Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار نور به حکومت؛ زور را با زور جواب خواهم داد

عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ از سوی رییس جمهور به حکومت هشدار می‌دهد که هیچ گاهی نباید از گزینه نظامی کار گیرد، زیرا در نتیجه این کار نیروهای امنیتی کشور تجزیه خواهند شد و افغانستان به قهقرا خواهد رفت.

آقای نور به بن بست رسیدن گفت‌وگوها را میان جمعیت اسلامی و حکومت رد می‌کند و حکومت را به ادامه این گفت‌و‌ها تشویق می‌نماید.

همزمان با به درازا کشیده شدن تنش‌ها میان جمعیت اسلامی و حکومت و نیز ایستاده‌گی عطا محمد نور در برابر تصمیم رییس جمهور، منابعی از بکار گیری گزینه نظامی از سوی حکومت سخن گفته اند.

اکنون عطا محمد نور هشدار می‌دهد که زور را با زور پاسخ خواهد داد.

عطا محمد نور، والی برکنار شده بلخ از سوی رییس جمهور، گفت: «به قوه نظامی دست نبرید که این قوه نظامی کسانی است که هفتاد الی هشتاد فیصد آن با من جنگ نمی‌کنند. قوه تقسیم می‌شود، به تحلیل می‌رود، تجزیه می‌شود. آنان کسانی نیست که با نور شان بجنگند.»

با این هم آقای نور از ادامه گفت‌وگوها میان جمعیت اسلامی و حکومت سخن می‌گوید و تأکید می‌ورزد که این گفت‌وگوها به بن بست نرسیده اند.

نور افزود: «این جلسه دوام می‌کند و بالاخره به یک نتیجه می‌رسد. در هیچ جلسه خواست‌های دو طرف برآورده نمی‌شود و هر دو طرف انعطاف نشان می‌دهند و بالاخره به یک نتیجه می‌رسند»

این در حالیست که گفت‌وگوها میان جمعیت اسلامی و حکومت پس از یک توقف چند روزه از سر گرفته شده اند و چهارمین دور این گفت‌وگوها نیز انجام شده است.

در همین حال، دو شنبه شب یک هیئت چهار نفری از اعضای رهبری جمعیت اسلامی به مزار شریف آمدند و پس از چندین ساعت رای‌زنی با عطا محمد نور، صبح روز سه شنبه به کابل برگشتند.

افضل حدید، رییس شورای ولایتی بلخ، گفت: «این بن بست سیاسی باید شکستانده شود باید از طریق گفت‌وگوهای سیاسی و تفاهم باید حل شود.»

در همین حال اعضای مجلس سنا بر حل تنش‌ها میان عطا محمد نور و ارگ از راه گفت‌وگو و عملی سازی قانون تأکید می‌ورزند.

با این هم منابع می‌گویند که امروز چهارمین نشست نماینده‌گان جمعیت اسلامی و حکومت برگذار شد و در باره خواست‌های هر دو طرف بحث و گفت‌وگو شده است، اما نتیجه این گفت‌وگوها تا کنون افشا نشده‌اند.

هشدار نور به حکومت؛ زور را با زور جواب خواهم داد

پس از آن که منابعی گفتند که حکومت برای والی جدید بلخ از گزینه نظامی کار خواهد گرفت، نور می‌گوید بهتر است حکومت از این گزینه کار نگیرد و گرنه وی زور را با زور جواب خواهد داد.

تصویر بندانگشتی

عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ از سوی رییس جمهور به حکومت هشدار می‌دهد که هیچ گاهی نباید از گزینه نظامی کار گیرد، زیرا در نتیجه این کار نیروهای امنیتی کشور تجزیه خواهند شد و افغانستان به قهقرا خواهد رفت.

آقای نور به بن بست رسیدن گفت‌وگوها را میان جمعیت اسلامی و حکومت رد می‌کند و حکومت را به ادامه این گفت‌و‌ها تشویق می‌نماید.

همزمان با به درازا کشیده شدن تنش‌ها میان جمعیت اسلامی و حکومت و نیز ایستاده‌گی عطا محمد نور در برابر تصمیم رییس جمهور، منابعی از بکار گیری گزینه نظامی از سوی حکومت سخن گفته اند.

اکنون عطا محمد نور هشدار می‌دهد که زور را با زور پاسخ خواهد داد.

عطا محمد نور، والی برکنار شده بلخ از سوی رییس جمهور، گفت: «به قوه نظامی دست نبرید که این قوه نظامی کسانی است که هفتاد الی هشتاد فیصد آن با من جنگ نمی‌کنند. قوه تقسیم می‌شود، به تحلیل می‌رود، تجزیه می‌شود. آنان کسانی نیست که با نور شان بجنگند.»

با این هم آقای نور از ادامه گفت‌وگوها میان جمعیت اسلامی و حکومت سخن می‌گوید و تأکید می‌ورزد که این گفت‌وگوها به بن بست نرسیده اند.

نور افزود: «این جلسه دوام می‌کند و بالاخره به یک نتیجه می‌رسد. در هیچ جلسه خواست‌های دو طرف برآورده نمی‌شود و هر دو طرف انعطاف نشان می‌دهند و بالاخره به یک نتیجه می‌رسند»

این در حالیست که گفت‌وگوها میان جمعیت اسلامی و حکومت پس از یک توقف چند روزه از سر گرفته شده اند و چهارمین دور این گفت‌وگوها نیز انجام شده است.

در همین حال، دو شنبه شب یک هیئت چهار نفری از اعضای رهبری جمعیت اسلامی به مزار شریف آمدند و پس از چندین ساعت رای‌زنی با عطا محمد نور، صبح روز سه شنبه به کابل برگشتند.

افضل حدید، رییس شورای ولایتی بلخ، گفت: «این بن بست سیاسی باید شکستانده شود باید از طریق گفت‌وگوهای سیاسی و تفاهم باید حل شود.»

در همین حال اعضای مجلس سنا بر حل تنش‌ها میان عطا محمد نور و ارگ از راه گفت‌وگو و عملی سازی قانون تأکید می‌ورزند.

با این هم منابع می‌گویند که امروز چهارمین نشست نماینده‌گان جمعیت اسلامی و حکومت برگذار شد و در باره خواست‌های هر دو طرف بحث و گفت‌وگو شده است، اما نتیجه این گفت‌وگوها تا کنون افشا نشده‌اند.

هم‌رسانی کنید