تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

واکنش تند مجلس نماینده‌گان به تلفات غیر نظامیان در کندز

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان کشور جان باختن و زخمی شدن غیرنظامیان  را در یک حمله هوایی  ارتش در کندز، وحشیانه و ظالمانه خواندند و از وقوع چنین حملات در آینده هشدار دادند. 

این نماینده‌گان هشدار می‌دهند که هرگاه  جلو آسیب رسیدن به غیرنظامیان درعملیات‌های نیروهای دولتی گرفته نشود، فاصله میان مردم وحکومت بیشتر خواهد شد.

اما حکومت بر بررسی وارد  تلفات احتمالی به غیرنظامیان  تاکید کرده است. 

چه‌گونه‌گی حمله هوایی نیروهای ارتش در دشت ارچی کندز به روز دو شنبه وآن چه جان باختن شماری ازغیرنظامیان دراین حمله گفته می‌شود با واکنش هایی درمجلس  روبه رو شده است.

کمال صافی، نماینده مردم کندز در مجلس نماینده گان در این باره چنین اظهار داشت:"هشدار میدهم برحکومت که وارثین این حادثه در برابر شما جنگ می خواهند بکنند."

حبیب الرحمان افغان، عضو دیگر مجلس گفت:"حکومت اگر می‌خواهد با طالبان مقابله کند، طالبان را میتواند در هرجای ببیند."

ظاهر قدیر، عضو مجلس گفت:"انجام حمله‌های راکتی بالای مردم هنوز هم جریان دارد."

شمار دیگری ازاعضای مجلس درست  نبودن اطلاعات استخباراتی را درباره  چه‌گونه‌گی  انجام عملیات نظامی  یکی از علت‌های اصلی آسیب رسیدن به غیرنظامیان می‌گویند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان گفت:"در این هم شکی نیست که در آنجا طالبان نیز بودند ولی انصافاً بالای مدرسه که در آنجا تدریس دین می شود این قطعاً قابل قبول نیست."

الله گل مجاهد، عضو مجلس گفت:"رییس‌جمهور را بخواهید، وزیردفاع را بخواهید رییس امنیت ملی را بخواهید از پیششان بپرسید که مردم عام را چرا شهید می کنند."

ملا تره خیل محمدی، عضو مجلس گفت:"آنطور بی رحمانه بمبارد و ظلم انجام شده است که فرعون بالای بین اسراییل نکرده است."

اعضای مجلس ازحکومت می‌خواهند تا پس ازبررسی این رویداد نتایج بررسی ها را با مردم درمیان بگذارد.

افغانستان

واکنش تند مجلس نماینده‌گان به تلفات غیر نظامیان در کندز

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان گفت:"در این هم شکی نیست که در آنجا طالبان نیز بودند ولی انصافاً بالای مدرسه که در آنجا تدریس دین می شود این قطعاً قابل قبول نیست."

Thumbnail

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان کشور جان باختن و زخمی شدن غیرنظامیان  را در یک حمله هوایی  ارتش در کندز، وحشیانه و ظالمانه خواندند و از وقوع چنین حملات در آینده هشدار دادند. 

این نماینده‌گان هشدار می‌دهند که هرگاه  جلو آسیب رسیدن به غیرنظامیان درعملیات‌های نیروهای دولتی گرفته نشود، فاصله میان مردم وحکومت بیشتر خواهد شد.

اما حکومت بر بررسی وارد  تلفات احتمالی به غیرنظامیان  تاکید کرده است. 

چه‌گونه‌گی حمله هوایی نیروهای ارتش در دشت ارچی کندز به روز دو شنبه وآن چه جان باختن شماری ازغیرنظامیان دراین حمله گفته می‌شود با واکنش هایی درمجلس  روبه رو شده است.

کمال صافی، نماینده مردم کندز در مجلس نماینده گان در این باره چنین اظهار داشت:"هشدار میدهم برحکومت که وارثین این حادثه در برابر شما جنگ می خواهند بکنند."

حبیب الرحمان افغان، عضو دیگر مجلس گفت:"حکومت اگر می‌خواهد با طالبان مقابله کند، طالبان را میتواند در هرجای ببیند."

ظاهر قدیر، عضو مجلس گفت:"انجام حمله‌های راکتی بالای مردم هنوز هم جریان دارد."

شمار دیگری ازاعضای مجلس درست  نبودن اطلاعات استخباراتی را درباره  چه‌گونه‌گی  انجام عملیات نظامی  یکی از علت‌های اصلی آسیب رسیدن به غیرنظامیان می‌گویند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان گفت:"در این هم شکی نیست که در آنجا طالبان نیز بودند ولی انصافاً بالای مدرسه که در آنجا تدریس دین می شود این قطعاً قابل قبول نیست."

الله گل مجاهد، عضو مجلس گفت:"رییس‌جمهور را بخواهید، وزیردفاع را بخواهید رییس امنیت ملی را بخواهید از پیششان بپرسید که مردم عام را چرا شهید می کنند."

ملا تره خیل محمدی، عضو مجلس گفت:"آنطور بی رحمانه بمبارد و ظلم انجام شده است که فرعون بالای بین اسراییل نکرده است."

اعضای مجلس ازحکومت می‌خواهند تا پس ازبررسی این رویداد نتایج بررسی ها را با مردم درمیان بگذارد.

هم‌رسانی کنید