Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هیئت حکومتی در تلاش ایجاد ارتباط با طالبان در دوحه

ریاست جمهوری می گوید که هیئت حکومت افغانستان در دوحه مشغول ایجاد تماس های نخستین با طالبان و شنیدن خواست های این گروه برای مذاکرات میان افغانان است.

صدیق صدیقی سخنگوی رییس جمهور جزییات بیشتری را در بارۀ دیدار این هیئت با طالبان به دست نمی دهد.

او می گوید که هیئت شش نفری حکومت برای ایجاد ارتباط با طالبان به قطر رفته است.

آقای صدیقی می‌گوید که احتمال دارد طالبان بر رهایی زندانیان شان تاکید نمایند اما رهایی زندانیان شرط آغاز مذاکرات نه بل بخشی از مذاکرات میان افغانان خواهد بود.

او گفت: «این هیئت وظیفه اصلیش این است که با طالبان ببیند و مسایلی را که طالبان میخواهند با حکومت افغانستان از طریق این هیئت مقدماتی شریک بسازند اینها می شنوند و با حکومت شریک میسازند. دیده شود که طالبان چه موضاتی را مطرح میسازند، آیا رهایی زندانیان است، مذاکرات است یا هم مسایل دیگر.»

شماری از خبرنگاران در قطر می گویند که هیئت حکومت افغانستان یک نشست با طالبان برگذار کرده است و احتمال دارد دومین نشست این هیئت در بارۀ چگونه گی مبادله پنج هزار زندانی طالب دربرابر یک هزار زندانی یی که درنزد طالبان استند، با طالبان برگذار شود

سمیع یوسفزی، خبرنگار در قطر، گفت: «اصلن خواهش دولت قطر بود که دولت افغانستان یک هیئت را به قطر بفرستد،تا در مورد زندانیان با طالبان مذاکرات نماید.»

طالبان تاکنون دیدار نماینده‌گان شان را با این هیئت حکومت تایید نکرده اند.

از سوی دیگر برخی از اعضای شورای عالی صلح ازاحتمال انعطاف پذیری درموضع گیری رییس جمهور برای رهایی زندانیان طالب سخن می زنند.

رحیم بیگ یعقوبی، عضو شورای عالی صلح، گفت: «از این طرف که حکومت ادعا می کند که پیش از مذاکرات ما بندیان را رها نمی کنیم پیش از کذارکه این موضوعاتی ادعای از این هاست این ادعا چقدر در آینده ثابت می ماند و اینها صلاحیت دارند که در چند روز احتمال دارد تغییر کند.»

سالم شاه ابراهیمی معاون شورای امنیت ملی، عبدالخاق بالاکرزی معین وزارت دولت در امور صلح، ذکیه عادلی معین وزارت عدلیه، فیض الله ذکی نماینده وزارت امور خارجه، امین الدین مظفری معین وزارت حج و اوقاف و جمشید توتاخیل رییس تنظیم امور زندان ها اعضای هیئت شش نفری حکومت افغانستان استند که برای مذاکره در بارۀ رهایی زندانیان طالب و چگونه گی آجندای مذاکرات میان افغانان به دوحه رفته اند.

هیئت حکومتی در تلاش ایجاد ارتباط با طالبان در دوحه

سخنگوی رییس جمهور می‌گوید رهایی زندانیان شرط آغاز مذاکرات نه بل بخشی از مذاکرات میان افغانان خواهد بود.

Thumbnail

ریاست جمهوری می گوید که هیئت حکومت افغانستان در دوحه مشغول ایجاد تماس های نخستین با طالبان و شنیدن خواست های این گروه برای مذاکرات میان افغانان است.

صدیق صدیقی سخنگوی رییس جمهور جزییات بیشتری را در بارۀ دیدار این هیئت با طالبان به دست نمی دهد.

او می گوید که هیئت شش نفری حکومت برای ایجاد ارتباط با طالبان به قطر رفته است.

آقای صدیقی می‌گوید که احتمال دارد طالبان بر رهایی زندانیان شان تاکید نمایند اما رهایی زندانیان شرط آغاز مذاکرات نه بل بخشی از مذاکرات میان افغانان خواهد بود.

او گفت: «این هیئت وظیفه اصلیش این است که با طالبان ببیند و مسایلی را که طالبان میخواهند با حکومت افغانستان از طریق این هیئت مقدماتی شریک بسازند اینها می شنوند و با حکومت شریک میسازند. دیده شود که طالبان چه موضاتی را مطرح میسازند، آیا رهایی زندانیان است، مذاکرات است یا هم مسایل دیگر.»

شماری از خبرنگاران در قطر می گویند که هیئت حکومت افغانستان یک نشست با طالبان برگذار کرده است و احتمال دارد دومین نشست این هیئت در بارۀ چگونه گی مبادله پنج هزار زندانی طالب دربرابر یک هزار زندانی یی که درنزد طالبان استند، با طالبان برگذار شود

سمیع یوسفزی، خبرنگار در قطر، گفت: «اصلن خواهش دولت قطر بود که دولت افغانستان یک هیئت را به قطر بفرستد،تا در مورد زندانیان با طالبان مذاکرات نماید.»

طالبان تاکنون دیدار نماینده‌گان شان را با این هیئت حکومت تایید نکرده اند.

از سوی دیگر برخی از اعضای شورای عالی صلح ازاحتمال انعطاف پذیری درموضع گیری رییس جمهور برای رهایی زندانیان طالب سخن می زنند.

رحیم بیگ یعقوبی، عضو شورای عالی صلح، گفت: «از این طرف که حکومت ادعا می کند که پیش از مذاکرات ما بندیان را رها نمی کنیم پیش از کذارکه این موضوعاتی ادعای از این هاست این ادعا چقدر در آینده ثابت می ماند و اینها صلاحیت دارند که در چند روز احتمال دارد تغییر کند.»

سالم شاه ابراهیمی معاون شورای امنیت ملی، عبدالخاق بالاکرزی معین وزارت دولت در امور صلح، ذکیه عادلی معین وزارت عدلیه، فیض الله ذکی نماینده وزارت امور خارجه، امین الدین مظفری معین وزارت حج و اوقاف و جمشید توتاخیل رییس تنظیم امور زندان ها اعضای هیئت شش نفری حکومت افغانستان استند که برای مذاکره در بارۀ رهایی زندانیان طالب و چگونه گی آجندای مذاکرات میان افغانان به دوحه رفته اند.

هم‌رسانی کنید