تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش‌ها به طرح برنامۀ هفت مرحله‌یی صلح رییس‌جمهور

یک روز پس از افشای نسخه‌یی از طرح هفت مرحله‌یی صلح رییس‌جمهور اشرف غنی، طلوع نیوز دریافته است که برنامۀ تازۀ رییس‌جمهور برای صلح، نه تنها بر کاغذ ریخته شده است؛ بل برای عملی شدن بخش‌هایی از این برنامه، آماده‌گی‌هایی هم گرفته شده‌اند. 

چنان که به گفته برخی از منابع آگاه، قرار است در جریان بیش از یک ماه آینده، در همین پیوند، کابل گواه نشستی با حضور نماینده‌گان پانزده کشور و نماینده‌گان شماری از سازمان‌های جهانی باشد.

در همین حال، رییس اجراییه، بی آن که از این طرح یاد کند، تأکید می ورزد که برای تأمین صلح در کشور، به دیدگاه‌های همه‌شمول  نیاز است؛ اما در اوضاع کنونی، باید بیشتر متوجه شفافیت روند انتخابات بود. 

یک روز پس از آن که طلوع نیوز نسخه‌یی از طرح برنامه تازه صلح رییس جمهور غنی را پخش کرد، رییس اجراییه بر به‌کارگیری از هر فرصت برای تأمین صلح در کشور تأکید می‌ورزد.

هرچند عبدالله عبدالله، در این گفته‌هایش، از برنامه صلح اشرف غنی، یاد نمی‌کند.

آقای عبدالله در این باره اظهار داشت:«موقف ما همیشه همین بوده که هر فرصتی که پیش می‌آید، از آن فرصت استفاده کنیم؛ در حالی که در این شب و روز در عین حال باید کاملاٌ متوجه تأمین شفافیت انتخابات بوده باشیم.»

در همین‌حال، منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که برای عملی شدن این برنامه تازه صلح، آماده‌گی‌هایی گرفته شده‌اند.

چنان‌که قرار است در جریان بیش از یک‌ماه آینده، نشستی در کابل برگذار شود و در آن نماینده‌گان پانزده کشور و نماینده‌گان شماری از سازمان‌های جهانی شرکت کنند.

برگزاری جرگه‌های کوچک در کابل و ولایت‌ها، با حضور نماینده‌گان جناح‌های سیاسی گونه‌گون، اعضای جامعه مدنی، خانواده‌های قربانیان جنگ و نماینده‌گان بانوان و جوانان، نیز مشمول کارهای نخستین از بهر عملی شدن این برنامه صلح استند.      

صدیق صدیقی - سخنگوی رییس جمهور:«چند روز دیگر به نتایج انتخابات داریم؛ اما این بدین معنا نیست که ما باید روی طرح خود برای صلح کار نکنیم. نیاز است، چون صلح اولویت است! رییس جمهور افغانستان، متمرکز بالای پروسه صلح است و ما مجبور استیم که این برنامه را به پیش ببریم؛ با همان شدتی که نیاز است.»

برنامه تازه صلح رییس‌جمهور غنی در حالی آماده شده است که تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات صلح میان واشنگتن و طالبان، نیز شدت گرفته‌اند.

حبیبه دانش - مجلس نماینده‌گان گفت:«نفس رفتن طالبان در پاکستان و دیدن آنان با خلیل‌زاد به این معناست که طالبان تشنه صلح استند. امیدواری به آنان هم است، این حرکت از جانب امریکا هم شده، از جانب افغانستان هم شده است.»

ناهید فرید - مجلس نماینده‌گان گفت:«هنوز معلوم نیست که چه کسی رییس جمهور آینده افغانستان خواهد شد؛ اما بعد از این که نتایج انتخابات معلوم شد، ما از هرنوع تلاش صلح که به رهبری حکومت افغانستان و دولت افغانستان باشد، حمایت می‌کنیم.»

برنامه هفت مرحله‌یی صلح که گفته می‌شود خود رییس‌جمهور غنی طرح آن را نوشته است، بر سه بخش متمرکز است که بخش‌ اول آن را مذاکره با امریکا، طالبان و پاکستان دربر می‌گیرد و در بخش دوم هم از مباحثه با کشورهای منطقه و جهان و سازمان‌های جهانی، در پیوند با صلح، سخن گفته شده است.   

در بخش سوم این برنامه هم زیر نام «گام‌های فوری»، از کارهایی سخن گفته شده است که در آغاز از بهر تأمین صلح در کشور، باید انجام شوند.

واکنش‌ها به طرح برنامۀ هفت مرحله‌یی صلح رییس‌جمهور

یک روز پس از آن که طلوع نیوز نسخه‌یی از طرح برنامه تازه صلح رییس جمهور غنی را پخش کرد، رییس اجراییه بر به‌کارگیری از هر فرصت برای تأمین صلح در کشور تأکید می‌ورزد.

Thumbnail

یک روز پس از افشای نسخه‌یی از طرح هفت مرحله‌یی صلح رییس‌جمهور اشرف غنی، طلوع نیوز دریافته است که برنامۀ تازۀ رییس‌جمهور برای صلح، نه تنها بر کاغذ ریخته شده است؛ بل برای عملی شدن بخش‌هایی از این برنامه، آماده‌گی‌هایی هم گرفته شده‌اند. 

چنان که به گفته برخی از منابع آگاه، قرار است در جریان بیش از یک ماه آینده، در همین پیوند، کابل گواه نشستی با حضور نماینده‌گان پانزده کشور و نماینده‌گان شماری از سازمان‌های جهانی باشد.

در همین حال، رییس اجراییه، بی آن که از این طرح یاد کند، تأکید می ورزد که برای تأمین صلح در کشور، به دیدگاه‌های همه‌شمول  نیاز است؛ اما در اوضاع کنونی، باید بیشتر متوجه شفافیت روند انتخابات بود. 

یک روز پس از آن که طلوع نیوز نسخه‌یی از طرح برنامه تازه صلح رییس جمهور غنی را پخش کرد، رییس اجراییه بر به‌کارگیری از هر فرصت برای تأمین صلح در کشور تأکید می‌ورزد.

هرچند عبدالله عبدالله، در این گفته‌هایش، از برنامه صلح اشرف غنی، یاد نمی‌کند.

آقای عبدالله در این باره اظهار داشت:«موقف ما همیشه همین بوده که هر فرصتی که پیش می‌آید، از آن فرصت استفاده کنیم؛ در حالی که در این شب و روز در عین حال باید کاملاٌ متوجه تأمین شفافیت انتخابات بوده باشیم.»

در همین‌حال، منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که برای عملی شدن این برنامه تازه صلح، آماده‌گی‌هایی گرفته شده‌اند.

چنان‌که قرار است در جریان بیش از یک‌ماه آینده، نشستی در کابل برگذار شود و در آن نماینده‌گان پانزده کشور و نماینده‌گان شماری از سازمان‌های جهانی شرکت کنند.

برگزاری جرگه‌های کوچک در کابل و ولایت‌ها، با حضور نماینده‌گان جناح‌های سیاسی گونه‌گون، اعضای جامعه مدنی، خانواده‌های قربانیان جنگ و نماینده‌گان بانوان و جوانان، نیز مشمول کارهای نخستین از بهر عملی شدن این برنامه صلح استند.      

صدیق صدیقی - سخنگوی رییس جمهور:«چند روز دیگر به نتایج انتخابات داریم؛ اما این بدین معنا نیست که ما باید روی طرح خود برای صلح کار نکنیم. نیاز است، چون صلح اولویت است! رییس جمهور افغانستان، متمرکز بالای پروسه صلح است و ما مجبور استیم که این برنامه را به پیش ببریم؛ با همان شدتی که نیاز است.»

برنامه تازه صلح رییس‌جمهور غنی در حالی آماده شده است که تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات صلح میان واشنگتن و طالبان، نیز شدت گرفته‌اند.

حبیبه دانش - مجلس نماینده‌گان گفت:«نفس رفتن طالبان در پاکستان و دیدن آنان با خلیل‌زاد به این معناست که طالبان تشنه صلح استند. امیدواری به آنان هم است، این حرکت از جانب امریکا هم شده، از جانب افغانستان هم شده است.»

ناهید فرید - مجلس نماینده‌گان گفت:«هنوز معلوم نیست که چه کسی رییس جمهور آینده افغانستان خواهد شد؛ اما بعد از این که نتایج انتخابات معلوم شد، ما از هرنوع تلاش صلح که به رهبری حکومت افغانستان و دولت افغانستان باشد، حمایت می‌کنیم.»

برنامه هفت مرحله‌یی صلح که گفته می‌شود خود رییس‌جمهور غنی طرح آن را نوشته است، بر سه بخش متمرکز است که بخش‌ اول آن را مذاکره با امریکا، طالبان و پاکستان دربر می‌گیرد و در بخش دوم هم از مباحثه با کشورهای منطقه و جهان و سازمان‌های جهانی، در پیوند با صلح، سخن گفته شده است.   

در بخش سوم این برنامه هم زیر نام «گام‌های فوری»، از کارهایی سخن گفته شده است که در آغاز از بهر تأمین صلح در کشور، باید انجام شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره