Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هراس‎افگنان فرانسوی و الجزایری در شمال کشور با داعش پیوسته‎اند

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع بین المللی و افغانی گزارش داده که شماری از جنگجویان وابسته به داعش که اتباع کشورهای فرانسه و الجزایر هستند، پس از شکست در سوریه، وارد افغانستان شده و با شورشیان این گروه در ولایت جوزجان، در شمال افغانستان پیوسته و پایگاه های جدید ایجاد کرده اند.

بربنیاد این گزارش، این نخستین بار است که حضور جنگ جویان وابسته به داعش در کنار هم قطارانش در افغانستان تثبیت می شود.

پیش از این نیز کارشناسان هشدار داده بودند که احتمال می رود اعضای گروه داعش پس از شکست در عراق و سوریه وارد افغانستان شوند.

گزارش می افزاید که این خبر برای فرانسه نیز نگرانی های جدی را به بار آورده است - یگانه کشور اروپایی که از سال ۲۰۱۵ میلادی به این سو، گواه حمله های مرگ بار داعش بود و همواره تلاش کرده تا از پیوستن صدها تن از شهروندانش در صفوف داعش در کشورهای خاورمیانه، جلوگیری کند.

در همین حال، باز محمد داور، ولسوال درزاب جوزجان نیز تائید کرده است که شماری از شهروندان الجزایری و فرانسوی وارد این ولسوالی شده اند.

حضور گروه داعش در این ولسوالی بسیار چشمگیر گفته شده است.

داور به خبرگزاری فرانسه گفته است: «دست کم دو زن نیز در میان این شورشیان استند که مشمول یک مترجم از تاجیکستان است و همین طور شماری از شهروندان ازبیکستان و چیچن.»

از سویی هم، منابع اروپایی و افغانستانی نیز ادعاهایی آقای داور را مبنی بر حضور جنگجویان فرانسوی در صفوف داعش تائید کرده اند. اما یک منبع دیگر گفته است که از آمار دقیق این جنگجویان تا هنوز جزئیاتی در دست نیست.

گزارش می افزاید که دست کم سه تن از شهروندان فرانسوی که در عراق و سوریه دیده شده اند، نیز در میان شورشیان داعش استند و احتمال می رود که این سه تن در شاخه خراسان داعش که در افغانستان مستقر است، پیوند داشته باشند.

حضور داعش در افغانستان برای نخستین بار در سال ۲۰۱۵ میلادی در ولایت های شرقی کنر و ننگرهار گزارش داده شد و آنان برای چندین بار با گروه طالبان در این مناطق درگیر شدند.

در آن زمان، داعش توانست مناطقی زیادی را در این دو ولایت راهبردی کشور تحت تصرف شان درآورند. پس از آن، این گروه به شکل فزاینده در شمال کشور به ویژه ولایت شمالی جوزجان نفوذ کرد و توانست چندین حمله مرگ بار را در ولایت کابل انجام دهد.

محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان می گوید: «مردان و زنان قفقازی تبار که به زبان فرانسوی تکلم می کنند در حال آموزش جنگجویان داعش در ولسوالی درزآب دیده شده اند.»

به گفتۀ وی، در حدود ۵۰ کودک که بعضی شان تنها ده سال سن دارند از سوی جنگجویان داعش سربازگیری شده اند.

شماری از باشنده گان دزاب به خبرگزاری فرانسه گفته اند که احتمالأ دوصد جنگجوی داعش پایگاۀ شان را تنها در فاصله چندصد متری با روستای «بی بی مریم» ایجاد کرده اند.

حکومت افغانستان تاکنون در بارۀ حضور هراس افگنان داعش در این ولایت چیزی نگفته است.

هراس‎افگنان فرانسوی و الجزایری در شمال کشور با داعش پیوسته‎اند

گزارش می افزاید که دست کم سه تن از شهروندان فرانسوی که در عراق و سوریه دیده شده اند، نیز در میان شورشیان داعش استند و احتمال می رود که این سه تن در شاخه خراسان داعش که در افغانستان مستقر است، پیوند داشته باشند.

Thumbnail

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع بین المللی و افغانی گزارش داده که شماری از جنگجویان وابسته به داعش که اتباع کشورهای فرانسه و الجزایر هستند، پس از شکست در سوریه، وارد افغانستان شده و با شورشیان این گروه در ولایت جوزجان، در شمال افغانستان پیوسته و پایگاه های جدید ایجاد کرده اند.

بربنیاد این گزارش، این نخستین بار است که حضور جنگ جویان وابسته به داعش در کنار هم قطارانش در افغانستان تثبیت می شود.

پیش از این نیز کارشناسان هشدار داده بودند که احتمال می رود اعضای گروه داعش پس از شکست در عراق و سوریه وارد افغانستان شوند.

گزارش می افزاید که این خبر برای فرانسه نیز نگرانی های جدی را به بار آورده است - یگانه کشور اروپایی که از سال ۲۰۱۵ میلادی به این سو، گواه حمله های مرگ بار داعش بود و همواره تلاش کرده تا از پیوستن صدها تن از شهروندانش در صفوف داعش در کشورهای خاورمیانه، جلوگیری کند.

در همین حال، باز محمد داور، ولسوال درزاب جوزجان نیز تائید کرده است که شماری از شهروندان الجزایری و فرانسوی وارد این ولسوالی شده اند.

حضور گروه داعش در این ولسوالی بسیار چشمگیر گفته شده است.

داور به خبرگزاری فرانسه گفته است: «دست کم دو زن نیز در میان این شورشیان استند که مشمول یک مترجم از تاجیکستان است و همین طور شماری از شهروندان ازبیکستان و چیچن.»

از سویی هم، منابع اروپایی و افغانستانی نیز ادعاهایی آقای داور را مبنی بر حضور جنگجویان فرانسوی در صفوف داعش تائید کرده اند. اما یک منبع دیگر گفته است که از آمار دقیق این جنگجویان تا هنوز جزئیاتی در دست نیست.

گزارش می افزاید که دست کم سه تن از شهروندان فرانسوی که در عراق و سوریه دیده شده اند، نیز در میان شورشیان داعش استند و احتمال می رود که این سه تن در شاخه خراسان داعش که در افغانستان مستقر است، پیوند داشته باشند.

حضور داعش در افغانستان برای نخستین بار در سال ۲۰۱۵ میلادی در ولایت های شرقی کنر و ننگرهار گزارش داده شد و آنان برای چندین بار با گروه طالبان در این مناطق درگیر شدند.

در آن زمان، داعش توانست مناطقی زیادی را در این دو ولایت راهبردی کشور تحت تصرف شان درآورند. پس از آن، این گروه به شکل فزاینده در شمال کشور به ویژه ولایت شمالی جوزجان نفوذ کرد و توانست چندین حمله مرگ بار را در ولایت کابل انجام دهد.

محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان می گوید: «مردان و زنان قفقازی تبار که به زبان فرانسوی تکلم می کنند در حال آموزش جنگجویان داعش در ولسوالی درزآب دیده شده اند.»

به گفتۀ وی، در حدود ۵۰ کودک که بعضی شان تنها ده سال سن دارند از سوی جنگجویان داعش سربازگیری شده اند.

شماری از باشنده گان دزاب به خبرگزاری فرانسه گفته اند که احتمالأ دوصد جنگجوی داعش پایگاۀ شان را تنها در فاصله چندصد متری با روستای «بی بی مریم» ایجاد کرده اند.

حکومت افغانستان تاکنون در بارۀ حضور هراس افگنان داعش در این ولایت چیزی نگفته است.

هم‌رسانی کنید