تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

هنگری ۴ قاچاق‌بر انسان به‌شمول یک افغان را به حبس ابد محکوم کرد

چهار قاچاق‌بر انسان، روز پنج‌شنبه (۳۰ جوزا) از سوی یک دادگاه در هنگری به اتهام دست داشتن در مرگ ۷۱ پناهجو، به حبس ابد محکوم شدند.

بربنیاد رأی قاضی این دادگاه، سه تن از این محکومان نمی‌توانند از حق آزادی مشروط استفاده کنند و فرد چهارمی هم، دست کم باید سی سال را پشت میله‌های زندان سپری کند.

این گروه قاچاق‌بر انسان را یک افغان، رییس گروه و سه بلغاریایی تشکیل می‌دادند.

این قاچاق‌بران، شماری از پناهجویان را در یخچال یک موتر مخفی کرده بودند و یخچال را نیز روشن نگهداشته بودند و به همین دلیل پناهجویان داخل این یخچال جان باختند.

یک قاضی دربارۀ مرگ این افراد در دادگاه گفت که پناهجویان هنگامی که با مشکل مواجه شده‌اند بارها فریاد زده‌ و درخواست کمک کرده‌اند، اما راننده و قاچاق‌بران کمکی به آنان نکرده‌اند.

گفته می‎شود که ۵۹ مرد، هشت زن و ۴ کودک قرباینان این رویداد استند.

این پناهجویان از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان بوده‎اند.

افغانستان

هنگری ۴ قاچاق‌بر انسان به‌شمول یک افغان را به حبس ابد محکوم کرد

اجساد این ۷۱ پناهجویان، چهار سال پیش در یک موتر در اتریش دریافت شده بودند.

Thumbnail

چهار قاچاق‌بر انسان، روز پنج‌شنبه (۳۰ جوزا) از سوی یک دادگاه در هنگری به اتهام دست داشتن در مرگ ۷۱ پناهجو، به حبس ابد محکوم شدند.

بربنیاد رأی قاضی این دادگاه، سه تن از این محکومان نمی‌توانند از حق آزادی مشروط استفاده کنند و فرد چهارمی هم، دست کم باید سی سال را پشت میله‌های زندان سپری کند.

این گروه قاچاق‌بر انسان را یک افغان، رییس گروه و سه بلغاریایی تشکیل می‌دادند.

این قاچاق‌بران، شماری از پناهجویان را در یخچال یک موتر مخفی کرده بودند و یخچال را نیز روشن نگهداشته بودند و به همین دلیل پناهجویان داخل این یخچال جان باختند.

یک قاضی دربارۀ مرگ این افراد در دادگاه گفت که پناهجویان هنگامی که با مشکل مواجه شده‌اند بارها فریاد زده‌ و درخواست کمک کرده‌اند، اما راننده و قاچاق‌بران کمکی به آنان نکرده‌اند.

گفته می‎شود که ۵۹ مرد، هشت زن و ۴ کودک قرباینان این رویداد استند.

این پناهجویان از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان بوده‎اند.

هم‌رسانی کنید