تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نیروهای امنیتی ۶ غیرنظامی را از یک زندان طالبان درغزنی آزاد کردند

وزارت دفاع ملی، می‌گوید که نیروهای امنیتی، شش غیرنظامی را از یک زندان طالبان در ولایت غزنی آزاد کردند.

دفتر رسانه‌های وزارت دفاع ملی، می‌گوید که این غیرنظامیان از چندی بدینسو در ولسوالی گیروی ولایت غزنی در اسارت طالبان بودند.

به گفتۀ این وزارت، این غیرنظامیان در یک عملیات ویژۀ نیروهای ارتش از این ولسوالی آزاد شدند.

دفتر رسانه‌های وزارت دفاع ملی، افروده‌است که در این عملیات، یک جنگجوی طالب بازداشت شده‌است و یک ذخیره‌گاۀ طالبان نیز ازبین رفته‌است.

نیروهای امنیتی ۶ غیرنظامی را از یک زندان طالبان درغزنی آزاد کردند

وزارت دفاع ملی، گفته‌است که این غیرنظامیان از چندی بدینسو در ولسوالی گیروی ولایت غزنی در اسارت طالبان بودند.

Thumbnail

وزارت دفاع ملی، می‌گوید که نیروهای امنیتی، شش غیرنظامی را از یک زندان طالبان در ولایت غزنی آزاد کردند.

دفتر رسانه‌های وزارت دفاع ملی، می‌گوید که این غیرنظامیان از چندی بدینسو در ولسوالی گیروی ولایت غزنی در اسارت طالبان بودند.

به گفتۀ این وزارت، این غیرنظامیان در یک عملیات ویژۀ نیروهای ارتش از این ولسوالی آزاد شدند.

دفتر رسانه‌های وزارت دفاع ملی، افروده‌است که در این عملیات، یک جنگجوی طالب بازداشت شده‌است و یک ذخیره‌گاۀ طالبان نیز ازبین رفته‌است.

هم‌رسانی کنید