Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها به نصب بنرهای خوش‌آمدگویی به نامزدوزیر اطلاعات و فرهنگ

نصب بیلبوردهای تشریفاتی و خوش‌آمد گویی به نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ در شهر هرات، با واکنش‌های شماری از شهروندان روبه‌رو شده‌است.

شماری از باشنده‌گان هرات می‌گویند که پول زیادی مصرف چاپ و نصب این بنرها شده و این کار نمایشی و مصرف بیهوده است.

بربنیاد آمارها، هزینۀ چاپ و نصب هر یک بیلبوردها بیش از پانزده هزار افغانی است.

شمس الحق، باشندۀ هرات گفت: «یک مصرف بی‌جا و اضافی است. شما ببنید که یک بیلبورد را نصب کرده‌اند اما در زیر آن یک گدا نشسته.»

میرویس، باشندۀ دیگر هرات نیز بیان داشت: «مقام‌های حکومت از مال ملت برای حفظ چوکی خود استفاده می‌کنند.»

اما، طاهر زهیر، نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که از نصب این بنرهای تشریفاتی آگاهی ندارد: «کار ما نیست و اطلاعی هم نداریم. همکاران ما شاید چنین اقدامی را کرده‌اند.»

چند ماه پیش، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات در یک نشست خبری گفت که به علت نبود بودجه برخی از بازمانده‌های باستانی این ولایت در حالت نابودی است.

واکنش‌ها به نصب بنرهای خوش‌آمدگویی به نامزدوزیر اطلاعات و فرهنگ

چند ماه پیش، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات در یک نشست خبری گفت که به علت نبود بودجه برخی از بازمانده‌های باستانی این ولایت در حالت نابودی است.

تصویر بندانگشتی

نصب بیلبوردهای تشریفاتی و خوش‌آمد گویی به نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ در شهر هرات، با واکنش‌های شماری از شهروندان روبه‌رو شده‌است.

شماری از باشنده‌گان هرات می‌گویند که پول زیادی مصرف چاپ و نصب این بنرها شده و این کار نمایشی و مصرف بیهوده است.

بربنیاد آمارها، هزینۀ چاپ و نصب هر یک بیلبوردها بیش از پانزده هزار افغانی است.

شمس الحق، باشندۀ هرات گفت: «یک مصرف بی‌جا و اضافی است. شما ببنید که یک بیلبورد را نصب کرده‌اند اما در زیر آن یک گدا نشسته.»

میرویس، باشندۀ دیگر هرات نیز بیان داشت: «مقام‌های حکومت از مال ملت برای حفظ چوکی خود استفاده می‌کنند.»

اما، طاهر زهیر، نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که از نصب این بنرهای تشریفاتی آگاهی ندارد: «کار ما نیست و اطلاعی هم نداریم. همکاران ما شاید چنین اقدامی را کرده‌اند.»

چند ماه پیش، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات در یک نشست خبری گفت که به علت نبود بودجه برخی از بازمانده‌های باستانی این ولایت در حالت نابودی است.

هم‌رسانی کنید