تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

وجود اختلاف‌ها میان غنی و خلیل‌زاد بر سر توافق امریکا با طالبان

در سه روز گذشته، از حدود چهار دیدار رییس‌جمهورغنی با زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان گزارش شده‌است.

منابع معتبر از این دیدارها، به طلوع‌نیوز، از وجود اختلاف‌ها میان این دوطرف سخن می‌زنند.

این منابع، می‌گویند که زلمی خلیل‌زاد به رییس‌جمهورغنی گفته‌است که برای آغاز مذاکرات حکومت با طالبان، تا بیست وسوم ماه سپتمبر یک هیئت با صلاحیت مذاکره‌کننده را نهایی سازد - هیئتی که رییس‌جمهور غنی نتواند تصمیم‌هایش را رد کند.

اما، برعکس، رییس‌جمهورغنی تأکید دارد که رهبری هیئت مذاکره کننده باید در دست حکومت باشد.

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان می‌گوید که شماری از چهره‌های اثرگذار سیاسی روی تشکیل هیئت مذاکره کنندۀ صلح، با زلمی خلیل‌زاد توافق کرده‌‎اند.

به گفتۀ آقای محقق، فهرست کسانی‌که قرار است در ترکیب این هیئت باشند به تازه‌گی در دسترس رییس‌جمهور قرار گرفته‌است: «چندی قبل چندین‌بار مذاکرات شد؛ دفعۀ قبل که آقای خلیل‌زاد آمده بودند. هیئت تعیین شده حالا از طریق خلیل‌زاد در دست رییس‌جمهور رسیده! ببینیم که آقای رییس‌جمهور کدام دستکاری نکند؛ اگر دستکاری کند خراب می‌شود. این هیئت با صلاحیت استند رهبران کهنه کار افغانستان استند و تجربه دارند و نیاز به آموزش هم ندارند.»

آقای محقق، می‌افزاید که اگر توافق‌نامۀ صلح امریکا- طالبان امضا شود، این هیئت مذاکرات صلح را با طالبان آغاز خواهد کرد: «همین‌که موافقت‌نامۀ امریکا و طالبان اعلام شود، امضا شود، آنان کار خود را تمام کردند، کار بعدی آغاز می‌شود.»

در همین حال، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه می‌گوید که در این روزها در دیدارها با قوم‌های گوناگون تعهد سپرده‌است که برای پیش‌برد صلح اولویت می‌دهد اما برای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز آماده‌گی می‌گیرد: «این کار را در اینجا مناسب نمی‌بینم که بخاطر حفظ چوکی، یک دقیقه، یک لحظه، خدای نخواسته که در این ملک خون‌ریزی شود.»

منابع می‌گویند که خلیل‌زادر دیدارهایش با رییس‌جمهورغنی، پذیرفته است که در توافق صلح امریکا با طالبان، مشکل پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در پاکستان حل نشده‌است و نیز رابطۀ اسلام‌آباد با طالبان در آن تعریف نشده‌است، اما قراراست برای جلب پشتیبانی بیشتر پاکستان به روند صلح افغانستان، جنرال قمرجاوید باجوه رییس ارتش آن کشور به کابل بیاید.

این منابع، می‌افزایند که خلیل‌زاد به رییس‌جمهورغنی اطمینان داده‌است که تا رسیدن به یک توافق نهایی صلح در افغانستان، امریکا پشتیبانی‌اش را از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد.

افغانستان

وجود اختلاف‌ها میان غنی و خلیل‌زاد بر سر توافق امریکا با طالبان

منابع می‌گویند که خلیل‌زادر دیدارهایش با رییس‌جمهورغنی، پذیرفته است که در توافق صلح امریکا با طالبان، مشکل پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در پاکستان حل نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

در سه روز گذشته، از حدود چهار دیدار رییس‌جمهورغنی با زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان گزارش شده‌است.

منابع معتبر از این دیدارها، به طلوع‌نیوز، از وجود اختلاف‌ها میان این دوطرف سخن می‌زنند.

این منابع، می‌گویند که زلمی خلیل‌زاد به رییس‌جمهورغنی گفته‌است که برای آغاز مذاکرات حکومت با طالبان، تا بیست وسوم ماه سپتمبر یک هیئت با صلاحیت مذاکره‌کننده را نهایی سازد - هیئتی که رییس‌جمهور غنی نتواند تصمیم‌هایش را رد کند.

اما، برعکس، رییس‌جمهورغنی تأکید دارد که رهبری هیئت مذاکره کننده باید در دست حکومت باشد.

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان می‌گوید که شماری از چهره‌های اثرگذار سیاسی روی تشکیل هیئت مذاکره کنندۀ صلح، با زلمی خلیل‌زاد توافق کرده‌‎اند.

به گفتۀ آقای محقق، فهرست کسانی‌که قرار است در ترکیب این هیئت باشند به تازه‌گی در دسترس رییس‌جمهور قرار گرفته‌است: «چندی قبل چندین‌بار مذاکرات شد؛ دفعۀ قبل که آقای خلیل‌زاد آمده بودند. هیئت تعیین شده حالا از طریق خلیل‌زاد در دست رییس‌جمهور رسیده! ببینیم که آقای رییس‌جمهور کدام دستکاری نکند؛ اگر دستکاری کند خراب می‌شود. این هیئت با صلاحیت استند رهبران کهنه کار افغانستان استند و تجربه دارند و نیاز به آموزش هم ندارند.»

آقای محقق، می‌افزاید که اگر توافق‌نامۀ صلح امریکا- طالبان امضا شود، این هیئت مذاکرات صلح را با طالبان آغاز خواهد کرد: «همین‌که موافقت‌نامۀ امریکا و طالبان اعلام شود، امضا شود، آنان کار خود را تمام کردند، کار بعدی آغاز می‌شود.»

در همین حال، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه می‌گوید که در این روزها در دیدارها با قوم‌های گوناگون تعهد سپرده‌است که برای پیش‌برد صلح اولویت می‌دهد اما برای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز آماده‌گی می‌گیرد: «این کار را در اینجا مناسب نمی‌بینم که بخاطر حفظ چوکی، یک دقیقه، یک لحظه، خدای نخواسته که در این ملک خون‌ریزی شود.»

منابع می‌گویند که خلیل‌زادر دیدارهایش با رییس‌جمهورغنی، پذیرفته است که در توافق صلح امریکا با طالبان، مشکل پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در پاکستان حل نشده‌است و نیز رابطۀ اسلام‌آباد با طالبان در آن تعریف نشده‌است، اما قراراست برای جلب پشتیبانی بیشتر پاکستان به روند صلح افغانستان، جنرال قمرجاوید باجوه رییس ارتش آن کشور به کابل بیاید.

این منابع، می‌افزایند که خلیل‌زاد به رییس‌جمهورغنی اطمینان داده‌است که تا رسیدن به یک توافق نهایی صلح در افغانستان، امریکا پشتیبانی‌اش را از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد.

هم‌رسانی کنید