Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار دیده‌بان شفافیت از غیرانسانی بودن وضعیت زندان‎های بزرگ کشور

دیده بان شفافیت افغانستان، در گزارش تازه یی، از «غیرِ انسانی» بودن اوضاع زندان های بزرگ کشور هشدار می دهد.

فساد و اختلاس، از مسایلی استند که در این گزارش، همچون علت های اصلی نابسامانی ها در زندان ها و ضعف مدیریت بر این اوضاع، دانسته شده اند.

این گزارش که در سه مرحله، از سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶هجری خورشیدی، تهیه شده است، نشان می دهد که افزون بر نابسامانی ها در تأسیسات و مدیریت این زندان ها، خود زندانیان نیز اوضاع بدی دارند.

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیده بان شفافیت افغانستان در بارۀ این گزارش می گوید: «وضعیت خراب زندانی ها، به اساس همان فسادی که در بخش های مختلف وجود دارد، هنوز هم متأسفانه که این وضعیت ادامه پیدا کرده است و مشکلاتی را که ما شناسایی کرده بودیم، متأسفانه تا حال حل نشده اند.»

مشکلات زنان زندانی، افزایش زندانیان و نبود جا در زندان ها و نیز نداشتن برنامه های اصلاحاتی و آموزشی برای زندانیان، از دیگر مسایلی استند که در این گزارش به آن ها پرداخته شده اند.

لیلما ناصری، رییس موسسه عدالت افغانستان بیان داشت: «به قضایای زندانیان زن، به وقت و زمانش رسیده گی نمی شود و از همه نگران کننده تر، سرنوشت کودکان این زندانیان است که با مادران شان در چنین اوضاع بد، به سر می برند.»

محب الرحمن رحمانی، عضو انجمن مستقل وکلای مدافع نیز اظهار داشت: «مسألۀ بهداشت و درمان، مسألۀ تداوی و مسایل مهم تر دیگر هم، در زندان ها وجود دارند.»  

در این میان، وزارت امور داخله، بر تلاش ها برای از میان برداشتن چالش ها در زندان ها، تأکید می ورزد.

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله تصریح می کند: «یگانه مشکلی که در زندان ها وجود دارد، کمبود جای است که این مشکل هم، در شماری از ولایت ها برطرف شده است.»

برنامه ریزی برای ساخت و ساز در زندان ها، جلوگیری از افزایش زندانیان و رسیده گی به خود زندانیان، از نیازهایی استند که در گزارش دیده بان شفافیت افغانستان، به حکومت و جامعه جهانی پیشنهاد شده اند.

در گزارش آمده است که برای عملی شدن این پیشنهادها، برنامه نظارتی دقیقی، نیز باید در کار باشد.

هشدار دیده‌بان شفافیت از غیرانسانی بودن وضعیت زندان‎های بزرگ کشور

زندان های پل چرخی، بغلان و ردک سه زندانی استند که در پوشش این گزارش دیده بان شفافیت افغانستان، قرار گرفته اند.

تصویر بندانگشتی

دیده بان شفافیت افغانستان، در گزارش تازه یی، از «غیرِ انسانی» بودن اوضاع زندان های بزرگ کشور هشدار می دهد.

فساد و اختلاس، از مسایلی استند که در این گزارش، همچون علت های اصلی نابسامانی ها در زندان ها و ضعف مدیریت بر این اوضاع، دانسته شده اند.

این گزارش که در سه مرحله، از سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶هجری خورشیدی، تهیه شده است، نشان می دهد که افزون بر نابسامانی ها در تأسیسات و مدیریت این زندان ها، خود زندانیان نیز اوضاع بدی دارند.

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیده بان شفافیت افغانستان در بارۀ این گزارش می گوید: «وضعیت خراب زندانی ها، به اساس همان فسادی که در بخش های مختلف وجود دارد، هنوز هم متأسفانه که این وضعیت ادامه پیدا کرده است و مشکلاتی را که ما شناسایی کرده بودیم، متأسفانه تا حال حل نشده اند.»

مشکلات زنان زندانی، افزایش زندانیان و نبود جا در زندان ها و نیز نداشتن برنامه های اصلاحاتی و آموزشی برای زندانیان، از دیگر مسایلی استند که در این گزارش به آن ها پرداخته شده اند.

لیلما ناصری، رییس موسسه عدالت افغانستان بیان داشت: «به قضایای زندانیان زن، به وقت و زمانش رسیده گی نمی شود و از همه نگران کننده تر، سرنوشت کودکان این زندانیان است که با مادران شان در چنین اوضاع بد، به سر می برند.»

محب الرحمن رحمانی، عضو انجمن مستقل وکلای مدافع نیز اظهار داشت: «مسألۀ بهداشت و درمان، مسألۀ تداوی و مسایل مهم تر دیگر هم، در زندان ها وجود دارند.»  

در این میان، وزارت امور داخله، بر تلاش ها برای از میان برداشتن چالش ها در زندان ها، تأکید می ورزد.

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله تصریح می کند: «یگانه مشکلی که در زندان ها وجود دارد، کمبود جای است که این مشکل هم، در شماری از ولایت ها برطرف شده است.»

برنامه ریزی برای ساخت و ساز در زندان ها، جلوگیری از افزایش زندانیان و رسیده گی به خود زندانیان، از نیازهایی استند که در گزارش دیده بان شفافیت افغانستان، به حکومت و جامعه جهانی پیشنهاد شده اند.

در گزارش آمده است که برای عملی شدن این پیشنهادها، برنامه نظارتی دقیقی، نیز باید در کار باشد.

هم‌رسانی کنید