Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واشنگتن درپی محو پناه‌گاه‌های هراس‌افگنان در افغانستان و پاکستان

کاخ سفید در یک خبرنامه که امروز پنجشنبه به نشر رسیید اعلام کرد که ادارۀ رییس‌جمهور دانلد ترمپ به گونۀ واضح گفته است که پناه‌گاه‌های هراس‌افگنان را در هم در افغانستان و هم در پاکستان هدف قرار خواهد داد.

کاخ سفید در یک سند رهنمود (پالیسی) خارجی امریکا، نوشته است: «راهبرد متکی به شرایط رییس‌جمهور ترمپ در بارۀ آسیای جنوبی به فرماندهان صلاحیت و منابع مورد نیاز شان را فراهم می‌کند تا هراس‌افگنان را از داشتن پناه‌گاه‌های امن در افغانستان و پاکستان محروم شوند.»

در این سند آمده‌است: «ترمپ به‌گونۀ دوامدار تهدیدها بر امنیت امریکا را دنبال خواهد کرد و مبارزه و شکست هراس افگنی اسلامی رادیکال و دیدگاهی که آن را نگه می‌دارد را در اولویت‌اش قرار خواهد داد.»

در این اعلامیه آمده است که داعش صدرصد قلمرو اش را که در عراق و سوریه زیر اداره اش داشت از دست داده است و یکجا با همپیمانان ما به دنبال هزاران جنگجویان داعش که باقی مانده اند می رویم.

اعلامیه می‌نویسد: «ما تا هنگام شکست دایمی داعش و از میان برداشتن جهادکننده‌های جهانی و شبکه‌های شان آرام نخواهیم نشست.»

اعلامیه می‌نویسد که راکار خارجی ترمپ امنیت و منافع مردم امریکا را در اولویت قرار داده و ترمپ در حال بازیابی رهبری امریکا در شرق میانه و همچنان بازسازی روابط با اسراییل است.

اعلامیه می‌افزاید که ادارۀ ترمپ در حال رویارویی با رفتار بی‌ثبات‌کنندۀ ایران و تهدید برنامۀ هسته‌یی این کشور است. و ادارۀ ترمپ تلاش دارد که نقص‌های جدی را در توافق هسته‌یی ایران ترمیم کند و ده‌ها مقام و نهادهای ایرانی را ترمیم کند.

اعلامیه می‌نویسد: «رییس‌جمهور (ترمپ) در حال احیای پیمان ناتو از راه تشویق مؤفقانۀ همکاران ما برای تأمین مصارف دفاعی این سازمان و گرفتن مسؤولیت‌های دفاعی به‌گونۀ جمعی است.» 

آقای ترمپ در حال تأکید بر اصلاحات در سازمان ملل متحد است و امکان دارد که توقف کمک‌ مالی به نهادهای این سازمان، که میلیون‌ها مصرف می‌کنند، را در نظر بگیرد.

این اعلامیه ساعتی چند پس از آن نشر شد که دانلد ترمپ در نخستین سخنرانی سالانه‌اش روز سه شنبه گفت که نیروهای امریکایی و همکاران افغان شان نبرد افغانستان را با قواعد و قوانین تازه به پیش خواهند برد.

واشنگتن درپی محو پناه‌گاه‌های هراس‌افگنان در افغانستان و پاکستان

رهنمود خارجی ترمپ نشان‌ می‌دهد که حکومت امریکا به نیروهای امریکایی صلاحیت و منابعی را که برای مبارزه با هراس‌افگنان نیاز دارند فراهم می‌سازد. 

Thumbnail

کاخ سفید در یک خبرنامه که امروز پنجشنبه به نشر رسیید اعلام کرد که ادارۀ رییس‌جمهور دانلد ترمپ به گونۀ واضح گفته است که پناه‌گاه‌های هراس‌افگنان را در هم در افغانستان و هم در پاکستان هدف قرار خواهد داد.

کاخ سفید در یک سند رهنمود (پالیسی) خارجی امریکا، نوشته است: «راهبرد متکی به شرایط رییس‌جمهور ترمپ در بارۀ آسیای جنوبی به فرماندهان صلاحیت و منابع مورد نیاز شان را فراهم می‌کند تا هراس‌افگنان را از داشتن پناه‌گاه‌های امن در افغانستان و پاکستان محروم شوند.»

در این سند آمده‌است: «ترمپ به‌گونۀ دوامدار تهدیدها بر امنیت امریکا را دنبال خواهد کرد و مبارزه و شکست هراس افگنی اسلامی رادیکال و دیدگاهی که آن را نگه می‌دارد را در اولویت‌اش قرار خواهد داد.»

در این اعلامیه آمده است که داعش صدرصد قلمرو اش را که در عراق و سوریه زیر اداره اش داشت از دست داده است و یکجا با همپیمانان ما به دنبال هزاران جنگجویان داعش که باقی مانده اند می رویم.

اعلامیه می‌نویسد: «ما تا هنگام شکست دایمی داعش و از میان برداشتن جهادکننده‌های جهانی و شبکه‌های شان آرام نخواهیم نشست.»

اعلامیه می‌نویسد که راکار خارجی ترمپ امنیت و منافع مردم امریکا را در اولویت قرار داده و ترمپ در حال بازیابی رهبری امریکا در شرق میانه و همچنان بازسازی روابط با اسراییل است.

اعلامیه می‌افزاید که ادارۀ ترمپ در حال رویارویی با رفتار بی‌ثبات‌کنندۀ ایران و تهدید برنامۀ هسته‌یی این کشور است. و ادارۀ ترمپ تلاش دارد که نقص‌های جدی را در توافق هسته‌یی ایران ترمیم کند و ده‌ها مقام و نهادهای ایرانی را ترمیم کند.

اعلامیه می‌نویسد: «رییس‌جمهور (ترمپ) در حال احیای پیمان ناتو از راه تشویق مؤفقانۀ همکاران ما برای تأمین مصارف دفاعی این سازمان و گرفتن مسؤولیت‌های دفاعی به‌گونۀ جمعی است.» 

آقای ترمپ در حال تأکید بر اصلاحات در سازمان ملل متحد است و امکان دارد که توقف کمک‌ مالی به نهادهای این سازمان، که میلیون‌ها مصرف می‌کنند، را در نظر بگیرد.

این اعلامیه ساعتی چند پس از آن نشر شد که دانلد ترمپ در نخستین سخنرانی سالانه‌اش روز سه شنبه گفت که نیروهای امریکایی و همکاران افغان شان نبرد افغانستان را با قواعد و قوانین تازه به پیش خواهند برد.

هم‌رسانی کنید