تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار فرمانده جدید قول اردوی عملیات‌های خاص به طالبان

جنرال فریدخان، فرمانده جدید قول اردوی عملیات‌های خاص وزارت دفاع ملی، روز شنبه (۴ ثور) در جریان مراسم معرفی وی به طالبان هشدار داده است که جنگجویان طالب بالای فامیل‌های شان رحم کنند و جنگ افزارهای شان را به زمین بگذارند. 

فرید گفته است که :« من به طالبان هشدار میدهم که بالای فامیل‌های شان رحم کنند و جنگ ا فزاهایشان را به زمین بگذارند و به رهبران طالبان نیز هشدار میدهم که ما دنبال شما هستیم و محاکمه خواهید شد و به هراس‌افگنان بین‌المللی می‌گویم که وطن ما را ترک کنید، درغیرآن افغانستان به قبرستان تان مبدل خواهد شد.»

فرید همچنان گفته است که پایین آوردن سطح تلفات نیروهای و افزایش عملیات ها و تامین امنیت انتخابات از اولیت‌های شان خواهد بود. 

درهمین حال، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی گماشتن وی را به نیروهای ویژه مبارک گفته و از جنرال فرید خواست که در قسمت رسیده‌گی به مشکلات سربازان و حل مشکلات شان تلاش نماید. 

آقای خالد همچنان گفته است که عملیات بهاری طالبان با ناکامی روبرو شده است. 

وی گفت:« عملیات بهاری طالبان با ناکامی روبرو شده است. آنها (طالبان) هیچ پیشروی در کشور ندارند و در سال روان دشمن با تمام قدرت و هراس‌افگنان شان نتوانستند چیزی را تغیر بدهند، حتی اگر یک پوسته را تصرف کردند، نتوانستند برای مدت طولانی در تصرف خود داشته باشند.»

آقای خالد همچنان با  اشاره به گماشتن های اخیر در نیروهای امنیتی گفته است که این گماشتن ها به اساس شایستگی بوده است نه روابط. 

آقای خالد همچنان گفته است که رسیده‌گی به بازمانده‌گان نیروهای امنیتی مسوولیت ما است. 

وی گفت:« در سال روان ۲۳هزار فامیل شهدا و معیوبین کمک‌های نقدی را از سوی وزارت دفاع دریافت کرده اند.»

پیش از این که آقای فریدخان به صفت فرمانده جدید قول اردوی عملیات های خاص وزارت دفاع ملی گماشته شود، بسم الله وزیری، این مسوولیت را به عهده داشت. 

هشدار فرمانده جدید قول اردوی عملیات‌های خاص به طالبان

اسدالله خالد گفته است که عملیات بهاری طالبان با ناکامی روبرو شده است. 

تصویر بندانگشتی

جنرال فریدخان، فرمانده جدید قول اردوی عملیات‌های خاص وزارت دفاع ملی، روز شنبه (۴ ثور) در جریان مراسم معرفی وی به طالبان هشدار داده است که جنگجویان طالب بالای فامیل‌های شان رحم کنند و جنگ افزارهای شان را به زمین بگذارند. 

فرید گفته است که :« من به طالبان هشدار میدهم که بالای فامیل‌های شان رحم کنند و جنگ ا فزاهایشان را به زمین بگذارند و به رهبران طالبان نیز هشدار میدهم که ما دنبال شما هستیم و محاکمه خواهید شد و به هراس‌افگنان بین‌المللی می‌گویم که وطن ما را ترک کنید، درغیرآن افغانستان به قبرستان تان مبدل خواهد شد.»

فرید همچنان گفته است که پایین آوردن سطح تلفات نیروهای و افزایش عملیات ها و تامین امنیت انتخابات از اولیت‌های شان خواهد بود. 

درهمین حال، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی گماشتن وی را به نیروهای ویژه مبارک گفته و از جنرال فرید خواست که در قسمت رسیده‌گی به مشکلات سربازان و حل مشکلات شان تلاش نماید. 

آقای خالد همچنان گفته است که عملیات بهاری طالبان با ناکامی روبرو شده است. 

وی گفت:« عملیات بهاری طالبان با ناکامی روبرو شده است. آنها (طالبان) هیچ پیشروی در کشور ندارند و در سال روان دشمن با تمام قدرت و هراس‌افگنان شان نتوانستند چیزی را تغیر بدهند، حتی اگر یک پوسته را تصرف کردند، نتوانستند برای مدت طولانی در تصرف خود داشته باشند.»

آقای خالد همچنان با  اشاره به گماشتن های اخیر در نیروهای امنیتی گفته است که این گماشتن ها به اساس شایستگی بوده است نه روابط. 

آقای خالد همچنان گفته است که رسیده‌گی به بازمانده‌گان نیروهای امنیتی مسوولیت ما است. 

وی گفت:« در سال روان ۲۳هزار فامیل شهدا و معیوبین کمک‌های نقدی را از سوی وزارت دفاع دریافت کرده اند.»

پیش از این که آقای فریدخان به صفت فرمانده جدید قول اردوی عملیات های خاص وزارت دفاع ملی گماشته شود، بسم الله وزیری، این مسوولیت را به عهده داشت. 

هم‌رسانی کنید