Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها در برابر تلاش حکومت برای بازداشت نظام الدین قیصاری

نظام الدین قیصاری فرمانده پولیس پیشین قیصار فاریاب و فرمانده نیرو های خیزش های مردمی در این ولایت در یازدهم ماه سرطان پارسال  از سوی نیروهای ویژه در قول اردوی ۲۰۹ شاهین  پس از یک درگیری با این نیرو ها به اتهام نقض حقوق بشر بازداشت شد و با بیست تن از همکارانش به کابل آورده شد.

حکومت چرا نظام الدین قیصاری را بازداشت کرده بود وسپس چرا از بند رها ساخت؟ و سرانجام چرا حکومت دوباره عملیات بزرگی را برای گرفتاری نظام الدین قیصاری راه اندازی کرد؟

حکومت قیصاری را مجرم متکرر می داند اما هوادارانش بر خورد حکومت را با وی سیاسی و مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری میگویند.

پس از بازداشت نظام الدین قیصاری هواداران او و جنرال دوستم معاون نخست رییس جمهور نزده رروز تظاهراتی را در شماری از ولایت ها مانند بلخ، فاریاب، بغلان و کابل راه اندازی کردند و خواهان رهایی قیصاری شدند.

لوی سارنوالی پس از شش ماه اعلام کرد که نظام الدین قیصاری به هدایت امنیت ملی رها شده است اما زیر نظارت است. 

اکنون اعضای مجلس نماینده گان بازداشت و رهایی و نیز راه اندازی یک عملیات گسترده برای گرفتاری نظام الدین قیصاری را از سوی حکومت پرسش برانگیز می دانند.

میر رحمان رحمانی  رییس مجلس نماینده گان گفت: «اگر این فرد واقعا غیر مسوول است و جرم دارد بایداز راه های قانونی باید اجرات می شد، یا کسی دیگری که به نام اختر لچک در انجا غیر مسوول است و روز روشن پول سراف ها را می برد؛ انجا قانون دوگانه تطبیق می شود.»

حمیدالله بیک مجلس نماینده گان گفت: «در کابل ببینید که کسانی مافیایی استند که زمین های مردم را غصب کردند، مافیایی زمین استند مافیایی ترور استند، مافیایی مواد مخدر استند چرا دولت در مقابل آنها خاموش است.»

نظام الدین قیصاری نماینده ویژۀ جنرال دوستم در فاریاب بود اما پس از انتخابات ریاست جمهوری رابطه اش با آقای دوستم قطع شد.

جنبش ملی حکومت را به برخورد سیاسی در برابر نظام الدین قیصاری متهم می سازد.

بشیر احمد ته ینج  سخنگوی جنبش ملی  گفت: «بار ها از نظام الدین قیصاری همچون کارت سیاسی در برابر دوستم در برابر رهبری جنبش استفاده کرده.»

نظام الدین قیصاری پس از رهایی در خانه جنرال دوستم از رییس جمهور و از آقای دوستم از بهر رهایی ش سپاسگذاری کرد  اما پس از آن در مخالفت با جنرال دوستم بر آمد.

وی در یک گفت گو با طلوع نیوز اعلام کرد که کسانی از دسته انتخاباتی اشرف غنی از وی  خواسته اند تا در انتخابات ریاست جمهوری با دسته انتخاباتی آقای غنی بپیوندد .

نظام الدین قیصاری در انتخابات در کنار رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایستاد.

مجیب الرحمان رحیمی  سخنگوی ریاست اجراییه گفت: «برخورد در قضیه آقای قیصاری  از آغاز سیاسی بوده، در آخر هم او را از مهمانخانه امنیت ملی رها کردند؛ مسلح ساختند برایش پول دادند و به عنوان بدیل و یک گزینه در برابر معاون اول ریاست جمهوری جنرال دوستم مطرح ساختند.»

نظام الدین قیصاری در حدود پنجاه و یک ساله است و در ولسوالی قیصار فاریاب به جهان آمده است او نخست به باغداری و بازرگانی مشغول بود اما هنگامی که در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی تشکیلات پولیس محلی ایجاد شد و همچون معاون  پولیس محلی آغاز به کار کرد و فرماندهی نیرو های خیزش مردمی را به عهده داشت.
 

واکنش‌ها در برابر تلاش حکومت برای بازداشت نظام الدین قیصاری

حکومت قیصاری را مجرم متکرر می داند اما هوادارانش بر خورد حکومت را با وی سیاسی و مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری میگویند.

تصویر بندانگشتی

نظام الدین قیصاری فرمانده پولیس پیشین قیصار فاریاب و فرمانده نیرو های خیزش های مردمی در این ولایت در یازدهم ماه سرطان پارسال  از سوی نیروهای ویژه در قول اردوی ۲۰۹ شاهین  پس از یک درگیری با این نیرو ها به اتهام نقض حقوق بشر بازداشت شد و با بیست تن از همکارانش به کابل آورده شد.

حکومت چرا نظام الدین قیصاری را بازداشت کرده بود وسپس چرا از بند رها ساخت؟ و سرانجام چرا حکومت دوباره عملیات بزرگی را برای گرفتاری نظام الدین قیصاری راه اندازی کرد؟

حکومت قیصاری را مجرم متکرر می داند اما هوادارانش بر خورد حکومت را با وی سیاسی و مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری میگویند.

پس از بازداشت نظام الدین قیصاری هواداران او و جنرال دوستم معاون نخست رییس جمهور نزده رروز تظاهراتی را در شماری از ولایت ها مانند بلخ، فاریاب، بغلان و کابل راه اندازی کردند و خواهان رهایی قیصاری شدند.

لوی سارنوالی پس از شش ماه اعلام کرد که نظام الدین قیصاری به هدایت امنیت ملی رها شده است اما زیر نظارت است. 

اکنون اعضای مجلس نماینده گان بازداشت و رهایی و نیز راه اندازی یک عملیات گسترده برای گرفتاری نظام الدین قیصاری را از سوی حکومت پرسش برانگیز می دانند.

میر رحمان رحمانی  رییس مجلس نماینده گان گفت: «اگر این فرد واقعا غیر مسوول است و جرم دارد بایداز راه های قانونی باید اجرات می شد، یا کسی دیگری که به نام اختر لچک در انجا غیر مسوول است و روز روشن پول سراف ها را می برد؛ انجا قانون دوگانه تطبیق می شود.»

حمیدالله بیک مجلس نماینده گان گفت: «در کابل ببینید که کسانی مافیایی استند که زمین های مردم را غصب کردند، مافیایی زمین استند مافیایی ترور استند، مافیایی مواد مخدر استند چرا دولت در مقابل آنها خاموش است.»

نظام الدین قیصاری نماینده ویژۀ جنرال دوستم در فاریاب بود اما پس از انتخابات ریاست جمهوری رابطه اش با آقای دوستم قطع شد.

جنبش ملی حکومت را به برخورد سیاسی در برابر نظام الدین قیصاری متهم می سازد.

بشیر احمد ته ینج  سخنگوی جنبش ملی  گفت: «بار ها از نظام الدین قیصاری همچون کارت سیاسی در برابر دوستم در برابر رهبری جنبش استفاده کرده.»

نظام الدین قیصاری پس از رهایی در خانه جنرال دوستم از رییس جمهور و از آقای دوستم از بهر رهایی ش سپاسگذاری کرد  اما پس از آن در مخالفت با جنرال دوستم بر آمد.

وی در یک گفت گو با طلوع نیوز اعلام کرد که کسانی از دسته انتخاباتی اشرف غنی از وی  خواسته اند تا در انتخابات ریاست جمهوری با دسته انتخاباتی آقای غنی بپیوندد .

نظام الدین قیصاری در انتخابات در کنار رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایستاد.

مجیب الرحمان رحیمی  سخنگوی ریاست اجراییه گفت: «برخورد در قضیه آقای قیصاری  از آغاز سیاسی بوده، در آخر هم او را از مهمانخانه امنیت ملی رها کردند؛ مسلح ساختند برایش پول دادند و به عنوان بدیل و یک گزینه در برابر معاون اول ریاست جمهوری جنرال دوستم مطرح ساختند.»

نظام الدین قیصاری در حدود پنجاه و یک ساله است و در ولسوالی قیصار فاریاب به جهان آمده است او نخست به باغداری و بازرگانی مشغول بود اما هنگامی که در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی تشکیلات پولیس محلی ایجاد شد و همچون معاون  پولیس محلی آغاز به کار کرد و فرماندهی نیرو های خیزش مردمی را به عهده داشت.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره