Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

والی فاریاب: شهر میمنه زیر تهدید طالبان است

مقام‌های محلی فاریاب می‌گویند که طالبان در نزدیکی شهر میمنه مرکز این ولایت متمرکز شده اندو این شهر با تهدید جدی امنیتی روبه‌رو است. 

والی فاریاب می‌گوید از یک‌سال به اینسو هواپیماهای مسافربری در فرودگاه شهر میمنه به علت تهدیدهای امنیتی نشست کرده نمی‌توانند و مردم ناگزیرند که با هواپیماهای نظامی مسافرت کنند. 

نقیب‌الله فایق، والی فاریاب، گفت: «هیئتی که این جا میایند کوشش می کنند راه را باز می کنند و در یک ویدیو کنفرانس برای رییس صاب جمهور یک گزارش بسازند که راه باز شد، اما از پس آن که هلیکوپترهای شان از میمنه پرواز می کند فردا راه دوباره مسدود است.» 

در میمنه باورها بر اینست که فعالیت گروه طالبان در ماه‌های پسین نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است و این گروه در تلاش حمله بر بخش‌های مهم این ولایت استند.

باشنده‌گان فاریاب از گسترش ناامنی‌ها در این ولایت نگران استند و می‌گویند اگر وضعیت تغییر نکند، فاریاب به سرنوشت ولایت غزنی روبرو خواهد شد.

نقیب، باشنده میمنه، گفت: «اکثریت مردم ما به تشویش است که آیا همین مدت کوتاه شاید فاریاب سقوط کند مثل غزنی.»

شفیق، باشنده میمنه، گفت: «یک سال بیشتر شد که بزرگراه میمنه-مزار مسدود است.» 

بر بنیاد اطلاعات مقام‌های محلی فاریاب در دو هفته پسین، نیروهای دولتی چندین پایگاه شانرا در شاهراه‌های قیصار-المار و میمنه-جوزجان ترک کرده‌اند.

در این میان، فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین از تلاش‌ها برای از میان برداشتن تهدیدهای امنیتی در فاریاب سخن گفت. 

جنرال امان‌الله مبین، فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین، گفت: «استقامت مسیر شاهراه از دو طرف بیزها به صورت اساسی داده شده برای قراردادی ها و یک مقدار آن بخش پولیس، امنیت ملی و اردوی ملی در قسمت تحکیمات خود کار کردند.»

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شود که سه روز پیش یک کاروان بزرگ ارتش که ولسوالی غورماچ را به مقصد ولسوالی قیصار ولایت فاریاب ترک کرده بود در راه با کمین طالبان روبرو شد که بر بنیاد اطلاعات

وزارت دفاع ملی در این رویداد شماری از نظامیان ارتش کشته و زخمی شدند.

والی فاریاب: شهر میمنه زیر تهدید طالبان است

والی فاریاب می‌گوید تهدیدهای امنیتی سبب شده اند تا پروژه‌های اقتصادی و زیربنایی نیز در این ولایت عملی نشوند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی فاریاب می‌گویند که طالبان در نزدیکی شهر میمنه مرکز این ولایت متمرکز شده اندو این شهر با تهدید جدی امنیتی روبه‌رو است. 

والی فاریاب می‌گوید از یک‌سال به اینسو هواپیماهای مسافربری در فرودگاه شهر میمنه به علت تهدیدهای امنیتی نشست کرده نمی‌توانند و مردم ناگزیرند که با هواپیماهای نظامی مسافرت کنند. 

نقیب‌الله فایق، والی فاریاب، گفت: «هیئتی که این جا میایند کوشش می کنند راه را باز می کنند و در یک ویدیو کنفرانس برای رییس صاب جمهور یک گزارش بسازند که راه باز شد، اما از پس آن که هلیکوپترهای شان از میمنه پرواز می کند فردا راه دوباره مسدود است.» 

در میمنه باورها بر اینست که فعالیت گروه طالبان در ماه‌های پسین نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است و این گروه در تلاش حمله بر بخش‌های مهم این ولایت استند.

باشنده‌گان فاریاب از گسترش ناامنی‌ها در این ولایت نگران استند و می‌گویند اگر وضعیت تغییر نکند، فاریاب به سرنوشت ولایت غزنی روبرو خواهد شد.

نقیب، باشنده میمنه، گفت: «اکثریت مردم ما به تشویش است که آیا همین مدت کوتاه شاید فاریاب سقوط کند مثل غزنی.»

شفیق، باشنده میمنه، گفت: «یک سال بیشتر شد که بزرگراه میمنه-مزار مسدود است.» 

بر بنیاد اطلاعات مقام‌های محلی فاریاب در دو هفته پسین، نیروهای دولتی چندین پایگاه شانرا در شاهراه‌های قیصار-المار و میمنه-جوزجان ترک کرده‌اند.

در این میان، فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین از تلاش‌ها برای از میان برداشتن تهدیدهای امنیتی در فاریاب سخن گفت. 

جنرال امان‌الله مبین، فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین، گفت: «استقامت مسیر شاهراه از دو طرف بیزها به صورت اساسی داده شده برای قراردادی ها و یک مقدار آن بخش پولیس، امنیت ملی و اردوی ملی در قسمت تحکیمات خود کار کردند.»

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شود که سه روز پیش یک کاروان بزرگ ارتش که ولسوالی غورماچ را به مقصد ولسوالی قیصار ولایت فاریاب ترک کرده بود در راه با کمین طالبان روبرو شد که بر بنیاد اطلاعات

وزارت دفاع ملی در این رویداد شماری از نظامیان ارتش کشته و زخمی شدند.

هم‌رسانی کنید