تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واشنگتن برای مأموریت صلح زلمی خلیلزاد شش ماه فرصت داده است

مسوول هیئت شرکت کننده شورای عالی صلح در نشست مسکو می‌گوید که واشنگتن به زلمی خلیلزاد شش ماه فرصت داده است تا روند صلح افغانستان را به نتیجه برساند. 

این مقام شورای عالی صلح می‌گوید که تلاش‌های زلمی خلیلزاد برای آوردن صلح به افغانستان امیدوار کننده استند.

عطاالله سلیم، معاون شورای عالی صلح، گفت: «مواردی که طالبان برای آغاز مذاکره گذاشتند، من فکر می‌کنم که همچون گذشته ها بسیار موارد کلانی را نگذاشتند، او مورد هم این بود که سر بیرون شدن قوت های خارجی از افغانستان به توافق برسیم ما آماده مذاکره هستیم.»

در همین حال هیئت شرکت کننده شورای عالی صلح در نشست مسکو از برداشته شدن موانع بزرگ در برابر آغاز گفت و گو های مستقیم با طالبان خبر می‎دهد و می‌گوید که انعطاف‌پذیری‌های طالبان برای آغاز این گفتگوها دلگرم کننده است.

عزیز الله دین محمد، مسوول هیئت شورای عالی صلح در نشست مسکو، گفت: «به او شش ماه وقت گذاشته شده است که در طول این شش ماه به نظام و اداره خود باید نتیجه یی نشان بدهد و به این اساس ما تشنه گان صلح هستیم و از هر تلاشی برای رسیدن به صلح حمایت می کنیم.»

چند ساعت پیش از سفر زلمی خلیل زاد به پاکستان، اسلام آباد ملا صمد ثانی، رییس بانک مرکزی در رژیم طالبان و یک فرمانده دیگر این گروه را به نام صلاح الدین از بند رها کرده است.

عبدالخبیر اچقون، معاون شورای عالی صلح، گفت: «رها شدن اینان می تواند که ممدی برای روند صلح در افغانستان واقع شود.»

اما مسکو می گوید که واشنگتن در ماموریت افغانستان ناکام مانده است و از منافع روسیه و هم پیمانان مسکو در افغانستان سخن می‌گوید.

ضمیر کابلوف، نماینده رییس جمهور روسیه برای افغانستان، گفت: «ایالات متحده امریکا بسیار دور است. افغانستان در نزدیک روسیه قرار دارد. منافع ملی و امنیت روسیه و متحدان مان به این کشور بستگی دارد، از همین رو نمی توانیم که در برابر افغانستان بی تفاوت بمانیم.»

مسوول هیات شورای عالی صلح در نشست مسکو می گوید که طالبان در گفت و گو یی به او گفته اند که چندین نشست با امریکاییان داشته اند و این نشست‌ها رسانه‌یی نشده اند.

اما حکومت افغانستان و شورای عالی صلح از کشور های منطقه و قدرت های بزرگ جهان می خواهند که در برابر صلح افغانستان رقابت های شان را کنار بگذارند و در پایان دادن به جنگ‌ها و خشونت‌ها در افغانستان کمک بکنند.

واشنگتن برای مأموریت صلح زلمی خلیلزاد شش ماه فرصت داده است

مقام‌های شورای عالی صلح می‌گویند موانع بزرگ از برابر آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان برداشته شده اند. 

Thumbnail

مسوول هیئت شرکت کننده شورای عالی صلح در نشست مسکو می‌گوید که واشنگتن به زلمی خلیلزاد شش ماه فرصت داده است تا روند صلح افغانستان را به نتیجه برساند. 

این مقام شورای عالی صلح می‌گوید که تلاش‌های زلمی خلیلزاد برای آوردن صلح به افغانستان امیدوار کننده استند.

عطاالله سلیم، معاون شورای عالی صلح، گفت: «مواردی که طالبان برای آغاز مذاکره گذاشتند، من فکر می‌کنم که همچون گذشته ها بسیار موارد کلانی را نگذاشتند، او مورد هم این بود که سر بیرون شدن قوت های خارجی از افغانستان به توافق برسیم ما آماده مذاکره هستیم.»

در همین حال هیئت شرکت کننده شورای عالی صلح در نشست مسکو از برداشته شدن موانع بزرگ در برابر آغاز گفت و گو های مستقیم با طالبان خبر می‎دهد و می‌گوید که انعطاف‌پذیری‌های طالبان برای آغاز این گفتگوها دلگرم کننده است.

عزیز الله دین محمد، مسوول هیئت شورای عالی صلح در نشست مسکو، گفت: «به او شش ماه وقت گذاشته شده است که در طول این شش ماه به نظام و اداره خود باید نتیجه یی نشان بدهد و به این اساس ما تشنه گان صلح هستیم و از هر تلاشی برای رسیدن به صلح حمایت می کنیم.»

چند ساعت پیش از سفر زلمی خلیل زاد به پاکستان، اسلام آباد ملا صمد ثانی، رییس بانک مرکزی در رژیم طالبان و یک فرمانده دیگر این گروه را به نام صلاح الدین از بند رها کرده است.

عبدالخبیر اچقون، معاون شورای عالی صلح، گفت: «رها شدن اینان می تواند که ممدی برای روند صلح در افغانستان واقع شود.»

اما مسکو می گوید که واشنگتن در ماموریت افغانستان ناکام مانده است و از منافع روسیه و هم پیمانان مسکو در افغانستان سخن می‌گوید.

ضمیر کابلوف، نماینده رییس جمهور روسیه برای افغانستان، گفت: «ایالات متحده امریکا بسیار دور است. افغانستان در نزدیک روسیه قرار دارد. منافع ملی و امنیت روسیه و متحدان مان به این کشور بستگی دارد، از همین رو نمی توانیم که در برابر افغانستان بی تفاوت بمانیم.»

مسوول هیات شورای عالی صلح در نشست مسکو می گوید که طالبان در گفت و گو یی به او گفته اند که چندین نشست با امریکاییان داشته اند و این نشست‌ها رسانه‌یی نشده اند.

اما حکومت افغانستان و شورای عالی صلح از کشور های منطقه و قدرت های بزرگ جهان می خواهند که در برابر صلح افغانستان رقابت های شان را کنار بگذارند و در پایان دادن به جنگ‌ها و خشونت‌ها در افغانستان کمک بکنند.

هم‌رسانی کنید