند.
 
او اضافه کرد: « بیش از صد قلم جنس داشتیم و مشتریان زیادی داشتیم، همه کس در هرات از ما مال می‌گرفتند و سه وقت به ما مال میامد.»
 
او گفت که دو دختر، برادران، خواهران و نزدیکان‌اش در اسراییل و یا هم در امریکا و اروپا، زنده‌گی می‌کنند.

سیمینتوف می‌گوید که پنج‌صد خانوادۀ یهود در هرات زنده‌گی می‌کردند که همه‌یی شان مشغول بازرگانی بودند.

تصویر بندانگشتی

زبولون سیمینتوف، يگانه شهروند یهود افغانستان در گفت‎وگویی با انیسه شهید، خبرنگار طلوع‌نیوز، از آیندۀ نامعلوم کشور نگرانی کرده‌است. 
 
سیمینتوف می‌گوید که بیست‌و‌پنج سال پیش تمامی اعضای خانواده‌اش به علت نا امنی‌ها، افغانستان را ترک کردند.
 
این شهروند افغانستان می‌گوید که اگر امنیت در کشور تأمین گردد، اعضای خانواده‌اش به کشور برخواهند گشت.
 
او از رهبران حکومت می‌خواهد که امنیت را تأمین نمایند و به تعصب‌های قومی و زبانی، پایان بدهند.

سیمینتوف در این باره گفت:« تا زمانی‌که ما خود ما دست به دست ندهیم کشور خوده جور نکنیم، خارجی‌ها که لست نگرفته‌اند که امنیت ما و شما را بگیرد، ما و شما مسؤولیت داریم.»
 
تا سه دهه پیش، ده‌ها شهروند یهود کشور در عبادت گاهی (کنیسه) شان درکابل مراسم مذهبی شان را انجام می‌دادند، اما اکنون به یک جای متروکه مبدل شده‌است.
 
چندین جلد تورات چاپی و قلمی، حتا با ترجمۀ فارسی در الماری قفل مانده‌اند و کسی این کتاب‌ها را نمی‌خواند.   
 
عبادت گاه شان حدود سی سال پیش در کابل ساخته شده‌است. 

 
سیمینتوف ۵۶ سال پیش در هرات متولد شد، او چهار برادر و دو خواهر دارد. او در حدود بیست سال است که تنها درخانۀ در شهر کابل، زنده‌گی می‌کند.
 
او افزود که پنج صد خانوادۀ یهود در هرات زنده‌گی می‌کردند که همۀ شان مشغول بازرگانی بودند، اما ناامنی‌ها آنان را ناگزیر ساخت تا نخست به کابل بکوچند و سپس کشور را ترک نمایند.
 
او اضافه کرد: « بیش از صد قلم جنس داشتیم و مشتریان زیادی داشتیم، همه کس در هرات از ما مال می‌گرفتند و سه وقت به ما مال میامد.»
 
او گفت که دو دختر، برادران، خواهران و نزدیکان‌اش در اسراییل و یا هم در امریکا و اروپا، زنده‌گی می‌کنند.

هم‌رسانی کنید