تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

هشدار رهبران جهادی از احتمال آغاز جنگ‌های داخلی درصورت توافق بد

در آستانۀ امضای توافق احتمالی صلح میان امریکا و طالبان و نیز آغاز گفت‌وگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان، شماری از رهبران جهادی هشدار می‌دهند که اگر توافق خوب صلح بدست نیاید، ممکن است جنگ‌های داخلی در کشور آغاز شوند.

از این میان، محمد اسماعیل خان می‌گوید که حکومت و کسانی‌که ادعای سیاسی دارند باید به یاد داشته باشند که مردم افغانستان میلیون‌ها میل سلاح نزد شان دارند.

این عضو برجستۀ حزب جمعیت اسلامی، هشدار می‌دهد در صورتی‌که تمامی خواست‌ها در گفت‌وگوهای صلح مطرح نشوند و طرف‌ها برای عملی‌شدن تعهدات شان تضمین ندهند، پیامدهای این صلح بسیار خطرناک خواهند بود.

محمداسماعیل خان در این باره افزود: «خدای ناخواسته ما به یک مشکل داخلی دیگر روبه‌رو نشویم و این باید هرگز جامعۀ جهانی، حکومت افغانستان و بعضی کسانی‌که ادعای سیاسی می‌کنند، این‌ها نادیده نگیرند که یک لشکر بزرگ و با اعتقاد دیگری در داخل افغانستان است و افغانستان دارای میلیون‌ها میلیون‌ها اسلحه در هرخانه وجود دارد.»

صالح محمد ریگستانی، یکی دیگر از چهره‌های جهادی نیز می‌گوید که طالبان می‌کوشند با سلاح وارد روند صلح و سیاست افغانستان شوند و از همین‌رو او و دیگر رهبران جهادی برای دفاع از مردم آماده‌گی خواهند گرفت.

آقای ریگستانی اظهار داشت: «طالبان می‌خواهند حالا که هم سلاح خود را نگاه کنند و هم جغرافیای خود را حفظ کنند و با حفظ هر دو، بیایند وارد صحنه سیاسی قدرت شوند؛ این صلح نیست، این یک آتش‌‎بس شکننده است و این می‌تواند باز به یک جنگ دیگر منجر شود. و اگر طالبان بخواهند با سلاح وارد صلح شوند، این صلح نیست و در این صورت قطعأ ما برای دفاع از مردم مان آماده‌گی خواهیم گرفت.»

در همین حال، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه و یکی از فرماندهانی‌که در برابر طالبان جنگیده‌است، می‌‎گوید که اگر در هیئت مذاکره کنندۀ حکومت با طالبان ترکیب قومی، سمتی و نیز احزاب نقش نداشته باشند، گفت‌وگوهای صلح، کشور را به سوی بحران خواهد برد: «یک چیز دیگر ما در افغانستان گفتیم که آن خطر سرخ است که باز مسله اسلامیت و جمهوریت دو اصلی است که ما از او تیر نمی‌شویم و این را من از طرف خود نمی‌گویم از طرف بخش عظیمی از مردم افغانستان و اکثریت قاطعش می‌گویم.»

این نگرانی ها پس ازآن ابراز می شوند که شماری ازشهروندان ازاحتمال قربانی شدن برخی ازدستاوردهای هژده سال گذشته درگفت وگوهای صلح ووضع محدودیت های احتمالی برزنده گی شان ابراز نگرانی کرده اند.
همزمان با این از شهروندان از احتمال قربانی شدن برخی از دستاوردهای هژدۀ سال گذشته در گفت‌وگوهای صلح و وضع محدودیت‌های احتمالی بر زنده‌گی شان ابراز نگرانی کرده‌اند.

این همه در حالی است که هشتمین دور گفت‌وگوهای طالبان و امریکا هفتۀ گذشته در قطر انجام شد. هرچند انتظار می‌رفت در این نشست، توافق صلح بدست آید، اما طرف‌ها برای آن‌چه که گفت‌وگو با رهبران شان گفته‌اند، این گفت‌وگوها را متوقف کردند.

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان و رهبری کنندۀ تیم مذاکرۀ کنندۀ امریکا در گفت‌وگو با طالبان، اکنون به واشنگتن رفته‌است تا جزئتا هشتمین دور گفت‌وگوهایش با طالبان را با مقام‌های امریکا در میان بگذارد.

افغانستان

هشدار رهبران جهادی از احتمال آغاز جنگ‌های داخلی درصورت توافق بد

محمد اسماعیل خان می‌گوید که حکومت و کسانی‌که ادعای سیاسی دارند باید به یاد داشته باشند که مردم افغانستان میلیون‌ها میل سلاح نزد شان دارند.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ امضای توافق احتمالی صلح میان امریکا و طالبان و نیز آغاز گفت‌وگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان، شماری از رهبران جهادی هشدار می‌دهند که اگر توافق خوب صلح بدست نیاید، ممکن است جنگ‌های داخلی در کشور آغاز شوند.

از این میان، محمد اسماعیل خان می‌گوید که حکومت و کسانی‌که ادعای سیاسی دارند باید به یاد داشته باشند که مردم افغانستان میلیون‌ها میل سلاح نزد شان دارند.

این عضو برجستۀ حزب جمعیت اسلامی، هشدار می‌دهد در صورتی‌که تمامی خواست‌ها در گفت‌وگوهای صلح مطرح نشوند و طرف‌ها برای عملی‌شدن تعهدات شان تضمین ندهند، پیامدهای این صلح بسیار خطرناک خواهند بود.

محمداسماعیل خان در این باره افزود: «خدای ناخواسته ما به یک مشکل داخلی دیگر روبه‌رو نشویم و این باید هرگز جامعۀ جهانی، حکومت افغانستان و بعضی کسانی‌که ادعای سیاسی می‌کنند، این‌ها نادیده نگیرند که یک لشکر بزرگ و با اعتقاد دیگری در داخل افغانستان است و افغانستان دارای میلیون‌ها میلیون‌ها اسلحه در هرخانه وجود دارد.»

صالح محمد ریگستانی، یکی دیگر از چهره‌های جهادی نیز می‌گوید که طالبان می‌کوشند با سلاح وارد روند صلح و سیاست افغانستان شوند و از همین‌رو او و دیگر رهبران جهادی برای دفاع از مردم آماده‌گی خواهند گرفت.

آقای ریگستانی اظهار داشت: «طالبان می‌خواهند حالا که هم سلاح خود را نگاه کنند و هم جغرافیای خود را حفظ کنند و با حفظ هر دو، بیایند وارد صحنه سیاسی قدرت شوند؛ این صلح نیست، این یک آتش‌‎بس شکننده است و این می‌تواند باز به یک جنگ دیگر منجر شود. و اگر طالبان بخواهند با سلاح وارد صلح شوند، این صلح نیست و در این صورت قطعأ ما برای دفاع از مردم مان آماده‌گی خواهیم گرفت.»

در همین حال، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه و یکی از فرماندهانی‌که در برابر طالبان جنگیده‌است، می‌‎گوید که اگر در هیئت مذاکره کنندۀ حکومت با طالبان ترکیب قومی، سمتی و نیز احزاب نقش نداشته باشند، گفت‌وگوهای صلح، کشور را به سوی بحران خواهد برد: «یک چیز دیگر ما در افغانستان گفتیم که آن خطر سرخ است که باز مسله اسلامیت و جمهوریت دو اصلی است که ما از او تیر نمی‌شویم و این را من از طرف خود نمی‌گویم از طرف بخش عظیمی از مردم افغانستان و اکثریت قاطعش می‌گویم.»

این نگرانی ها پس ازآن ابراز می شوند که شماری ازشهروندان ازاحتمال قربانی شدن برخی ازدستاوردهای هژده سال گذشته درگفت وگوهای صلح ووضع محدودیت های احتمالی برزنده گی شان ابراز نگرانی کرده اند.
همزمان با این از شهروندان از احتمال قربانی شدن برخی از دستاوردهای هژدۀ سال گذشته در گفت‌وگوهای صلح و وضع محدودیت‌های احتمالی بر زنده‌گی شان ابراز نگرانی کرده‌اند.

این همه در حالی است که هشتمین دور گفت‌وگوهای طالبان و امریکا هفتۀ گذشته در قطر انجام شد. هرچند انتظار می‌رفت در این نشست، توافق صلح بدست آید، اما طرف‌ها برای آن‌چه که گفت‌وگو با رهبران شان گفته‌اند، این گفت‌وگوها را متوقف کردند.

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان و رهبری کنندۀ تیم مذاکرۀ کنندۀ امریکا در گفت‌وگو با طالبان، اکنون به واشنگتن رفته‌است تا جزئتا هشتمین دور گفت‌وگوهایش با طالبان را با مقام‌های امریکا در میان بگذارد.

هم‌رسانی کنید