Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واشنگتن: ارتش پاکستان منافع امریکا را در افغانستان تهدید می‌کند

نهادهای استخباراتی ایالات متحده امریکا هشدارمی دهد که ارتش پاکستان منافع امریکا را درافغانستان تهدید می‌کند.

درگزارش سالانه شش نهاد استخباراتی امریکا آمده است که پاکستان با توسعۀ جنگ افزارهای هسته‌یی، ادامۀ پشتیبانی ازطالبان، شبکه حقانی و گروه های هراس افگن دیگر، ونیزمحدود سازی همکاری‌های ضد هراس افگنی با واشنگتن ونزدیک تر شدن به چین، منافع امریکا را تهدید می‌کند.

دراین گزارش آمده است که اوضاع امنیتی افغانستان امسال اندک بدتر خواهد شد اما جلوسقوط بخش‌های پرجمعیت گرفته می شود.

مقام‌های شش سازمان استخباراتی ایالات متحده روز گذشته به سناتوران امریکایی در باره تهدید‌های جهانی به آنان گزارش ارائه کردند. 

در بخشی از این گزارش مشترک سازمان های اطلاعاتی  واشنگتن به ادامه سیاست‌های هراس افگن پرور پاکستان اشاره شده است.

دن کوتس، رییس استخبارات ملی امریکا گفت:"رهبران نظامی پاکستان به گذشتن از خط حساس، ادامه می دهند. عملیات های ارتش پاکستان در برابر طالبان و گروه های وابسته به آنان ظاهرآ نشان می دهند که در برابر این گروه ها کاری انجام می شود اما این اقدامات بازتاب دهنده فشار های قابل توجهی براین گروه ها نیستند."

شکننده‌گی اوضاع امنیتی در افغانستان ونیز بسنده نبودن توانایی‌های نیروهای امنیتی این کشور در پیکار با هراس افگنی بخشی دیگری از این گزارش مشترک را می سازند.

کوتس افزود:"نیروهای امنیتی افغانستان کارایی های ناپایدار دارند اما با پشتیبانی نیروهای ایتلاف ممکن است امنیت بسیاری ازبخش های پرجمعیت را تامین کنند. ارزیابی‌های ما نشان می‌دهند که گروه‌های هراس افگن مستقر در پاکستان هنوز هم ازپناه گاه‌های امن شان سود می برند و از آن جا حمله های شان را بر هند و افغانستان به شمول حمله برمنافع ایالات متحده انجام خواهند داد."

ریچارد بُر، رییس کمیته استخبارات سنای امریکا گفت:"درافغانستان و به ویژه درکابل حمله های هراس افگنانه بیش ازیکصدوپنجاه کشته برجا گذاشتند، حمله هایی که نشان دهنده بدتر شدن اوضاع امنیتی این کشور پس ازنبرد های شانزده ساله است شورشیان شکست را نمی پذیرند وحکومت افغانستان  درکارتامین امنیت به مردم با دُشواری های روبه ور است."

در این میان مقام‌های امریکایی و پاکستانی می‌گویند که واشنگتن در تلاش درج نام پاکستان در فهرست پشتیبانان مالی هراس افگنان جهانی است.

سرپرست وزارت مالیه پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته است که ایالات متحده چندین هفته پیش این طرح را ساخت وسپس فرانسه و آلمان را نیز تشویق کرد تا از این طرح پشتیبانی نمایند.

یک مقام امریکایی نیز این اطلاعات را تایید کرده است.

این طرح به نشست سازمان مبارزه با پول شویی که هفته آینده در فرانسه برگزار خواهد شد ، فرستاده خواهد شد.

اگر نام پاکستان در این فهرست گنجانیده شود، سرمایه گذاری های خارجی در پاکستان محدود خواهند شد و نیز پاکستان برای دریافت قرضه از کشورها و سازمان های جهانی، با دشواری های بزرگی رو به رو خواهد گشت.

واشنگتن: ارتش پاکستان منافع امریکا را در افغانستان تهدید می‌کند

کوتس گفت:"رهبران نظامی پاکستان به گذشتن از خط حساس، ادامه می دهند. عملیات های ارتش پاکستان در برابر طالبان و گروه های وابسته به آنان ظاهرآ نشان می دهند که در برابر این گروه ها کاری انجام می شود اما این اقدامات بازتاب دهنده فشار های قابل توجهی براین گروه ها نیستند."

Thumbnail

نهادهای استخباراتی ایالات متحده امریکا هشدارمی دهد که ارتش پاکستان منافع امریکا را درافغانستان تهدید می‌کند.

درگزارش سالانه شش نهاد استخباراتی امریکا آمده است که پاکستان با توسعۀ جنگ افزارهای هسته‌یی، ادامۀ پشتیبانی ازطالبان، شبکه حقانی و گروه های هراس افگن دیگر، ونیزمحدود سازی همکاری‌های ضد هراس افگنی با واشنگتن ونزدیک تر شدن به چین، منافع امریکا را تهدید می‌کند.

دراین گزارش آمده است که اوضاع امنیتی افغانستان امسال اندک بدتر خواهد شد اما جلوسقوط بخش‌های پرجمعیت گرفته می شود.

مقام‌های شش سازمان استخباراتی ایالات متحده روز گذشته به سناتوران امریکایی در باره تهدید‌های جهانی به آنان گزارش ارائه کردند. 

در بخشی از این گزارش مشترک سازمان های اطلاعاتی  واشنگتن به ادامه سیاست‌های هراس افگن پرور پاکستان اشاره شده است.

دن کوتس، رییس استخبارات ملی امریکا گفت:"رهبران نظامی پاکستان به گذشتن از خط حساس، ادامه می دهند. عملیات های ارتش پاکستان در برابر طالبان و گروه های وابسته به آنان ظاهرآ نشان می دهند که در برابر این گروه ها کاری انجام می شود اما این اقدامات بازتاب دهنده فشار های قابل توجهی براین گروه ها نیستند."

شکننده‌گی اوضاع امنیتی در افغانستان ونیز بسنده نبودن توانایی‌های نیروهای امنیتی این کشور در پیکار با هراس افگنی بخشی دیگری از این گزارش مشترک را می سازند.

کوتس افزود:"نیروهای امنیتی افغانستان کارایی های ناپایدار دارند اما با پشتیبانی نیروهای ایتلاف ممکن است امنیت بسیاری ازبخش های پرجمعیت را تامین کنند. ارزیابی‌های ما نشان می‌دهند که گروه‌های هراس افگن مستقر در پاکستان هنوز هم ازپناه گاه‌های امن شان سود می برند و از آن جا حمله های شان را بر هند و افغانستان به شمول حمله برمنافع ایالات متحده انجام خواهند داد."

ریچارد بُر، رییس کمیته استخبارات سنای امریکا گفت:"درافغانستان و به ویژه درکابل حمله های هراس افگنانه بیش ازیکصدوپنجاه کشته برجا گذاشتند، حمله هایی که نشان دهنده بدتر شدن اوضاع امنیتی این کشور پس ازنبرد های شانزده ساله است شورشیان شکست را نمی پذیرند وحکومت افغانستان  درکارتامین امنیت به مردم با دُشواری های روبه ور است."

در این میان مقام‌های امریکایی و پاکستانی می‌گویند که واشنگتن در تلاش درج نام پاکستان در فهرست پشتیبانان مالی هراس افگنان جهانی است.

سرپرست وزارت مالیه پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته است که ایالات متحده چندین هفته پیش این طرح را ساخت وسپس فرانسه و آلمان را نیز تشویق کرد تا از این طرح پشتیبانی نمایند.

یک مقام امریکایی نیز این اطلاعات را تایید کرده است.

این طرح به نشست سازمان مبارزه با پول شویی که هفته آینده در فرانسه برگزار خواهد شد ، فرستاده خواهد شد.

اگر نام پاکستان در این فهرست گنجانیده شود، سرمایه گذاری های خارجی در پاکستان محدود خواهند شد و نیز پاکستان برای دریافت قرضه از کشورها و سازمان های جهانی، با دشواری های بزرگی رو به رو خواهد گشت.

هم‌رسانی کنید