تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیروهای دولتی: پایتخت گروۀ داعش در اچین را نابود کردیم

نیروهای دولتی در ولایت شرقی ننگرهار، می‌گویند که آنان پس از پنج سال موفق شدند  پایتخت شاخۀ خراسان گروۀ داعش را در ولسوالی اچین این ولایت نابود سازند.

به گفتۀ این نیروها، نقش خیزش کننده‌گان مردمی در نابودسازی گروۀ داعش در این ولسوالی برجسته بوده‌است.

گلاب‌الدین غبار، خبرنگار طلوع‌نیوز که برای تهیۀ این گزارش به اچین رفته‌است، می‌گوید که باشنده‌گان درۀ باندر، برخاستگاۀ اصلی گروۀ داعش در اچین است و اکنون به‌گونۀ کامل از وجود گروۀ داعش پاک‌سازی شده‌است.

اما، شماری از باشنده‌گان این دره، به غبار گفته‌اند که گروۀ داعش در مدت پنج‌سال حضور شان در این منطقه خانه‌های مردم را ویران کردند و سرک‌ها و جاده‌ها را نیز ماین‌گذاری کردند.

از این میان، جنگ‎‌جویان داعش، تنها درمانگاه در درۀ باندر را تخریب کرده‌اند.

سراج، یکی از باشنده‌گان درۀ باندر در این باره گفت: «خانه‌ام ویران شد. سرک‌‎ها ویران شده، مکتب‌ها ویران شده.»
رخصت، جوانی‌ است که می‌گوید ظلم‌ جنگ‌جویان داعش اورا مجبور کرد که سلاح بدست بگیرد و در کنار نیروهای امنیتی، مقابل این جنگ‌جویان بجنگد.

او می‌گوید بیش از ده روز در درۀ باندر همراه با برادرش اسیر گروه داعش بودند.

رخصت می‌افزاید که او دیده‌است که گروۀ داعش در این منطقه چه کسانی را سربرید: «ظلم‌های زیادی را دیدیم. در این روستا، ظلم‌های زیادی بر سر من شد.»

در همین حال، نیروهای هوایی افغانستان، یک کارخانۀ ماین سازی این گروه را نیز ویران کرده‌اند. این کارخانه در چندین خانه در درۀ باندر ساخته شده بود. گلاب‌الدین غبار، می‌گوید که هریک از این خانه‌ها با کشیدن راه‌های زیر زمینی به همدیگر وصل شده‌اند و راه‌های ویژۀ دیگری، راه به بیرون از خانه می‌برند.

این در حالی است که چند روز پیش، رییس‌جمهور غنی در سفر به ولایت ننگرهار، شکست داعش را در این ولایت اعلام کرد.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل هرچند گفت که داعش در شرق شکست خورده، اما در بخش‌هایی از کشور هنوز فعال استند.

او در این باره بیان داشت: «داعش در شرق افغانستان سرکوب شده. عملیات‌های زیادی را نیروهای ما در شرق انجام داده‌اند. هسته‌های اصلی آنان در شرق ازبین رفته‌است. کسانی که تسلیم شده در روشنی قوانین کشور برخورد خواهد شد. اما هنوز هم در بعضی نقاط دیگر کشور امکان دارد فعالیت داشته باشند، اما نیروهای دولتی سرگرم سرکوب آنان است.»

در بیش از یک هفتۀ گذشته، در حدود ۸۰۰ عضو گروۀ داعش در ننگرهار به حکومت تسلیم شده‌اند. شمس الرحمان، یکی از این تسلیم شده‌گان است.

او می‌گوید، دوسال پیش هنگامی که دوازده ساله بود عضو گروۀ داعش شد: «بیرون شدن بسیار مشکل بود. بعضی‌ها که آن‌جا بودند، بیرون شدند و ما هم بیرون شدیم.»

سید ذکی، عضو تسلیم شدۀ دیگر داعش نیز بیان داشت: «مدرسۀ خاص داشتند و کتاب خاص خودرا داشتند؛ همین‌طور به عقیده و باور خاصی دارند.»

مقام‌های محلی ننگرهار، می‌گویند که گروۀ داعش در این ولایت شکست خورده‌است. یک مقام امنیت ملی ننگرهار می‌گوید که بیشتر اعضای خارجی این گروه شهروندان پاکستان استند.

شاه محمود میاخیل، والی ننگرهار بیان داشت: «در دو منطقه [اعضای داعش] حضور دارند، اما تعداد شان کم است. در آن‌جاها مقاومت کرده نمی‌توانند؛ چون راه اکمالاتی آنان به اروگزایی که به او طرف خط فرضی است، قطع شده است.»

نیروهای دولتی: پایتخت گروۀ داعش در اچین را نابود کردیم

درۀ باندر در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، پس از پنج سال از وجود جنگ‌جویان گروۀ داعش پاک‌سازی شد.

تصویر بندانگشتی

نیروهای دولتی در ولایت شرقی ننگرهار، می‌گویند که آنان پس از پنج سال موفق شدند  پایتخت شاخۀ خراسان گروۀ داعش را در ولسوالی اچین این ولایت نابود سازند.

به گفتۀ این نیروها، نقش خیزش کننده‌گان مردمی در نابودسازی گروۀ داعش در این ولسوالی برجسته بوده‌است.

گلاب‌الدین غبار، خبرنگار طلوع‌نیوز که برای تهیۀ این گزارش به اچین رفته‌است، می‌گوید که باشنده‌گان درۀ باندر، برخاستگاۀ اصلی گروۀ داعش در اچین است و اکنون به‌گونۀ کامل از وجود گروۀ داعش پاک‌سازی شده‌است.

اما، شماری از باشنده‌گان این دره، به غبار گفته‌اند که گروۀ داعش در مدت پنج‌سال حضور شان در این منطقه خانه‌های مردم را ویران کردند و سرک‌ها و جاده‌ها را نیز ماین‌گذاری کردند.

از این میان، جنگ‎‌جویان داعش، تنها درمانگاه در درۀ باندر را تخریب کرده‌اند.

سراج، یکی از باشنده‌گان درۀ باندر در این باره گفت: «خانه‌ام ویران شد. سرک‌‎ها ویران شده، مکتب‌ها ویران شده.»
رخصت، جوانی‌ است که می‌گوید ظلم‌ جنگ‌جویان داعش اورا مجبور کرد که سلاح بدست بگیرد و در کنار نیروهای امنیتی، مقابل این جنگ‌جویان بجنگد.

او می‌گوید بیش از ده روز در درۀ باندر همراه با برادرش اسیر گروه داعش بودند.

رخصت می‌افزاید که او دیده‌است که گروۀ داعش در این منطقه چه کسانی را سربرید: «ظلم‌های زیادی را دیدیم. در این روستا، ظلم‌های زیادی بر سر من شد.»

در همین حال، نیروهای هوایی افغانستان، یک کارخانۀ ماین سازی این گروه را نیز ویران کرده‌اند. این کارخانه در چندین خانه در درۀ باندر ساخته شده بود. گلاب‌الدین غبار، می‌گوید که هریک از این خانه‌ها با کشیدن راه‌های زیر زمینی به همدیگر وصل شده‌اند و راه‌های ویژۀ دیگری، راه به بیرون از خانه می‌برند.

این در حالی است که چند روز پیش، رییس‌جمهور غنی در سفر به ولایت ننگرهار، شکست داعش را در این ولایت اعلام کرد.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل هرچند گفت که داعش در شرق شکست خورده، اما در بخش‌هایی از کشور هنوز فعال استند.

او در این باره بیان داشت: «داعش در شرق افغانستان سرکوب شده. عملیات‌های زیادی را نیروهای ما در شرق انجام داده‌اند. هسته‌های اصلی آنان در شرق ازبین رفته‌است. کسانی که تسلیم شده در روشنی قوانین کشور برخورد خواهد شد. اما هنوز هم در بعضی نقاط دیگر کشور امکان دارد فعالیت داشته باشند، اما نیروهای دولتی سرگرم سرکوب آنان است.»

در بیش از یک هفتۀ گذشته، در حدود ۸۰۰ عضو گروۀ داعش در ننگرهار به حکومت تسلیم شده‌اند. شمس الرحمان، یکی از این تسلیم شده‌گان است.

او می‌گوید، دوسال پیش هنگامی که دوازده ساله بود عضو گروۀ داعش شد: «بیرون شدن بسیار مشکل بود. بعضی‌ها که آن‌جا بودند، بیرون شدند و ما هم بیرون شدیم.»

سید ذکی، عضو تسلیم شدۀ دیگر داعش نیز بیان داشت: «مدرسۀ خاص داشتند و کتاب خاص خودرا داشتند؛ همین‌طور به عقیده و باور خاصی دارند.»

مقام‌های محلی ننگرهار، می‌گویند که گروۀ داعش در این ولایت شکست خورده‌است. یک مقام امنیت ملی ننگرهار می‌گوید که بیشتر اعضای خارجی این گروه شهروندان پاکستان استند.

شاه محمود میاخیل، والی ننگرهار بیان داشت: «در دو منطقه [اعضای داعش] حضور دارند، اما تعداد شان کم است. در آن‌جاها مقاومت کرده نمی‌توانند؛ چون راه اکمالاتی آنان به اروگزایی که به او طرف خط فرضی است، قطع شده است.»

هم‌رسانی کنید