تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیروهای امنیتی پنج حملۀ طالبان را در غزنی عقب زدند

پولیس غزنی، از عقب زدن پنج حملۀ تهاجمی طالبان برچند بخش این ولایت خبر می‌دهد.

در یک خبرنامۀ دفتر رسانه‌های فرماندهی پولیس غزنی که امروز (جمعه، ۱۸اسد) نشر شده آمده‌است که شب گذشته طالبان بر پاسگاه‌های امنیتی در ولسوالی‌های ده یک ، خواجه عمری، اسفنده و پرسونل وظیفوی شهباز در شهر غزنی حمله کردند.

خبرنامه می‌افزاید که حمله‌ها به عقب زده شدند و در نتیجه ده طالب کشته شدند و هفت تن دیگر آنان زخم برداشته‌اند.

به گفتۀ پولیس غزنی، یک موتر بم‌گذاری شدۀ طالبان نیز که قرار بود در حمله بر ولسوالی ده یک کارگرفته شود نابود شده‌است.

نیروهای امنیتی پنج حملۀ طالبان را در غزنی عقب زدند

به گفتۀ پولیس غزنی، یک موتر بم‌گذاری شدۀ طالبان نیز که قرار بود در حمله بر ولسوالی ده یک کارگرفته شود نابود شده‌است.

تصویر بندانگشتی

پولیس غزنی، از عقب زدن پنج حملۀ تهاجمی طالبان برچند بخش این ولایت خبر می‌دهد.

در یک خبرنامۀ دفتر رسانه‌های فرماندهی پولیس غزنی که امروز (جمعه، ۱۸اسد) نشر شده آمده‌است که شب گذشته طالبان بر پاسگاه‌های امنیتی در ولسوالی‌های ده یک ، خواجه عمری، اسفنده و پرسونل وظیفوی شهباز در شهر غزنی حمله کردند.

خبرنامه می‌افزاید که حمله‌ها به عقب زده شدند و در نتیجه ده طالب کشته شدند و هفت تن دیگر آنان زخم برداشته‌اند.

به گفتۀ پولیس غزنی، یک موتر بم‌گذاری شدۀ طالبان نیز که قرار بود در حمله بر ولسوالی ده یک کارگرفته شود نابود شده‌است.

هم‌رسانی کنید