تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هیلاری کلنتن: بدون مشارکت زنان نمی‌توان صلح پایدار داشت

هیلاری کلنتن، وزیر خارجۀ پیشین ایالات متحدۀ امریکا، خواستار حضور برجستۀ زنان افغانستان در گفت‌وگوهای میان افغانان است.

وی که در نشست زیرنام «گروۀ دوستان زنان افغانستان درسازمان ملل متحد» در نیویارک سخن می‌زد، هشدار داد که حضور نداشتن زنان در گفت‌وگوهای صلح، نه تنها باعث پسمانی زنان و دختران افغانستان تا سال‌ها خواهد شد؛ بل این، بر منطقه و جهان نیز اثرهای منفی برجا خواهد گذاشت.

او افزود: «اگر جامعه ازهم بپاشد و زنان به حاشیه برده شوند، به احتمال زیاد، هراس‌افگنان  پناهگاهی پیدا می‌کنند. بدون مشارکت و حقوق زنان، نمی‌توان صلح پایدار داشت.»

وی تأکید ‌ورزید که زنان در جهان، با پشتیبانی از زنان افغانستان، اجازه نخواهند داد تا بار دیگر بر زنان و دختران افغانستان، سلطنت وحشت حاکم شود: «روشن است که زنان افغانستان امروز به‌راستی می‌ترسند. نه فقط به‌خاطر حقوق خود و قانون اساسی که برای محافظت از آنان نوشته شده‌است؛ بل به‌معنای واقعی کلمه از این می‌ترسند که دستاوردهایی که با همه کمک‌های ما به‌دست آورده‌اند، با شتاب از بین بروند.»

با این‌حال، در این نشست، رولا غنی، بانوی نخست افغانستان در یک پیام ویدیویی به این نگرانی‌ها پاسخ داد: «با وجود برخی از فراز و نشیب‌ها، زنان افغانستان درعرصه‌های آموزش، سیاست، عدالت، بازرگانی، رسانه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی، موفق بوده‌اند.»

عادله راز، نمایندۀ همیشه‌گی افغانستان درسازمان ملل متحد نیز افزود: «زنان افغانستان امروز بر حقوقی‌ که قانون اساسی افغانستان به آنان داده‌است و از آنان محافظت می‌کند، هرگز سازش نخواهند کرد. دراین لحظات حیاتی برای کشورم و زنان افغانستان، ما به پشتیبانی هم‌پیمانان وهمکاران جهانی‌مان، نیاز داریم.»

گروۀ دوستان زنان افغانستان در سازمان ملل متحد که این نشست را سه‌شنبه شب، در نیویارک برگزار کرده بود، به ابتکار نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان درسازمان ملل متحد با حضور دیپلومات‌های زن چندین کشور، چهارماه پیش ایجاد شد.

هیلاری کلنتن: بدون مشارکت زنان نمی‌توان صلح پایدار داشت

قرار است گفت‌وگوهای صلح حکومت افغانستان، سیاسیون و طالبان تا چند روز دیگر آغاز شود.

تصویر بندانگشتی

هیلاری کلنتن، وزیر خارجۀ پیشین ایالات متحدۀ امریکا، خواستار حضور برجستۀ زنان افغانستان در گفت‌وگوهای میان افغانان است.

وی که در نشست زیرنام «گروۀ دوستان زنان افغانستان درسازمان ملل متحد» در نیویارک سخن می‌زد، هشدار داد که حضور نداشتن زنان در گفت‌وگوهای صلح، نه تنها باعث پسمانی زنان و دختران افغانستان تا سال‌ها خواهد شد؛ بل این، بر منطقه و جهان نیز اثرهای منفی برجا خواهد گذاشت.

او افزود: «اگر جامعه ازهم بپاشد و زنان به حاشیه برده شوند، به احتمال زیاد، هراس‌افگنان  پناهگاهی پیدا می‌کنند. بدون مشارکت و حقوق زنان، نمی‌توان صلح پایدار داشت.»

وی تأکید ‌ورزید که زنان در جهان، با پشتیبانی از زنان افغانستان، اجازه نخواهند داد تا بار دیگر بر زنان و دختران افغانستان، سلطنت وحشت حاکم شود: «روشن است که زنان افغانستان امروز به‌راستی می‌ترسند. نه فقط به‌خاطر حقوق خود و قانون اساسی که برای محافظت از آنان نوشته شده‌است؛ بل به‌معنای واقعی کلمه از این می‌ترسند که دستاوردهایی که با همه کمک‌های ما به‌دست آورده‌اند، با شتاب از بین بروند.»

با این‌حال، در این نشست، رولا غنی، بانوی نخست افغانستان در یک پیام ویدیویی به این نگرانی‌ها پاسخ داد: «با وجود برخی از فراز و نشیب‌ها، زنان افغانستان درعرصه‌های آموزش، سیاست، عدالت، بازرگانی، رسانه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی، موفق بوده‌اند.»

عادله راز، نمایندۀ همیشه‌گی افغانستان درسازمان ملل متحد نیز افزود: «زنان افغانستان امروز بر حقوقی‌ که قانون اساسی افغانستان به آنان داده‌است و از آنان محافظت می‌کند، هرگز سازش نخواهند کرد. دراین لحظات حیاتی برای کشورم و زنان افغانستان، ما به پشتیبانی هم‌پیمانان وهمکاران جهانی‌مان، نیاز داریم.»

گروۀ دوستان زنان افغانستان در سازمان ملل متحد که این نشست را سه‌شنبه شب، در نیویارک برگزار کرده بود، به ابتکار نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان درسازمان ملل متحد با حضور دیپلومات‌های زن چندین کشور، چهارماه پیش ایجاد شد.

هم‌رسانی کنید