Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وحدت: هراس‌افگنان در سرپل نیروهای فدایی آموزش می‌دهند

والی سرپل هشدار می‌دهد که اگر از بهر سرکوب هراس‌افگنان در این ولایت عملیات گسترده نظامی راه‌اندازی نشود، بخش‌هایی از ولایت سرپل با تهدید جدی امنیتی روبه‌رو می‌شود.
 
محمد‌ظاهر وحدت، می‌گوید که اکنون بخش‌هایی از این ولایت به مرکز آموزش هراس‌افگنان مبدل شده‌است و آنان جنگ‌جویان انتحاری را در این مرکز‌ها آموزش و پرورش می‌دهند.
 
والی سرپل می‌افزاید که شمار زیادی از جنگ‌جویان خارجی در این ولایت جابه‌جا شده‌اند که برای طالبان مهارت‌های ماین‌سازی را آموزش می‌دهند که به تازه‌گی دو تن از هراس‌افگنان خارجی بازداشت شده‌اند.
 
این افراد در یک کمین نیروهای پولیس از یک روستایی در ولسوالی صیاد ولایت سرپل بازداشت شده‌اند. آنان در بازجویی‌های نخستین خود شانرا از شهروندان ترکمنستان و کازاخستان معرفی کرده‌اند.
 
آقای وحدت، می‌گوید: «اینان گروه‌های ورزیده استند در بخش‌های مختلف آموزش می‌دهند، اینان آموزش ماین‌گذاری و انتحاری می‌دهند.»
 
آقای وحدت می‌افزید: «شست تن افراد فدایی را در ولسوالی کوهستانات سرپل آموزش داده‌اند که در جنگ لغمان و در جنگ جنوب سرپل از این افراد فدایی کار گرفته بودند.»
 
دیدگاه جنگ‌جویان بازداشت‌شده

جنگ‌جویان خارجی نیز می‌گویند که از چند ماه به این‌سو است که در ولایت سرپل به طالبان فعالیت‌های هراس‌افگنانه را آموزش می‌دهند.
 
آنان به زبان‌های فارسی، انگلیسی و ازبیکی سخن می‌گویند و دلیل آمدن شان را به افغانستان این‌گونه جنگ با آمریکاییان می‌خوانند.
 
دمیر زنلی‌یوف، که مدعی است شهروند قزاقستان است، می‌گوید: «به ما گفتند که در افغانستان که یک کشور اسلامی است، آمریکایی‌ها آمدند ظلم می‌کنند، فساد است به همین‌خاطر ما آمدیم.»
 
عبدالمتین، خود را شهروند ترکمنستان می‌خواند و می‌گوید: «در وزیرستان پاکستان با طالبان افغانی آشنا شدم و برای جهاد به افغانستان آمدم.»
 
دیدگاه باشنده‌گان سرپل

در همین‌حال، شماری از باشنده‌گان ولایت سرپل می‌گویند که در سه سال پسین تهدیدهای امنیتی در این ولایت افزایش یافته است.
 
حمید، یک تن از باشنده‌گان سرپل می‌گوید: «از چند مدت به اینسو در ولایت سرپل جنگ‌ها از سوی طالبان راه اندازی شده و مردم را سخت نگران ساخته است.»
 
محمد‌یونس، یکی دیگر از باشنده‌گان سرپل می‌گوید: «تا یک عملیات وسیع و گسترده در سرپل راه‌اندازی نشود، وضعیت امنیتی روز به روز بدتر شده می‌رود.»
 
یک عضو شورای ولایتی سرپل نیز خواهان راه اندازی یک عملیات گسترده از بهر نابود‌سازی مرکز‌های هراس‌افگنان در این ولایت است.
 
محمد‌حسین مجاهد‌زاده، خاطر نشان ساخت: «اگر حکومت مرکزی عملیات وسیع را در سرپل عملی نکند، آهسته آهسته بخش‌هایی از این ولایت از کنترول نیروهای دولتی بیرون خواهد شد.»
 
باشنده‌گان سرپل بر این باور استند که اگر هراس‌افگنان سرکوب نشوند، اوضاع امنیتی در این ولایت بدتر خواهد شد.  

وحدت: هراس‌افگنان در سرپل نیروهای فدایی آموزش می‌دهند

آقای وحدت می‌افزید: «شست تن افراد فدایی را در ولسوالی کوهستانات سرپل آموزش داده‌اند که در جنگ لغمان و در جنگ جنوب سرپل از این افراد فدایی کار گرفته بودند.»

Thumbnail

والی سرپل هشدار می‌دهد که اگر از بهر سرکوب هراس‌افگنان در این ولایت عملیات گسترده نظامی راه‌اندازی نشود، بخش‌هایی از ولایت سرپل با تهدید جدی امنیتی روبه‌رو می‌شود.
 
محمد‌ظاهر وحدت، می‌گوید که اکنون بخش‌هایی از این ولایت به مرکز آموزش هراس‌افگنان مبدل شده‌است و آنان جنگ‌جویان انتحاری را در این مرکز‌ها آموزش و پرورش می‌دهند.
 
والی سرپل می‌افزاید که شمار زیادی از جنگ‌جویان خارجی در این ولایت جابه‌جا شده‌اند که برای طالبان مهارت‌های ماین‌سازی را آموزش می‌دهند که به تازه‌گی دو تن از هراس‌افگنان خارجی بازداشت شده‌اند.
 
این افراد در یک کمین نیروهای پولیس از یک روستایی در ولسوالی صیاد ولایت سرپل بازداشت شده‌اند. آنان در بازجویی‌های نخستین خود شانرا از شهروندان ترکمنستان و کازاخستان معرفی کرده‌اند.
 
آقای وحدت، می‌گوید: «اینان گروه‌های ورزیده استند در بخش‌های مختلف آموزش می‌دهند، اینان آموزش ماین‌گذاری و انتحاری می‌دهند.»
 
آقای وحدت می‌افزید: «شست تن افراد فدایی را در ولسوالی کوهستانات سرپل آموزش داده‌اند که در جنگ لغمان و در جنگ جنوب سرپل از این افراد فدایی کار گرفته بودند.»
 
دیدگاه جنگ‌جویان بازداشت‌شده

جنگ‌جویان خارجی نیز می‌گویند که از چند ماه به این‌سو است که در ولایت سرپل به طالبان فعالیت‌های هراس‌افگنانه را آموزش می‌دهند.
 
آنان به زبان‌های فارسی، انگلیسی و ازبیکی سخن می‌گویند و دلیل آمدن شان را به افغانستان این‌گونه جنگ با آمریکاییان می‌خوانند.
 
دمیر زنلی‌یوف، که مدعی است شهروند قزاقستان است، می‌گوید: «به ما گفتند که در افغانستان که یک کشور اسلامی است، آمریکایی‌ها آمدند ظلم می‌کنند، فساد است به همین‌خاطر ما آمدیم.»
 
عبدالمتین، خود را شهروند ترکمنستان می‌خواند و می‌گوید: «در وزیرستان پاکستان با طالبان افغانی آشنا شدم و برای جهاد به افغانستان آمدم.»
 
دیدگاه باشنده‌گان سرپل

در همین‌حال، شماری از باشنده‌گان ولایت سرپل می‌گویند که در سه سال پسین تهدیدهای امنیتی در این ولایت افزایش یافته است.
 
حمید، یک تن از باشنده‌گان سرپل می‌گوید: «از چند مدت به اینسو در ولایت سرپل جنگ‌ها از سوی طالبان راه اندازی شده و مردم را سخت نگران ساخته است.»
 
محمد‌یونس، یکی دیگر از باشنده‌گان سرپل می‌گوید: «تا یک عملیات وسیع و گسترده در سرپل راه‌اندازی نشود، وضعیت امنیتی روز به روز بدتر شده می‌رود.»
 
یک عضو شورای ولایتی سرپل نیز خواهان راه اندازی یک عملیات گسترده از بهر نابود‌سازی مرکز‌های هراس‌افگنان در این ولایت است.
 
محمد‌حسین مجاهد‌زاده، خاطر نشان ساخت: «اگر حکومت مرکزی عملیات وسیع را در سرپل عملی نکند، آهسته آهسته بخش‌هایی از این ولایت از کنترول نیروهای دولتی بیرون خواهد شد.»
 
باشنده‌گان سرپل بر این باور استند که اگر هراس‌افگنان سرکوب نشوند، اوضاع امنیتی در این ولایت بدتر خواهد شد.  

هم‌رسانی کنید