تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نیروهای امنیتی پس از ۱۰ سال ۸ روستا را درهرات از طالبان پس گرفتند

نیروهای امنیتی در ولایت هرات، موفق شدند پس از ده سال، هشت روستا را در ولسوالی کشک رباط سنگی این ولایت از طالبان پس بگیرند.

مقام‌های امنیتی در ولایت هرات، می‌گویند که بخش‌هایی دیگر این ولسوالی هنوز هم در تصرف گروۀ طالبان استند و عملیات پس‌گیری این مناطق نیز جریان دارد.

زمری فیضی، رییس ارکان قول اردوی ۲۰۷ ظفر گفت: «در جریان دو روز اخیر بر افراد دشمن تلفات وارد کرده‌ایم، امروز چهار حلقه ماین طالبان را نیز که در مسیر راه نیروهای امنیتی کارگذاری شده بودند از سوی نیروهای امنیتی کشف و خنثی شدند.»

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات نیز در این باره افزود: «در عملیات نیروهای امینتی برخی اسناد و امکانات طالبان بدست آمده‌اند، در این اسناد دیده می‌شود که کارت‌های پاکستانی نیز وجود دارند.»

باشنده‌گان روستا‌هایی که از وجود طالبان پاک‌سازی شده‌اند، می‌گویند که طالبان در این بخش‌ها برای خودشان قاضی داشتند، از رفتن کودکان به مکتب‌ها جلوگیری می‌کردند و هم‌چنان پول صرفیه برق و عشر را نیز گردآوری می‌کردند.

این باشنده‌گان، نخواستند که نام‌های شان در خبر ذکر شوند و یا هم چهره‌های شان در تلویزیون نشان داده شوند.

نصیر صالحی، خبرنگار طلوع‌نیوز که برای تهیه این گزارش به این ولسوالی‌ها رفته‌است، می‌گوید که بخش‌هایی وسیع از این ولسوالی‌ها تریاک کشت شده‌اند.

مقام‌‌های امنیتی هرات می‌گویند که بدلیل حفظ همین کشت‌زارها، طالبان هرازگاهی با نیروهای امنیتی درگیر می‌شدند.

علی احمد مهمند، یکی از افسران ارتش ملی است که در عملیات پاک‌سازی این روستاها از وجود طالبان سهم دارد. او می‌گوید که طالبان در مسیر راه ماین‌هایی را نیز کارگذای کرده بودند: «مکتبی که در مقابل دیده می‌شود، پایگاۀ طالبان بود و طالبان از اینجا بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی هاوان پرتاب می‌کردند.»

به گفتۀ مقام‌های امنیتی در هرات، مرکز اصلی طالبان در روستای «سنگ بری» قرار دارد.

مقام‌های امنیتی هرات، تأکید دارند که به پیشروی‌های شان تا ولسوالی کشک کهنۀ هرات ادامه خواهند داد. در عملیات‌های پس‌گیری این روستاها، نیروهای امنیتی از زمین و هوا موضع‌های طالبان را آماج قرار می‌دهند.

افغانستان

نیروهای امنیتی پس از ۱۰ سال ۸ روستا را درهرات از طالبان پس گرفتند

نصیر صالحی، خبرنگار طلوع‌نیوز که برای تهیه این گزارش به این ولسوالی‌ها رفته‌است، می‌گوید که بخش‌هایی وسیع از این ولسوالی‌ها تریاک کشت شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

نیروهای امنیتی در ولایت هرات، موفق شدند پس از ده سال، هشت روستا را در ولسوالی کشک رباط سنگی این ولایت از طالبان پس بگیرند.

مقام‌های امنیتی در ولایت هرات، می‌گویند که بخش‌هایی دیگر این ولسوالی هنوز هم در تصرف گروۀ طالبان استند و عملیات پس‌گیری این مناطق نیز جریان دارد.

زمری فیضی، رییس ارکان قول اردوی ۲۰۷ ظفر گفت: «در جریان دو روز اخیر بر افراد دشمن تلفات وارد کرده‌ایم، امروز چهار حلقه ماین طالبان را نیز که در مسیر راه نیروهای امنیتی کارگذاری شده بودند از سوی نیروهای امنیتی کشف و خنثی شدند.»

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات نیز در این باره افزود: «در عملیات نیروهای امینتی برخی اسناد و امکانات طالبان بدست آمده‌اند، در این اسناد دیده می‌شود که کارت‌های پاکستانی نیز وجود دارند.»

باشنده‌گان روستا‌هایی که از وجود طالبان پاک‌سازی شده‌اند، می‌گویند که طالبان در این بخش‌ها برای خودشان قاضی داشتند، از رفتن کودکان به مکتب‌ها جلوگیری می‌کردند و هم‌چنان پول صرفیه برق و عشر را نیز گردآوری می‌کردند.

این باشنده‌گان، نخواستند که نام‌های شان در خبر ذکر شوند و یا هم چهره‌های شان در تلویزیون نشان داده شوند.

نصیر صالحی، خبرنگار طلوع‌نیوز که برای تهیه این گزارش به این ولسوالی‌ها رفته‌است، می‌گوید که بخش‌هایی وسیع از این ولسوالی‌ها تریاک کشت شده‌اند.

مقام‌‌های امنیتی هرات می‌گویند که بدلیل حفظ همین کشت‌زارها، طالبان هرازگاهی با نیروهای امنیتی درگیر می‌شدند.

علی احمد مهمند، یکی از افسران ارتش ملی است که در عملیات پاک‌سازی این روستاها از وجود طالبان سهم دارد. او می‌گوید که طالبان در مسیر راه ماین‌هایی را نیز کارگذای کرده بودند: «مکتبی که در مقابل دیده می‌شود، پایگاۀ طالبان بود و طالبان از اینجا بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی هاوان پرتاب می‌کردند.»

به گفتۀ مقام‌های امنیتی در هرات، مرکز اصلی طالبان در روستای «سنگ بری» قرار دارد.

مقام‌های امنیتی هرات، تأکید دارند که به پیشروی‌های شان تا ولسوالی کشک کهنۀ هرات ادامه خواهند داد. در عملیات‌های پس‌گیری این روستاها، نیروهای امنیتی از زمین و هوا موضع‌های طالبان را آماج قرار می‌دهند.

هم‌رسانی کنید