Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها در برابر حمله‎های انتحاری پی‎‌هم در کابل

حمله‎های انتحاری پی‌‎هم که پیش از چاشت روز دوشنبه جان دست کم ۲۹تن مشمول شماری از خبرنگاران را گرفتند و ۴۹تن دیگر را زخمی ساختند، با واکنش‎های گسترده و تندی به همراه شده اند.

رییس‎جمهور غنی، این حمله‌ها را جنایات جنگی خوانده و تأکید کرده که «حمله بالای افراد ملکی و خبرنگاران جنایت نابخشودنی» است.

وی گفته است که «آزادی بیان، از دست‌آورد‌های مهم مردم و حکومت بوده، از این دست‌آورد و ارزش با تمام توان حفاظت و حراست خواهد شد.»

در همین حال، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه نیز در واکنش به این حمله‎‌ها می‎گوید که «حملاتی از این دست نشان می‌دهد که طالبان و گروه‌های همسوی‌شان با کلیت جامعۀ افغانستان سر ستیز و دشمنی دارند. به همین دلیل، به هیچ گروه و قشری رحم نمی‌کنند.»

با این همه، دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) این حمله را که در آستانۀ روز جهانی مطبوعات صورت گرفته است، حملۀ مستقیم بر آزادی بیان می‎داند و خواهان کشانیدن عاملان این گونه رویدادها، به عدالت است.

از سویی هم، سفارت ایالات متحده در افغانستان می‎گوید که در خطر بودن مطبوعات به معنای زیر تهدید بودن سایر حقوق بشری است و امریکا، در امر مبارزه با تروریسم در کنار مردم افغانستان میایستد.

فرماندهی پشتیبانی قاطع نیز تعهد سپرده است که در کنار مردم افغانستان خواهد ایستاد و نیروهای امنیتی افغان را در برابر هراس افگنان پشتبیانی خواهد کرد.

این نهاد، تأکید می‎کند که هراس افگنان با این حمله‎های شان نمی‎توانند پیروز شوند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از رویدادهای امروز ابراز نگرانی کرده و گفته است که این نشان دهندۀ افزایش سیستماتیک حمله‎ها بر غیرنظامیان است.

واکنش‌ها در برابر حمله‎های انتحاری پی‎‌هم در کابل

از سویی هم، سفارت ایالات متحده در افغانستان می‎گوید که در خطر بودن مطبوعات به معنای زیر تهدید بودن سایر حقوق بشری است و امریکا، در امر مبارزه با تروریسم در کنار مردم افغانستان میایستد.

تصویر بندانگشتی

حمله‎های انتحاری پی‌‎هم که پیش از چاشت روز دوشنبه جان دست کم ۲۹تن مشمول شماری از خبرنگاران را گرفتند و ۴۹تن دیگر را زخمی ساختند، با واکنش‎های گسترده و تندی به همراه شده اند.

رییس‎جمهور غنی، این حمله‌ها را جنایات جنگی خوانده و تأکید کرده که «حمله بالای افراد ملکی و خبرنگاران جنایت نابخشودنی» است.

وی گفته است که «آزادی بیان، از دست‌آورد‌های مهم مردم و حکومت بوده، از این دست‌آورد و ارزش با تمام توان حفاظت و حراست خواهد شد.»

در همین حال، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه نیز در واکنش به این حمله‎‌ها می‎گوید که «حملاتی از این دست نشان می‌دهد که طالبان و گروه‌های همسوی‌شان با کلیت جامعۀ افغانستان سر ستیز و دشمنی دارند. به همین دلیل، به هیچ گروه و قشری رحم نمی‌کنند.»

با این همه، دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) این حمله را که در آستانۀ روز جهانی مطبوعات صورت گرفته است، حملۀ مستقیم بر آزادی بیان می‎داند و خواهان کشانیدن عاملان این گونه رویدادها، به عدالت است.

از سویی هم، سفارت ایالات متحده در افغانستان می‎گوید که در خطر بودن مطبوعات به معنای زیر تهدید بودن سایر حقوق بشری است و امریکا، در امر مبارزه با تروریسم در کنار مردم افغانستان میایستد.

فرماندهی پشتیبانی قاطع نیز تعهد سپرده است که در کنار مردم افغانستان خواهد ایستاد و نیروهای امنیتی افغان را در برابر هراس افگنان پشتبیانی خواهد کرد.

این نهاد، تأکید می‎کند که هراس افگنان با این حمله‎های شان نمی‎توانند پیروز شوند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از رویدادهای امروز ابراز نگرانی کرده و گفته است که این نشان دهندۀ افزایش سیستماتیک حمله‎ها بر غیرنظامیان است.

هم‌رسانی کنید