تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نیکلسن: حمله‎های هوایی از سقوط مناطق بدست طالبان جلوگیری کرده‎اند

جنرال جان نیکلسن، فرمانده کُل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، می گوید که شدت عملیات های تهاجمی نیروهای دولتی این کشور با پشتیبانی حمله های هوایی نیروهای خارجی، جلو سقوط مرکزهای ولایت ها و ولسوالی ها را بدست طالبان و گروه های دیگر گرفته اند.

این بلند پایه ترین مقام نیروهای خارجی در افغانستان که امروز با مقام های ارتش افغانستان به یک پایگاه نیروهای امریکایی در نزدیک مرکز ولایت لغمان، رفته بود، اوضاع امنیتی شرق کشور را بررسی کرد.

جنرال جان نیکلسن می گوید که نیروهای دولتی افغانستان با پشتیبانی مأموریت پشتیبانی قاطع، تلفات سنگینی به طالبان وگروه های دیگر وارد کرده اند: «موفقیت عملیات های نیروهای دولتی افغانستان با پشتیبانی مأموریت قاطع و نیروهای امریکایی در سراسر این کشور، باعث تلفات سنگین به دشمن شده است. این عملیات ها جلو تلاش های دشمنان را برای گرفتن مرکزهای ولایت ها و ولسوالی ها گرفته اند. آنان اکنون ناگزیر شده اند تا به حمله های وحشتناک انتحاری که به غیرنظامیان آسیب می رسند، رو آوردند. طالبان دو رو استند؛ از یک سو می گویند به غیرنظامیان آسیب نمی رسانند، اما از سوی دیگر این کار را می کنند.»

در همین حال، جنرال شریف یفتلی، رییس ستاد ارتش افغانستان که آقای نیکلسن را در سفرش به لغمان همراهی می کرد، می گوید که عملیات های هوایی اخیر نیروهای خارجی و نیروهای هوایی افغانستان، بسیار اثرگذار بوده اند و ادامۀ این عملیات ها به زودی تغییراتی مثبتی را در میدان های جنگ افغانستان به بار خواهد آورد: «عملیات های اخیر بسیار سود مند بود برای سرکوب طالبان؛ شما دیدید که عملیات هایی در هلمند، در بدخشان و در دیگر بخش های شمال انجام شدند بسیار موفقانه بود؛ و خوبی دیگر این بود که هیچ گونه تلفات به غیرنظامیان وارد نشده اند.»  

همزمان با این، جنتان جیمز که از افسران ارتش امریکا در شرق افغانستان است، می گوید که در کنار نیروهای امنیتی افغان، تلاش می کنند اجازۀ فعالیت به گروه های هراس افگن ندهند: «ما در این جا در شرق افغانستان، از عملیات های نیروهای افغان پشتیبانی می کنیم تا آنان بهتر عمل کنند.»

جنرال یفتلی می گوید که به زودی تمامی ولسوالی هایی را که به دست طالبان استند، دوباره پس خواهند گرفت و تلاش ها برای سرکوب گروه های هراس افگن همچنان ادامه خواهند داشت.

نیکلسن: حمله‎های هوایی از سقوط مناطق بدست طالبان جلوگیری کرده‎اند

این بلند پایه ترین مقام نیروهای خارجی در افغانستان که امروز با مقام های ارتش افغانستان به یک پایگاه نیروهای امریکایی در نزدیک مرکز ولایت لغمان، رفته بود، اوضاع امنیتی شرق کشور را بررسی کرد.

Thumbnail

جنرال جان نیکلسن، فرمانده کُل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، می گوید که شدت عملیات های تهاجمی نیروهای دولتی این کشور با پشتیبانی حمله های هوایی نیروهای خارجی، جلو سقوط مرکزهای ولایت ها و ولسوالی ها را بدست طالبان و گروه های دیگر گرفته اند.

این بلند پایه ترین مقام نیروهای خارجی در افغانستان که امروز با مقام های ارتش افغانستان به یک پایگاه نیروهای امریکایی در نزدیک مرکز ولایت لغمان، رفته بود، اوضاع امنیتی شرق کشور را بررسی کرد.

جنرال جان نیکلسن می گوید که نیروهای دولتی افغانستان با پشتیبانی مأموریت پشتیبانی قاطع، تلفات سنگینی به طالبان وگروه های دیگر وارد کرده اند: «موفقیت عملیات های نیروهای دولتی افغانستان با پشتیبانی مأموریت قاطع و نیروهای امریکایی در سراسر این کشور، باعث تلفات سنگین به دشمن شده است. این عملیات ها جلو تلاش های دشمنان را برای گرفتن مرکزهای ولایت ها و ولسوالی ها گرفته اند. آنان اکنون ناگزیر شده اند تا به حمله های وحشتناک انتحاری که به غیرنظامیان آسیب می رسند، رو آوردند. طالبان دو رو استند؛ از یک سو می گویند به غیرنظامیان آسیب نمی رسانند، اما از سوی دیگر این کار را می کنند.»

در همین حال، جنرال شریف یفتلی، رییس ستاد ارتش افغانستان که آقای نیکلسن را در سفرش به لغمان همراهی می کرد، می گوید که عملیات های هوایی اخیر نیروهای خارجی و نیروهای هوایی افغانستان، بسیار اثرگذار بوده اند و ادامۀ این عملیات ها به زودی تغییراتی مثبتی را در میدان های جنگ افغانستان به بار خواهد آورد: «عملیات های اخیر بسیار سود مند بود برای سرکوب طالبان؛ شما دیدید که عملیات هایی در هلمند، در بدخشان و در دیگر بخش های شمال انجام شدند بسیار موفقانه بود؛ و خوبی دیگر این بود که هیچ گونه تلفات به غیرنظامیان وارد نشده اند.»  

همزمان با این، جنتان جیمز که از افسران ارتش امریکا در شرق افغانستان است، می گوید که در کنار نیروهای امنیتی افغان، تلاش می کنند اجازۀ فعالیت به گروه های هراس افگن ندهند: «ما در این جا در شرق افغانستان، از عملیات های نیروهای افغان پشتیبانی می کنیم تا آنان بهتر عمل کنند.»

جنرال یفتلی می گوید که به زودی تمامی ولسوالی هایی را که به دست طالبان استند، دوباره پس خواهند گرفت و تلاش ها برای سرکوب گروه های هراس افگن همچنان ادامه خواهند داشت.

هم‌رسانی کنید