Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیروهای دولتی‎که ازکران و منجان فرار کرده بودند به نورستان رسیدند

یک‌صد و ده تن از نیروهای دولتی که پس از سقوط ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان به دست طالبان از این ولسوالی فرار کرده بودند، امروز (پنج‌شنبه، ۳ اسد) به ولایت نورستان رسیدند.

شماری از این نیروها، می‌گویند که ۲۲ ساعت مسیر کران و منجان تا پارون، مرکز ولایت نورستان را پیاده طی کرده‌اند.

ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان، صبح روز چهارشنبه (۲اسد) بدست گروه طالبان سقوط کرد. این نیروهای دولتی که از این ولسوالی فرار کرده‌اند، می‌گویند که این ولسوالی بدلیل بی‌توجهی حکومت سقوط کرد.

ولی محمد خان، فرماندۀ پولیس کران منجان و یکی از این نیروهای دولتی که به نورستان رفته‌است، در این باره گفت: «به تمام ادارات که زنگ زدم، آگاهی دادم و تقاضای نیرو و مهمات کردم، هیچ توجهی صورت نگرفت.. ما با پانزده هزار مهمات خود توانستیم نُه روز جنگ را اداره بکنیم.»

صابر آرین، فرمانده پولیس نورستان نیز تصریح کرد: «حادثه‌یی که در کران و منجان بدخشان صورت گرفته‌است، تعدادی از پرسونل پولیس محلی، ملی، خیزش‌های مردمی و قطعۀ محافظت معدن به طرف نورستان آمدند و امروز با پرسونل کمکی که ما برای آنان روان کردیم یکجای شدند.»

این نیروها، می‌گویند که برای نزدیک به دوهفته با طالبان جنگیدند، اما با تمام شدن مهمات شان ناگزیر شدند فرار کنند.

ظفرالدین، سرباز اظهار داشت: «جنگ، نُه روز ادامه داشت در قریۀ ما؛ بعد دیدیم که امکانات به ما نمی‌رسد، قریه را رها کردیم و آمدیم. در حدود دوصد نفر بودیم.»

محمد، سرباز پولیس محلی نیز بیان داشت: «در نُه روز مردم مقاومت کردند، جنگیدند... اما دولت حتا سلاح و مرمی روان نکرد؛ برای ما گفته بودند کماندوها را می‌فرستد، نفرستاد.»

به گفتۀ فرمانده پولیس کران و منجان، شصت تن از نیروهای طرف‌دار دولت ناگزیر شدند به طالبان تسلیم شوند.

تازه‌ترین گزارش‌ها می‌رسانند که درۀ مرجان، فرجامین بخش ولسوالی کران و منجان نیز به دست طالبان سقوط کرده‌است و در حدود ۳۰ تن از نیروهای امنیتی در حال فرار به‌سوی نورستان استند.

نیروهای دولتی‎که ازکران و منجان فرار کرده بودند به نورستان رسیدند

این نیروها، می‌گویند که برای نزدیک به دوهفته با طالبان جنگیدند، اما با تمام شدن مهمات شان ناگزیر شدند فرار کنند.

تصویر بندانگشتی

یک‌صد و ده تن از نیروهای دولتی که پس از سقوط ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان به دست طالبان از این ولسوالی فرار کرده بودند، امروز (پنج‌شنبه، ۳ اسد) به ولایت نورستان رسیدند.

شماری از این نیروها، می‌گویند که ۲۲ ساعت مسیر کران و منجان تا پارون، مرکز ولایت نورستان را پیاده طی کرده‌اند.

ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان، صبح روز چهارشنبه (۲اسد) بدست گروه طالبان سقوط کرد. این نیروهای دولتی که از این ولسوالی فرار کرده‌اند، می‌گویند که این ولسوالی بدلیل بی‌توجهی حکومت سقوط کرد.

ولی محمد خان، فرماندۀ پولیس کران منجان و یکی از این نیروهای دولتی که به نورستان رفته‌است، در این باره گفت: «به تمام ادارات که زنگ زدم، آگاهی دادم و تقاضای نیرو و مهمات کردم، هیچ توجهی صورت نگرفت.. ما با پانزده هزار مهمات خود توانستیم نُه روز جنگ را اداره بکنیم.»

صابر آرین، فرمانده پولیس نورستان نیز تصریح کرد: «حادثه‌یی که در کران و منجان بدخشان صورت گرفته‌است، تعدادی از پرسونل پولیس محلی، ملی، خیزش‌های مردمی و قطعۀ محافظت معدن به طرف نورستان آمدند و امروز با پرسونل کمکی که ما برای آنان روان کردیم یکجای شدند.»

این نیروها، می‌گویند که برای نزدیک به دوهفته با طالبان جنگیدند، اما با تمام شدن مهمات شان ناگزیر شدند فرار کنند.

ظفرالدین، سرباز اظهار داشت: «جنگ، نُه روز ادامه داشت در قریۀ ما؛ بعد دیدیم که امکانات به ما نمی‌رسد، قریه را رها کردیم و آمدیم. در حدود دوصد نفر بودیم.»

محمد، سرباز پولیس محلی نیز بیان داشت: «در نُه روز مردم مقاومت کردند، جنگیدند... اما دولت حتا سلاح و مرمی روان نکرد؛ برای ما گفته بودند کماندوها را می‌فرستد، نفرستاد.»

به گفتۀ فرمانده پولیس کران و منجان، شصت تن از نیروهای طرف‌دار دولت ناگزیر شدند به طالبان تسلیم شوند.

تازه‌ترین گزارش‌ها می‌رسانند که درۀ مرجان، فرجامین بخش ولسوالی کران و منجان نیز به دست طالبان سقوط کرده‌است و در حدود ۳۰ تن از نیروهای امنیتی در حال فرار به‌سوی نورستان استند.

هم‌رسانی کنید