تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هیئت عربی برای بررسی رویداد قندهار به قندهار رسید

مقام‌های محلی ولایت کندهار گفتند که برای بررسی رویداد سه شنبه یک هیئت از امارات متحده عرب به ولایت کندهار رسیده‌است.

صمیم اخپلواک، سخنگوی والی کندهار می‌گوید که این هیئت چگونه‌گی این انفجار را در مهمان‌خانۀ والی کندهار بررسی خواهد کرد.

در انفجار شام سه‌شنبه در کندهار، ۱۱ تن به شمال معاون والی و پنج دیپلومات امارات جان باختند و ۱۶ تن به شمول والی کندهار و سفیر امارات متحده عرب زخمی شدند.

با این حال، طالبان دست‌داشتن این گروه را در این انفجار رد می‌کنند و می‌گویند که این انفجار برخاسته از اختلاف‌های درونی مقام‌های حکومت بوده‌است.

هیئت عربی برای بررسی رویداد قندهار به قندهار رسید

سخنگوی والی کندهار صمیم اخپلواک می گوید که این هیئت چگونگی این انفجار را در مهمان خانه ولایت بررسی خواهد کرد.

Thumbnail

مقام‌های محلی ولایت کندهار گفتند که برای بررسی رویداد سه شنبه یک هیئت از امارات متحده عرب به ولایت کندهار رسیده‌است.

صمیم اخپلواک، سخنگوی والی کندهار می‌گوید که این هیئت چگونه‌گی این انفجار را در مهمان‌خانۀ والی کندهار بررسی خواهد کرد.

در انفجار شام سه‌شنبه در کندهار، ۱۱ تن به شمال معاون والی و پنج دیپلومات امارات جان باختند و ۱۶ تن به شمول والی کندهار و سفیر امارات متحده عرب زخمی شدند.

با این حال، طالبان دست‌داشتن این گروه را در این انفجار رد می‌کنند و می‌گویند که این انفجار برخاسته از اختلاف‌های درونی مقام‌های حکومت بوده‌است.

هم‌رسانی کنید