تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هفت زن افغان نامزد جایزۀ ان-پیس شده اند

هفت زن از افغانستان نامزد جایزه‌های ان-پیس برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد شده اند.

این بانوان در کنار ۴۱ زن و مرد از هفت کشور آسیایی برای یازده جایزه در سه بخش رقابت می‌کنند.

این بانوان می‌گویند که یازده برنده این جایزه از هفت کشور آسیایی برگزیده خواهند شد که به گونه آنلاین از سراسر جهان بیشترین رأی را دریافت کنند.

این جایزه در واقع پیکاری داد خواهانه است برای گفته شدن قصه‌های نگفته از سرزمین‌هایی که در حال جنگ استند و یا سرزمین‌هایی که زنان به حقوق ابتدایی شان دست نیافته اند.

عظما زهین رفعت، زرقا یفتلی، نازیه نوری، فریده امیری، زهرا محمدی، نوریه قادری و نسیمه باری هفت بانویی استند که امسال از افغانستان نامزد جایزه ان- پیس شده اند.

برنامه توسعه‌یی سازمان ملل برای امسال یازده جایزه ان-پیس را در سه بخش درنظر گرفته است و ۴۸ زن و مرد را از کشورهای افغانستان، اندونیزیا، نیپال، میانمار، سریلانکا، فلیپین و پاکستان نامزد این جایزه ها اعلام کرده است و به گونه آنلاین در رقابت گذاشته است.

زرقا یفتلی، نامزد جایزه ان-پیس گفت:" از هر کشور در هر بخش یک نفر می تواند که مقام نخست را به دست بیاورد و این جایزه را به دست بیاورد و به نظر من ارزش معنوعی آن بیشتر است تا ارزش مادی آن."

زرقا یفتلی در بخش قصه‌های ناگفته این جایزه نامزد است. بانویی که سال‌ها است برای حقوق زنان و کودکان افغانستان کار می‌کند.

خانم یفتلی افزود:" کارها و فعالیت های را که ما انجام داده بودیم و آن کارها زیاد نشر نشده بود و همگانی نشده بود، همه این فعالیت‌ها همرای شان شریک ساخته شده است در چندین مرحله."

فریده امیری دانشجوی ماستری با فعالیت‌هایی در زمینه صلح، بانوی جوان دیگری است که از افغانستان نامزد این جایزه شده است.

فریده امیری گفت:" یکی از تمرکزهای خاص این جایزه روی تقویت کردن و حمایت کردن اجندای، زنان، صلح و امنیت است. پس این جایزه به جوانانی اهدا می شود که بیشتر فعالیت های شان متمرکز بر این اجندا باشد."

اما اکنون نوبت شما است که با رفتن به ویب سایت ان-پیس در انترنت به گونه آنلاین به این بانوان رأی بدهید.

برای رای دادن باید یک ایمل آدرس داشته باشید، به انترنت دست رسی داشته باشید و اندک هم زبان انگلیسی بلد باشید و یا از کسانی دیگری کمک بگیرید.

امیری افزود که :" مردم عزیز می تواند که از طریق سایت وارد مرحله رای دهی شوند که درآنجا بسیار بصورت واضیح رهنمودها برای رای دهی موجود است."

آخرین فرصت برای نامزدان این جایزه برای دریافت رای آنلاین، هفتم ماه نوامبر یعنی شانزده روز آینده است.

هفت زن افغان نامزد جایزۀ ان-پیس شده اند

زرقا یفتلی در بخش قصه‌های ناگفته این جایزه نامزد است. بانویی که سال‌ها است برای حقوق زنان و کودکان افغانستان کار می‌کند.

Thumbnail

هفت زن از افغانستان نامزد جایزه‌های ان-پیس برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد شده اند.

این بانوان در کنار ۴۱ زن و مرد از هفت کشور آسیایی برای یازده جایزه در سه بخش رقابت می‌کنند.

این بانوان می‌گویند که یازده برنده این جایزه از هفت کشور آسیایی برگزیده خواهند شد که به گونه آنلاین از سراسر جهان بیشترین رأی را دریافت کنند.

این جایزه در واقع پیکاری داد خواهانه است برای گفته شدن قصه‌های نگفته از سرزمین‌هایی که در حال جنگ استند و یا سرزمین‌هایی که زنان به حقوق ابتدایی شان دست نیافته اند.

عظما زهین رفعت، زرقا یفتلی، نازیه نوری، فریده امیری، زهرا محمدی، نوریه قادری و نسیمه باری هفت بانویی استند که امسال از افغانستان نامزد جایزه ان- پیس شده اند.

برنامه توسعه‌یی سازمان ملل برای امسال یازده جایزه ان-پیس را در سه بخش درنظر گرفته است و ۴۸ زن و مرد را از کشورهای افغانستان، اندونیزیا، نیپال، میانمار، سریلانکا، فلیپین و پاکستان نامزد این جایزه ها اعلام کرده است و به گونه آنلاین در رقابت گذاشته است.

زرقا یفتلی، نامزد جایزه ان-پیس گفت:" از هر کشور در هر بخش یک نفر می تواند که مقام نخست را به دست بیاورد و این جایزه را به دست بیاورد و به نظر من ارزش معنوعی آن بیشتر است تا ارزش مادی آن."

زرقا یفتلی در بخش قصه‌های ناگفته این جایزه نامزد است. بانویی که سال‌ها است برای حقوق زنان و کودکان افغانستان کار می‌کند.

خانم یفتلی افزود:" کارها و فعالیت های را که ما انجام داده بودیم و آن کارها زیاد نشر نشده بود و همگانی نشده بود، همه این فعالیت‌ها همرای شان شریک ساخته شده است در چندین مرحله."

فریده امیری دانشجوی ماستری با فعالیت‌هایی در زمینه صلح، بانوی جوان دیگری است که از افغانستان نامزد این جایزه شده است.

فریده امیری گفت:" یکی از تمرکزهای خاص این جایزه روی تقویت کردن و حمایت کردن اجندای، زنان، صلح و امنیت است. پس این جایزه به جوانانی اهدا می شود که بیشتر فعالیت های شان متمرکز بر این اجندا باشد."

اما اکنون نوبت شما است که با رفتن به ویب سایت ان-پیس در انترنت به گونه آنلاین به این بانوان رأی بدهید.

برای رای دادن باید یک ایمل آدرس داشته باشید، به انترنت دست رسی داشته باشید و اندک هم زبان انگلیسی بلد باشید و یا از کسانی دیگری کمک بگیرید.

امیری افزود که :" مردم عزیز می تواند که از طریق سایت وارد مرحله رای دهی شوند که درآنجا بسیار بصورت واضیح رهنمودها برای رای دهی موجود است."

آخرین فرصت برای نامزدان این جایزه برای دریافت رای آنلاین، هفتم ماه نوامبر یعنی شانزده روز آینده است.

هم‌رسانی کنید