Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدارها از پیامدهای ناگوار خروج نیروهای امریکایی از افغانستان

همزمان با تاکید مکرر رییس جمهور ترمپ برای بیرون ساختن نیروهای امریکایی از افغانستان، مجلس سنای ایالات متحده در این باره نگران است و از همین‌رو این مجلس با ۷۰ رای موافق و ۲۶ رای مخالف قطعنامه‌یی را  تصویب کرد که نشان دهنده این است که خروج زودهنگام نیروهای امریکایی ازافغانستان و سوریه ممکن است باعث افزایش دوباره فعالیت‌های هراس‌افگنان در این دو کشور گردد.

این مجلس به رهبری اکثریت جمهوریخواهان دیشب قطع‌نامه نمادینی را که خلاف برنامه‌های دونالد ترمپ است،  در باره بیرون کشیدن نیروهای امریکایی ازافغانستان و سوریه است، تصویب کرد.

سناتوران امریکایی به رئیس جمهور ترامپ هشدار دادند تا زمانی که  از شکست گروه‌های داعش و القاعده اطمینان به دست نیاید، نباید نیروهای امریکایی از افغانستان و سوریه با شتاب زده‌گی  بیرون ساخته شوند.

میچ مک کونل، رهبر اکثریت جمهوریخواهان در مجلس سنای امریکا، گفت: «امنیت ملی و منافع حیاتی ایالات متحده در برخی از حالات نه تنها ایجاب استفاده از ابزارهای دیپلوماتیک را می‌نماید، بل به دخالت مستقیم ایالات متحده نیز نیاز دارد.»

اما برخی از سناتوران از موضع‌گیری ترمپ برای بیرون ساختن نیروهای امریکایی از افغانستان پشتیبانی می‌کنند.

رند پال، سناتور امریکایی، گفت: «حکومت حامد کرزی را برای بیش از یک دهه پشتیبانی کردیم و در جهان  شهره شد که یکی از برادران او قاچاقبر مواد مخدر بود و برادر دیگرش دزد بود و با پول فرار کرد. مردم افغانستان از حکومت افغانستان فاصله گرفته‌اند. پس زمان آن فرار رسیده است تا پیروزی را اعلام کنیم و از آن کشور به خانه برگردیم.»

جیمز رایش، سناتور امریکایی، گفت: «ما چند تریلیون دالر در افغانستان هزینه کردیم، اما چیزهای بسیار دُشوار در آن جا جریان دارند. بخش‌هایی از آن کشور پس از هفده سال نیز بهتر نشده‌اند.»

جنگ واشنگتن در افغانستان سالانه در حدود پنجاه و یک میلیارد دالر هزینه بر می‌دارد.

هم اکنون بیش از چهارده هزار نظامی امریکایی در افغانستان حضور دارند و رییس جمهور ترمپ بر بیرون کشیدن این نیروها در صورت رسیدن به یک توافق صلح با طالبان تاکید کرده است.

هشدارها از پیامدهای ناگوار خروج نیروهای امریکایی از افغانستان

مجلس سنای ایالات متحده درباره پیامدهای ناگوار بیرون کشیدن نیروهای امریکایی از افغانستان و سوریه هشدار داد.

تصویر بندانگشتی

همزمان با تاکید مکرر رییس جمهور ترمپ برای بیرون ساختن نیروهای امریکایی از افغانستان، مجلس سنای ایالات متحده در این باره نگران است و از همین‌رو این مجلس با ۷۰ رای موافق و ۲۶ رای مخالف قطعنامه‌یی را  تصویب کرد که نشان دهنده این است که خروج زودهنگام نیروهای امریکایی ازافغانستان و سوریه ممکن است باعث افزایش دوباره فعالیت‌های هراس‌افگنان در این دو کشور گردد.

این مجلس به رهبری اکثریت جمهوریخواهان دیشب قطع‌نامه نمادینی را که خلاف برنامه‌های دونالد ترمپ است،  در باره بیرون کشیدن نیروهای امریکایی ازافغانستان و سوریه است، تصویب کرد.

سناتوران امریکایی به رئیس جمهور ترامپ هشدار دادند تا زمانی که  از شکست گروه‌های داعش و القاعده اطمینان به دست نیاید، نباید نیروهای امریکایی از افغانستان و سوریه با شتاب زده‌گی  بیرون ساخته شوند.

میچ مک کونل، رهبر اکثریت جمهوریخواهان در مجلس سنای امریکا، گفت: «امنیت ملی و منافع حیاتی ایالات متحده در برخی از حالات نه تنها ایجاب استفاده از ابزارهای دیپلوماتیک را می‌نماید، بل به دخالت مستقیم ایالات متحده نیز نیاز دارد.»

اما برخی از سناتوران از موضع‌گیری ترمپ برای بیرون ساختن نیروهای امریکایی از افغانستان پشتیبانی می‌کنند.

رند پال، سناتور امریکایی، گفت: «حکومت حامد کرزی را برای بیش از یک دهه پشتیبانی کردیم و در جهان  شهره شد که یکی از برادران او قاچاقبر مواد مخدر بود و برادر دیگرش دزد بود و با پول فرار کرد. مردم افغانستان از حکومت افغانستان فاصله گرفته‌اند. پس زمان آن فرار رسیده است تا پیروزی را اعلام کنیم و از آن کشور به خانه برگردیم.»

جیمز رایش، سناتور امریکایی، گفت: «ما چند تریلیون دالر در افغانستان هزینه کردیم، اما چیزهای بسیار دُشوار در آن جا جریان دارند. بخش‌هایی از آن کشور پس از هفده سال نیز بهتر نشده‌اند.»

جنگ واشنگتن در افغانستان سالانه در حدود پنجاه و یک میلیارد دالر هزینه بر می‌دارد.

هم اکنون بیش از چهارده هزار نظامی امریکایی در افغانستان حضور دارند و رییس جمهور ترمپ بر بیرون کشیدن این نیروها در صورت رسیدن به یک توافق صلح با طالبان تاکید کرده است.

هم‌رسانی کنید