Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نیروهای امنیتی راه نادعلی-لشکرگاه را پس از ۶ ماه باز کردند

جنرال عبدالهادی، معاون قول اردوی ۲۱۵ میوند به روز پنج‎شنبه (۲۶ حوت) گفت که راه نادعلی –لشکرگاه پس از ۶ ماه دو باره به روی رفت و آمد باز شده است.

وی می‎افزاید که عملیات نیروهای امنیتی هم اکنون نیز در بخش‎های نادعلی جریان دارد و در جریان عملیات ۹ روز که از حوزۀ سوم شهر لشکرگاه آغاز شد و در بخش‎های این ولسوالی ادامه دارد، ۱۲۰ شورشی کشته شدند و ۱۵۰ تن دیگر زخم برداشته‎اند.

وی درباره تلفات نیروهای امنیتی در جریان این عملیات، جزئیات ارائه نکرد.

گفته می‌شود که هم اکنون نیروهای امنیتی نیز در تلاش باز شدن راه لشکرگاه-مارجه استند.

حوزۀ سوم شهر لشکرگاه، یکی از بخش‎های کلیدی این شهر است که راه‎های ولسوالی‏های نادعلی و مارجه در آن وصل استند. حوزۀ سوم سه روز پیش به گونۀ کامل از سوی نیروهای امنیتی پس از ۶ ماه پاک‎سازی شد.

شورشیان طالبان ۶ ماه پیش به این حوزه حمله کردند و ادارۀ این بخش را تا سه روز پیش در دست داشتند.

نیروهای امنیتی راه نادعلی-لشکرگاه را پس از ۶ ماه باز کردند

مقام‎ها می‌گویند که عملیات نیروهای امنیتی هم اکنون نیز در بخش‎های نادعلی جریان دارد و در جریان عملیات ۹ روز که از حوزۀ سوم شهر لشکرگاه آغاز شد.

Thumbnail

جنرال عبدالهادی، معاون قول اردوی ۲۱۵ میوند به روز پنج‎شنبه (۲۶ حوت) گفت که راه نادعلی –لشکرگاه پس از ۶ ماه دو باره به روی رفت و آمد باز شده است.

وی می‎افزاید که عملیات نیروهای امنیتی هم اکنون نیز در بخش‎های نادعلی جریان دارد و در جریان عملیات ۹ روز که از حوزۀ سوم شهر لشکرگاه آغاز شد و در بخش‎های این ولسوالی ادامه دارد، ۱۲۰ شورشی کشته شدند و ۱۵۰ تن دیگر زخم برداشته‎اند.

وی درباره تلفات نیروهای امنیتی در جریان این عملیات، جزئیات ارائه نکرد.

گفته می‌شود که هم اکنون نیروهای امنیتی نیز در تلاش باز شدن راه لشکرگاه-مارجه استند.

حوزۀ سوم شهر لشکرگاه، یکی از بخش‎های کلیدی این شهر است که راه‎های ولسوالی‏های نادعلی و مارجه در آن وصل استند. حوزۀ سوم سه روز پیش به گونۀ کامل از سوی نیروهای امنیتی پس از ۶ ماه پاک‎سازی شد.

شورشیان طالبان ۶ ماه پیش به این حوزه حمله کردند و ادارۀ این بخش را تا سه روز پیش در دست داشتند.

هم‌رسانی کنید