تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

واکنش‌ها نسبت به لغو نشست قطر؛ خلیل‌زاد: این کار تأسف‌بار است

نشست نماینده‌گان حکومت افغانستان، سیاسیون و گروه طالبان که قرار بود امروز (۳۰حمل) در قطر برگزار شود، لغو شده‌است.

ریاست‌جمهوری افغانستان، در خبرنامه‌یی علت آن را مخالفت طالبان با فهرست ۲۵۰ نفری شرکت کننده‌گانی‌که از سوی حکومت افغانستان تهیه شده بود، گفته‌است.

لغو این نشست که برای برگزاری آن هفته‌ها آماده‌گی گرفته شده بود، با واکنش‌هایی روبه‌رو شده‌‎است.

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در تویترش تأخیر در برگزاری نشست دوحه را تأسف‌بار گفته است و از تمامی طرف‌ها خواسته تا دربارۀ یک فهرست همه‌شمول برای نشست بین‌الافغانی به یک اجماع برسند.

در همین حال، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین نیز که قرار بود یکی از شرکت کننده‌گان این نشست باشد، می‌گوید که مردم افغانستان به‌زودترین فرصت در نشست بین‌الافغانی برای آوردن صلح گام‌های استوارتری خواهند برداشت. قرار بود پس از نشست دوحه، در میانه‌‎های ماه می میلادی نشستی بین‌الافغانی دیگر در سمرقند برگزار شود.

از سویی هم، شماری از اعضای پیشین گروه طالبان نیز از لغو نشست قطر ابراز تأسف می‌کنند و می‌گویند که نباید فرصت‌های صلح این‌گونه از دست بروند.

مولوی عبدالشکور مطمین، رییس کمیتۀ ملی المپیک دورۀ طالبان بیان داشت: «متأسفانه نشست قطرلغو شد؛ چون یک دسته نمی‌خواهند تا صلح بیاید.»

نظر محمد مطین، آگاه مسایل سیاسی نیز اظهار داشت: «اگر می‌خواستند، می‌توانستند؛ همه‌چیز در اختیار شان بود، یک طیاره میامد و همه را به دوحه انتقال می‌داد، اما این نشان می‌دهد که طرفدار صلح نیست.»

قراربود سیاستگران و نمایندهگان حکومت روز پنج‌شنبه به سوی قطر حرکت کنند، اما پسان‌های پنج‌شنبه شب، حکومت در خبرنامه‌یی از ملغا شدن نشست دوحه خبر داد.

در این اعلامیه آمده است :تمامی آماده گی‌ها برای رفتن هیئت به قطر گرفته شده بودند، اما شب گذشته فهرست تازه‌یی از قطر رسید که شمولیت متوازن مردم افغانستان در آن رعایت نشده بود.»

در این خبرنامه، آمده‌است که این کار به معنای بی احترامی به ارادۀ ملی مردم افغانستان است: «شماری از بزرگان سیاسی در نشست با رییس‌جمهور تصمیم گرفتند و گفتند که این کار حکومت قطر که هیئت را خوش تعیین کند، قابل قبول نیست و آنان فیصله کردند تا از حکومت قطر خواسته شود که در نشست دوحه هیئت گماشته شده از سوی افغانستان، شرکت کند، اما پس از آن‌که حکومت قطر نتوانست این تقاضا را عملی بسازد، این نشست لغو شد.»

اما، طالبان در خبرنامه‌یی، حکومت افغانستان را به سبوتاژ این روند متهم می‌سازند.

در خبرنامۀ طالبان آمده‌است: «این گروه چنان که توافق شده بود، انتظار داشتند تا نشست دوحه مانند نشست مسکو برگزار شود و دربارۀ چند برابرشدن شرکت کننده‌گان این نشست را نیز پذیرفته بودند، اما حکومت کوشید تا این نشست را گفت وگو میان طالبان و حکومت تغییر بدهد، به باور طالبان این کار با خط و مش این نشست مغایرت داشت.»

طالبان افزوده‌اند: «شرکت کننده‌گان این نشست، دیدگاه‌های شخصی شان را مطرح می‌ساختند، اما حکومت در نشست‌هایی در ارگ ریاست‌جمهوری مسایلی را چون خطوط سرخ و شروط مطرح ساختند و نیز فهرستی از شرکت کننده‌گان این نشست را پیش از این که برگزارکننده‌گان این نشست را در میان بگذارد، آن را پخش کردند که نه با محل برگزاری تناسبی داشت و نه امکان پذیرش آن را.»

به باور طالبان، حکومت به‌گونۀ عمدی کوشید تا در این زمینه بی‌نظمی ایجاد کند.

همزمان با این، دفتر دوحه از به تأخیر افتادن نشست تا ایجاد یک اجماع دربارۀ شرکت کننده‌گان نشست خبر داده‌است.
 

در همین حال، منابع می‌گویند که قرار است در هیئت ۲۵۰نفری افغانستان تعدیل به میان آید و به ۶۰ تن کاهش یابد تا نشست سمرقند نیز با سرنوشت نشست دوحه روبه‌رو نشود.

افغانستان

واکنش‌ها نسبت به لغو نشست قطر؛ خلیل‌زاد: این کار تأسف‌بار است

قراربود سیاستگران و نمایندهگان حکومت روز پنج‌شنبه به سوی قطر حرکت کنند، اما پسان‌های پنج‌شنبه شب، حکومت در خبرنامه‌یی از ملغا شدن نشست دوحه خبر داد.

Thumbnail

نشست نماینده‌گان حکومت افغانستان، سیاسیون و گروه طالبان که قرار بود امروز (۳۰حمل) در قطر برگزار شود، لغو شده‌است.

ریاست‌جمهوری افغانستان، در خبرنامه‌یی علت آن را مخالفت طالبان با فهرست ۲۵۰ نفری شرکت کننده‌گانی‌که از سوی حکومت افغانستان تهیه شده بود، گفته‌است.

لغو این نشست که برای برگزاری آن هفته‌ها آماده‌گی گرفته شده بود، با واکنش‌هایی روبه‌رو شده‌‎است.

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در تویترش تأخیر در برگزاری نشست دوحه را تأسف‌بار گفته است و از تمامی طرف‌ها خواسته تا دربارۀ یک فهرست همه‌شمول برای نشست بین‌الافغانی به یک اجماع برسند.

در همین حال، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین نیز که قرار بود یکی از شرکت کننده‌گان این نشست باشد، می‌گوید که مردم افغانستان به‌زودترین فرصت در نشست بین‌الافغانی برای آوردن صلح گام‌های استوارتری خواهند برداشت. قرار بود پس از نشست دوحه، در میانه‌‎های ماه می میلادی نشستی بین‌الافغانی دیگر در سمرقند برگزار شود.

از سویی هم، شماری از اعضای پیشین گروه طالبان نیز از لغو نشست قطر ابراز تأسف می‌کنند و می‌گویند که نباید فرصت‌های صلح این‌گونه از دست بروند.

مولوی عبدالشکور مطمین، رییس کمیتۀ ملی المپیک دورۀ طالبان بیان داشت: «متأسفانه نشست قطرلغو شد؛ چون یک دسته نمی‌خواهند تا صلح بیاید.»

نظر محمد مطین، آگاه مسایل سیاسی نیز اظهار داشت: «اگر می‌خواستند، می‌توانستند؛ همه‌چیز در اختیار شان بود، یک طیاره میامد و همه را به دوحه انتقال می‌داد، اما این نشان می‌دهد که طرفدار صلح نیست.»

قراربود سیاستگران و نمایندهگان حکومت روز پنج‌شنبه به سوی قطر حرکت کنند، اما پسان‌های پنج‌شنبه شب، حکومت در خبرنامه‌یی از ملغا شدن نشست دوحه خبر داد.

در این اعلامیه آمده است :تمامی آماده گی‌ها برای رفتن هیئت به قطر گرفته شده بودند، اما شب گذشته فهرست تازه‌یی از قطر رسید که شمولیت متوازن مردم افغانستان در آن رعایت نشده بود.»

در این خبرنامه، آمده‌است که این کار به معنای بی احترامی به ارادۀ ملی مردم افغانستان است: «شماری از بزرگان سیاسی در نشست با رییس‌جمهور تصمیم گرفتند و گفتند که این کار حکومت قطر که هیئت را خوش تعیین کند، قابل قبول نیست و آنان فیصله کردند تا از حکومت قطر خواسته شود که در نشست دوحه هیئت گماشته شده از سوی افغانستان، شرکت کند، اما پس از آن‌که حکومت قطر نتوانست این تقاضا را عملی بسازد، این نشست لغو شد.»

اما، طالبان در خبرنامه‌یی، حکومت افغانستان را به سبوتاژ این روند متهم می‌سازند.

در خبرنامۀ طالبان آمده‌است: «این گروه چنان که توافق شده بود، انتظار داشتند تا نشست دوحه مانند نشست مسکو برگزار شود و دربارۀ چند برابرشدن شرکت کننده‌گان این نشست را نیز پذیرفته بودند، اما حکومت کوشید تا این نشست را گفت وگو میان طالبان و حکومت تغییر بدهد، به باور طالبان این کار با خط و مش این نشست مغایرت داشت.»

طالبان افزوده‌اند: «شرکت کننده‌گان این نشست، دیدگاه‌های شخصی شان را مطرح می‌ساختند، اما حکومت در نشست‌هایی در ارگ ریاست‌جمهوری مسایلی را چون خطوط سرخ و شروط مطرح ساختند و نیز فهرستی از شرکت کننده‌گان این نشست را پیش از این که برگزارکننده‌گان این نشست را در میان بگذارد، آن را پخش کردند که نه با محل برگزاری تناسبی داشت و نه امکان پذیرش آن را.»

به باور طالبان، حکومت به‌گونۀ عمدی کوشید تا در این زمینه بی‌نظمی ایجاد کند.

همزمان با این، دفتر دوحه از به تأخیر افتادن نشست تا ایجاد یک اجماع دربارۀ شرکت کننده‌گان نشست خبر داده‌است.
 

در همین حال، منابع می‌گویند که قرار است در هیئت ۲۵۰نفری افغانستان تعدیل به میان آید و به ۶۰ تن کاهش یابد تا نشست سمرقند نیز با سرنوشت نشست دوحه روبه‌رو نشود.

هم‌رسانی کنید