Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار کمیسیون مستقل انتخابات از مداخلۀ سیاسی در روند انتخابات

نجیبالله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات امروز (یکشنبه ۸ حوت) در نشست در کابل گفت که در صورت ادامۀ مداخلهها از سوی سیاست گران، نباید توقع برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه را در کشور داشت.

وی می‎افزاید که کارهای بنیادین مقدماتی برای برگذاری انتخابات آغاز شده‏اند و گفت‏وگوها درباره عملی ساختن شیوه حوزه‎یی میان این کمیسیون و ریاست جمهوری ادامه دارند.

از سویی هم، رییس کمیسیون رسیده‎گی به شکایت‎های انتخاباتی می‎گوید که انتخابات پیش رو آخرین آزمون مردم سالاری است و اگر این روند قربانی منافع برخی از افراد سود جو شود، افغانستان با یک فاجعه رو به‎رو خواهد شد.

آقای احمدزی گفت: «بر سیاست‎گران افغانستان و هر آن کسی که داخل و یا بیرون از نظام هستند صدا می‎زنیم که به کارهای کمیسیون دخالت نداشته باشند.»

نبود امنیت سر تا سری یکی از «سدهای» مهم در برابر برگذاری انتخابات همه گیر دانسته می‎شود، از همین رو کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر بر عملی ساختن سیستم حوزه‎یی تأکید می‎ورزد.

احمدزی اضافه کرد: «در کمیسیون کارهای بنیادین را آغاز کرده‎ایم و اولین کار ما روی طرح حوزه‎یی بود که سه‎شنبه هفتۀ پیش به رییس‎جمهور می‎فرستیم.»

چگونگی برگزاری انتخابات پیش رو یکی از آزمون‌های بسیار مهم در برابر حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی است.

عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایت‎های انتخاباتی در این باره گفت: «اگر این آزمون را از دست بدهیم و قربانی خواسته‎های افراد و حلقات بسازیم، گلیم دموکراسی برچیده خواهد شد.»

با این همه به هدر رفتن پول‌ها از کمیسیون‎های انتخاباتی در سال‎های گذشته یکی از نگرانی‌های مهم است.

آریایی می‎افزاید:«خدا نا خواسته که مانند گذشته نشود که یک عالم پول بیاید و در آخر حتا کمپیوترها را هم با خود بردند.»

از سویی هم، تلاش‎ها بر این هستند تا پیش از برگذاری انتخابات، روند رأی دهی و جمع آوری اطلاعات برقی شود.

سید خالد، مشاور ارشد نهاد سمارت متیک گفت: «می‌تواند که در اعلام نتایج هم ما را کمک کند و نهایتاً در سه روز نتیجۀ انتخابات اعلام خواهد شد.»

برقی شدن روند انتخابات در کار شفافیت انتخابات بسیار مهم دانسته می‌شود.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: «بیاید که تکنالوژی را استفاده کنیم و حد اقل لیست رأی دهنده‎گان و شفافیت را تضمین می‌کند.»

بررسی‌های نُخسیتن نشان می‎دهند که انتخابات پیش رو ۱۳۰ میلیون دالر هزینه خواهد برداشت. در کنار کم بود منابع مالی، نبود ساختارهای اداری به ویژه در ولایت‌ها یکی دیگر از نگرانی‌هاست.

هشدار کمیسیون مستقل انتخابات از مداخلۀ سیاسی در روند انتخابات

از سویی هم، رییس کمیسیون رسیده‎گی به شکایت‎های انتخاباتی می‎گوید که انتخابات پیش رو آخرین آزمون مردم سالاری است و اگر این روند قربانی منافع برخی از افراد سود جو شود، افغانستان با یک فاجعه رو به‎رو خواهد شد.

Thumbnail

نجیبالله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات امروز (یکشنبه ۸ حوت) در نشست در کابل گفت که در صورت ادامۀ مداخلهها از سوی سیاست گران، نباید توقع برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه را در کشور داشت.

وی می‎افزاید که کارهای بنیادین مقدماتی برای برگذاری انتخابات آغاز شده‏اند و گفت‏وگوها درباره عملی ساختن شیوه حوزه‎یی میان این کمیسیون و ریاست جمهوری ادامه دارند.

از سویی هم، رییس کمیسیون رسیده‎گی به شکایت‎های انتخاباتی می‎گوید که انتخابات پیش رو آخرین آزمون مردم سالاری است و اگر این روند قربانی منافع برخی از افراد سود جو شود، افغانستان با یک فاجعه رو به‎رو خواهد شد.

آقای احمدزی گفت: «بر سیاست‎گران افغانستان و هر آن کسی که داخل و یا بیرون از نظام هستند صدا می‎زنیم که به کارهای کمیسیون دخالت نداشته باشند.»

نبود امنیت سر تا سری یکی از «سدهای» مهم در برابر برگذاری انتخابات همه گیر دانسته می‎شود، از همین رو کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر بر عملی ساختن سیستم حوزه‎یی تأکید می‎ورزد.

احمدزی اضافه کرد: «در کمیسیون کارهای بنیادین را آغاز کرده‎ایم و اولین کار ما روی طرح حوزه‎یی بود که سه‎شنبه هفتۀ پیش به رییس‎جمهور می‎فرستیم.»

چگونگی برگزاری انتخابات پیش رو یکی از آزمون‌های بسیار مهم در برابر حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی است.

عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایت‎های انتخاباتی در این باره گفت: «اگر این آزمون را از دست بدهیم و قربانی خواسته‎های افراد و حلقات بسازیم، گلیم دموکراسی برچیده خواهد شد.»

با این همه به هدر رفتن پول‌ها از کمیسیون‎های انتخاباتی در سال‎های گذشته یکی از نگرانی‌های مهم است.

آریایی می‎افزاید:«خدا نا خواسته که مانند گذشته نشود که یک عالم پول بیاید و در آخر حتا کمپیوترها را هم با خود بردند.»

از سویی هم، تلاش‎ها بر این هستند تا پیش از برگذاری انتخابات، روند رأی دهی و جمع آوری اطلاعات برقی شود.

سید خالد، مشاور ارشد نهاد سمارت متیک گفت: «می‌تواند که در اعلام نتایج هم ما را کمک کند و نهایتاً در سه روز نتیجۀ انتخابات اعلام خواهد شد.»

برقی شدن روند انتخابات در کار شفافیت انتخابات بسیار مهم دانسته می‌شود.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: «بیاید که تکنالوژی را استفاده کنیم و حد اقل لیست رأی دهنده‎گان و شفافیت را تضمین می‌کند.»

بررسی‌های نُخسیتن نشان می‎دهند که انتخابات پیش رو ۱۳۰ میلیون دالر هزینه خواهد برداشت. در کنار کم بود منابع مالی، نبود ساختارهای اداری به ویژه در ولایت‌ها یکی دیگر از نگرانی‌هاست.

هم‌رسانی کنید