تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نیمی از مکتب‌ها در ولایت ننگرهار ساختمان ندارند

ریاست معارف ولایت ننگرهار می‌گوید که نیمی از مکتب‌ها در این ولایت ساختمان ندارند و دانش‌آموزان در این مکتب‌ها در فضای باز درس می‌خوانند.

بربنیاد آمارهای ریاست معارف ولایت ننگرهار، از میان ۹۵۰ مکتب، در حدود ۴۵۰ مکتب در این ولایت ساختمان ندارند.

حسیب‌الله شینواری، رییس معارف ننگرهار در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در ننگرهار در حدود ۹۵۰مکتب وجود دارد که از این میان در حدود ۴۵۰ مکتب ساختمان ندارد.»

در همین حال، دانش‌آموزانی که در فضای باز درس آموزش می‌بینند، می‌گویند که تنها مشکل شان نبود ساختمان نیست بل‌که کیفیت آموزش نیز بسیار پایین است.

سایره، یکی از دانش‌آموزانی است که در فضای باز درس می‌خواند. سایره، با در حدود یک‌هزار دانش‌آموز دیگر که در مکتبی در شهر جلال‌آباد، در چند متری مقام ولایت ننگرهار، درس می‌خواند.

سایره، از کم‌توجهی حکومت شاکی است: «ما مشکلات زیاد داریم؛ هنگامی که باران می‌شود، ما بسیار به تکلیف می‌شویم. آموزگاران ما هم بسیار غیرحاضری می‌کنند. ما می‌خواهیم که به ما توجه شود.»

سکینه، دانش‌آموز دیگر در این مکتب نیز افزود: «ساختمان ندارد مکتب ما؛ ما هم در گرمی و هم در سردی به تکلیف استیم. کتاب هم نداریم.»

در همین حال، شماری از آموزگاران در این مکتب، از حکومت می‌خواهند که توجه بیشتری به وضعیت معارف در ننگرهار داشته باشند.

رومل سعادت، سرمعلم در یکی از مکتب‌های شهر جلال‌آباد در این باره گفت: «در چند متری ولایت، متأسفانه مکتب ما ساختمان ندارد و دانش‌آموزان در گرمی و باران بسیار به تکلیف استند. کتاب‌ و مواد آموزشی نیز کمبود است.»

بربنیاد آمارهای ریاست معارف ننگرهار، در حدود ۸۵۰ هزار دانش‌آموز پسر و دختر در ۹۵۰مکتب سرگرم فراگیری آموزش استند.

افغانستان

نیمی از مکتب‌ها در ولایت ننگرهار ساختمان ندارند

بربنیاد آمارهای ریاست معارف ننگرهار، در حدود ۸۵۰ هزار دانش‌آموز پسر و دختر در ۹۵۰مکتب سرگرم فراگیری آموزش استند.

تصویر بندانگشتی

ریاست معارف ولایت ننگرهار می‌گوید که نیمی از مکتب‌ها در این ولایت ساختمان ندارند و دانش‌آموزان در این مکتب‌ها در فضای باز درس می‌خوانند.

بربنیاد آمارهای ریاست معارف ولایت ننگرهار، از میان ۹۵۰ مکتب، در حدود ۴۵۰ مکتب در این ولایت ساختمان ندارند.

حسیب‌الله شینواری، رییس معارف ننگرهار در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در ننگرهار در حدود ۹۵۰مکتب وجود دارد که از این میان در حدود ۴۵۰ مکتب ساختمان ندارد.»

در همین حال، دانش‌آموزانی که در فضای باز درس آموزش می‌بینند، می‌گویند که تنها مشکل شان نبود ساختمان نیست بل‌که کیفیت آموزش نیز بسیار پایین است.

سایره، یکی از دانش‌آموزانی است که در فضای باز درس می‌خواند. سایره، با در حدود یک‌هزار دانش‌آموز دیگر که در مکتبی در شهر جلال‌آباد، در چند متری مقام ولایت ننگرهار، درس می‌خواند.

سایره، از کم‌توجهی حکومت شاکی است: «ما مشکلات زیاد داریم؛ هنگامی که باران می‌شود، ما بسیار به تکلیف می‌شویم. آموزگاران ما هم بسیار غیرحاضری می‌کنند. ما می‌خواهیم که به ما توجه شود.»

سکینه، دانش‌آموز دیگر در این مکتب نیز افزود: «ساختمان ندارد مکتب ما؛ ما هم در گرمی و هم در سردی به تکلیف استیم. کتاب هم نداریم.»

در همین حال، شماری از آموزگاران در این مکتب، از حکومت می‌خواهند که توجه بیشتری به وضعیت معارف در ننگرهار داشته باشند.

رومل سعادت، سرمعلم در یکی از مکتب‌های شهر جلال‌آباد در این باره گفت: «در چند متری ولایت، متأسفانه مکتب ما ساختمان ندارد و دانش‌آموزان در گرمی و باران بسیار به تکلیف استند. کتاب‌ و مواد آموزشی نیز کمبود است.»

بربنیاد آمارهای ریاست معارف ننگرهار، در حدود ۸۵۰ هزار دانش‌آموز پسر و دختر در ۹۵۰مکتب سرگرم فراگیری آموزش استند.

هم‌رسانی کنید