Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیروهای ارتش در فاریاب پایگاه‌های شان را بدون مقاومت ترک کرده‌اند

مقام‌ها در ولایت فاریاب می‌پذیرند که در روزهای اخیر، نیروهای ارتش، پایگاه‌های شان را در بخش‌هایی از این ولایت بدون جنگ ترک کرده‌اند.

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شوند که دیروز یک کاروان بزرگ ارتش که ولسوالی غورماچ فاریاب را به مقصد ولسوالی قیصار این ولایت ترک کرده بود، در راه با کمین طالبان روبرو شد.

شمار نیروهای این کاروان بین سه صد و پنجاه تا چهارصد تن گفته شده است؛ اما درگیری میان آنان و طالبان در حدود سه ساعت به درازا کشید و وزارت دفاع ملی تأیید می‌کند که در این رویداد تا بیست نظامی ارتش کشته و زخمی شده‌اند.

در همین حال، مقام‌ها در ولایت فاریاب می‌گویند که در دو هفته اخیر و پس از سقوط اردوگاه چینایی‌ها در ولسوالی غورماچ این ولایت، نیروهای دولتی چندین پایگاه شان را در شاهراه‌های قیصار - المار و میمنه - جوزجان، ترک کرده اند و بیشتر در پایگاه‌های دیگری در مراکز ولسوالی‌ها جابجا شده‌اند.

نقیب الله فایق، والی فاریاب، گفت: «روحیه بسیار پایین آمد، طالبان از درزاب با روحیه بسیار بلند آمدند، تبلیغ کردند، بدون جنگ ما مناطقی را، طوری که شما اشاره کردید، از دست دادیم.»  

جنرال امان الله مبین، فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین، گفت: «پوسته‌ها به حالت نامناسب قرار داشتند، این‌ها را هدایت بر همین بوده که پوسته‌ها دوباره جمع شود، تعلیمات و تجهیزات شان درست‌تر شود.» 

در این میان، وزارت دفاع ملی می‌گوید که این کار نیروهای ارتش در فاریاب و دیگر بخش‌های کشور، بر بنیاد راهبرد چهارساله این وزارت انجام شده است. 

غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «نظر به همان پلان چارساله امنیتی که آن پلان به شش ساله تغییر می‌یابد، چون ما حمایت مالی‌یی که در بروکسل دریافت کردیم تا سال دوهزار و بیست و چار، یعنی ناامنی، تغییرات جاهای اردو و دیگر نیروهای امنیتی که است، نظر به همین پلان صورت می‌گیرد و دیگر کدام موضوع نیست.»   

پیش از این، نیروهای دولت و به ویژه ارتش، در رویارویی با حمله‌های طالبان بر شهر غزنی نیز با انتقادهایی روبرو بوده اند.

حتا در برخی از گرازش‌ها گفته شده است که پس از یک حمله طالبان بر ولسوالی اجرستان غزنی، نیز از سرنوشت در حدود صد تن از نیروهای ارتش، به شمول پنجاه کوماندو، برای چندین شبانه روز خبری در دست نبود. هم زمان، ولایت‌های بغلان و کندز نیز در همین مدت، گواه حمله‌های طالبان بر پایگاه‌های ارتش بودند.

امرالدین ولی، عضو شورای ولایتی کندز، گفت: «همین‌طور متواتر، در هرهفته، در هر بیست روز و یک ماه، پایگاه‌هایی از اردوی ملی ما را که در حدود چهل نفر، سی نفر و پنجاه نفر را ما شاهد بودیم که این‌ها را به شهادت رساندند.» 

افزایش تلفات نیروهای دولتی در ماه‌های اخیر، یکی ازنگرانی‌های جدی برای حکومت گفته شده است؛ چنان که برخی از منابع حکومتی گفته‌اند که یکی ازعلت های ناگزیر شدن مسوولان نهادهای امنیتی به کنار رفتن از مقام‌های شان، نیز همین رویدادها بودند؛ اما سرانجام رییس جمهور استعفاهای این مقام‌ها را نپذیرفت.

نیروهای ارتش در فاریاب پایگاه‌های شان را بدون مقاومت ترک کرده‌اند

در این میان، وزارت دفاع ملی می‌گوید که این کار نیروهای ارتش در فاریاب و دیگر بخش‌های کشور، بر بنیاد راهبرد چهارساله این وزارت انجام شده است. 

تصویر بندانگشتی

مقام‌ها در ولایت فاریاب می‌پذیرند که در روزهای اخیر، نیروهای ارتش، پایگاه‌های شان را در بخش‌هایی از این ولایت بدون جنگ ترک کرده‌اند.

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شوند که دیروز یک کاروان بزرگ ارتش که ولسوالی غورماچ فاریاب را به مقصد ولسوالی قیصار این ولایت ترک کرده بود، در راه با کمین طالبان روبرو شد.

شمار نیروهای این کاروان بین سه صد و پنجاه تا چهارصد تن گفته شده است؛ اما درگیری میان آنان و طالبان در حدود سه ساعت به درازا کشید و وزارت دفاع ملی تأیید می‌کند که در این رویداد تا بیست نظامی ارتش کشته و زخمی شده‌اند.

در همین حال، مقام‌ها در ولایت فاریاب می‌گویند که در دو هفته اخیر و پس از سقوط اردوگاه چینایی‌ها در ولسوالی غورماچ این ولایت، نیروهای دولتی چندین پایگاه شان را در شاهراه‌های قیصار - المار و میمنه - جوزجان، ترک کرده اند و بیشتر در پایگاه‌های دیگری در مراکز ولسوالی‌ها جابجا شده‌اند.

نقیب الله فایق، والی فاریاب، گفت: «روحیه بسیار پایین آمد، طالبان از درزاب با روحیه بسیار بلند آمدند، تبلیغ کردند، بدون جنگ ما مناطقی را، طوری که شما اشاره کردید، از دست دادیم.»  

جنرال امان الله مبین، فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین، گفت: «پوسته‌ها به حالت نامناسب قرار داشتند، این‌ها را هدایت بر همین بوده که پوسته‌ها دوباره جمع شود، تعلیمات و تجهیزات شان درست‌تر شود.» 

در این میان، وزارت دفاع ملی می‌گوید که این کار نیروهای ارتش در فاریاب و دیگر بخش‌های کشور، بر بنیاد راهبرد چهارساله این وزارت انجام شده است. 

غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «نظر به همان پلان چارساله امنیتی که آن پلان به شش ساله تغییر می‌یابد، چون ما حمایت مالی‌یی که در بروکسل دریافت کردیم تا سال دوهزار و بیست و چار، یعنی ناامنی، تغییرات جاهای اردو و دیگر نیروهای امنیتی که است، نظر به همین پلان صورت می‌گیرد و دیگر کدام موضوع نیست.»   

پیش از این، نیروهای دولت و به ویژه ارتش، در رویارویی با حمله‌های طالبان بر شهر غزنی نیز با انتقادهایی روبرو بوده اند.

حتا در برخی از گرازش‌ها گفته شده است که پس از یک حمله طالبان بر ولسوالی اجرستان غزنی، نیز از سرنوشت در حدود صد تن از نیروهای ارتش، به شمول پنجاه کوماندو، برای چندین شبانه روز خبری در دست نبود. هم زمان، ولایت‌های بغلان و کندز نیز در همین مدت، گواه حمله‌های طالبان بر پایگاه‌های ارتش بودند.

امرالدین ولی، عضو شورای ولایتی کندز، گفت: «همین‌طور متواتر، در هرهفته، در هر بیست روز و یک ماه، پایگاه‌هایی از اردوی ملی ما را که در حدود چهل نفر، سی نفر و پنجاه نفر را ما شاهد بودیم که این‌ها را به شهادت رساندند.» 

افزایش تلفات نیروهای دولتی در ماه‌های اخیر، یکی ازنگرانی‌های جدی برای حکومت گفته شده است؛ چنان که برخی از منابع حکومتی گفته‌اند که یکی ازعلت های ناگزیر شدن مسوولان نهادهای امنیتی به کنار رفتن از مقام‌های شان، نیز همین رویدادها بودند؛ اما سرانجام رییس جمهور استعفاهای این مقام‌ها را نپذیرفت.

هم‌رسانی کنید