تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

واردشدن تلفات به غیرنظامیان در حمله هوایی هلمند

گزارش‌های تأییدناشده می‌رسانند که در یک حملۀ هوایی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان حداقل ۱۶ غیرنظامی جان باختند. 

باشنده‌گان ولسوالی سنگین می‌گویند که این شانزده تن همه عضو یک خانواده بودند و میان شان زنان و کودکان نیز استند. 

یاسین خان والی هلمند می‌گوید که این حمله هوایی روز پنجشنبه در ولسوالی سنگین ولایت هلمند راه  اندازی شده بود. 

به گفتۀ او، در این حمله هوایی به غیرنظامیان نیز تلفات وارد شده است اما او در این باره ارقام دقیقی را ارائه نمی‌کند.  

او گفت که دستور انجام بررسی‌ها روی این رویداد را داده است.

امد کرزی از آن چه که وارد شدن تلفات به غیرنظامیان دریک عملیات نظامی درهلمند می گوید ابراز نگرانی می کند.دفتر رسانه‌های حامد کرزی رییس جمهور پیشین در یک خبرنامه که روز پنجشنبه به نشر رسید می‌گوید که درحمله‌ هوایی در هلمند به شمول زنان و کودکان به شماری از غیرنظامیان تلفاتی وارد شده است و باید از بمباران خانه‌ها و روستاهای مردم دست برداشته شود.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در حساب توییترش نوشته است که در این رویداد ۱۳ غیرنظامی جان باخته اند.

افغانستان

واردشدن تلفات به غیرنظامیان در حمله هوایی هلمند

والی هلمند می‌گوید وارد شدن تلفات به غیرنظامیان در این حمله هوایی را تأیید کرد و گفت بررسی‌ها روی این رویداد آغاز شده اند. 

Thumbnail

گزارش‌های تأییدناشده می‌رسانند که در یک حملۀ هوایی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان حداقل ۱۶ غیرنظامی جان باختند. 

باشنده‌گان ولسوالی سنگین می‌گویند که این شانزده تن همه عضو یک خانواده بودند و میان شان زنان و کودکان نیز استند. 

یاسین خان والی هلمند می‌گوید که این حمله هوایی روز پنجشنبه در ولسوالی سنگین ولایت هلمند راه  اندازی شده بود. 

به گفتۀ او، در این حمله هوایی به غیرنظامیان نیز تلفات وارد شده است اما او در این باره ارقام دقیقی را ارائه نمی‌کند.  

او گفت که دستور انجام بررسی‌ها روی این رویداد را داده است.

امد کرزی از آن چه که وارد شدن تلفات به غیرنظامیان دریک عملیات نظامی درهلمند می گوید ابراز نگرانی می کند.دفتر رسانه‌های حامد کرزی رییس جمهور پیشین در یک خبرنامه که روز پنجشنبه به نشر رسید می‌گوید که درحمله‌ هوایی در هلمند به شمول زنان و کودکان به شماری از غیرنظامیان تلفاتی وارد شده است و باید از بمباران خانه‌ها و روستاهای مردم دست برداشته شود.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در حساب توییترش نوشته است که در این رویداد ۱۳ غیرنظامی جان باخته اند.

هم‌رسانی کنید