تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

وحیدی اتهامات فساد در وزارت مخابرات را رد کرد

عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور امروز سه شنبه (۱۴ جدی) اتهماتات وارده مبنی بر موجودیت فساد در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را رد کرد.
   
روز گذشته یک منبع دولتی گفته بود که آقای وحیدی در کار هیئتی که فساد را در وزارت مخابرات بررسی میکند مداخله کرده و مانع این بررسی ها میشد.

در همین حال نهاد دیده بان شفافیت می گوید که اتهام فساد بر وزارت مخابرات از پیش مطرح بود و تصمیم برای تعلیق وی نیز دیر گرفته شده است.

وحیدی گفته است:"مطلقن کتمان و غفلت وظیفه وی و یا بی تفاوتی در برابر فساد وجود نداشته است."

وحیدی یکی ازعلت های به تعلیق درامدن کارش را تآخیر در کار گیری سامانه  گرد آوری درامدهای تلیفون های همراه می داند وتاکید می ورزد که تلاش هایش را تاجایی که به او مربوط می شدند، بکار بسته است.

وی می افزاید:"وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی اقدامات خود را به شکل شفاف انجام داده است و در این باره سند هم وجود دارد."

دراین میان دیده بان شفافیت افغانستان می گوید که اتهام ها برعبدالرزاق وحیدی ازپیش مطرح بودند وتصمیم درباره به تعلیق درآمدن وظیفه اش بسیار دیر گرفته شده است.

محمد ناصر تیموری، مسوول بخش دادخواهی دیده بان شفافیت افغانستان گفته است:"قضیه وزارت مخابرات چندین ماه قبل به نهاد های عدلی و قضایی سپرده شده بود آن زمانی بود که وظیفه رهبری وزارت مخابرات باید به تعلیق درآمده میشد و حتا ممنون الخروج میشد، تا این که اتهام های که بر وی وارد است آن را پاک می کرد."

افغانستان

وحیدی اتهامات فساد در وزارت مخابرات را رد کرد

دراین میان دیده بان شفافیت افغانستان می گوید که اتهام ها برعبدالرزاق وحیدی ازپیش مطرح بودند وتصمیم درباره به تعلیق درآمدن وظیفه اش بسیار دیر گرفته شده است.

Thumbnail

عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور امروز سه شنبه (۱۴ جدی) اتهماتات وارده مبنی بر موجودیت فساد در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را رد کرد.
   
روز گذشته یک منبع دولتی گفته بود که آقای وحیدی در کار هیئتی که فساد را در وزارت مخابرات بررسی میکند مداخله کرده و مانع این بررسی ها میشد.

در همین حال نهاد دیده بان شفافیت می گوید که اتهام فساد بر وزارت مخابرات از پیش مطرح بود و تصمیم برای تعلیق وی نیز دیر گرفته شده است.

وحیدی گفته است:"مطلقن کتمان و غفلت وظیفه وی و یا بی تفاوتی در برابر فساد وجود نداشته است."

وحیدی یکی ازعلت های به تعلیق درامدن کارش را تآخیر در کار گیری سامانه  گرد آوری درامدهای تلیفون های همراه می داند وتاکید می ورزد که تلاش هایش را تاجایی که به او مربوط می شدند، بکار بسته است.

وی می افزاید:"وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی اقدامات خود را به شکل شفاف انجام داده است و در این باره سند هم وجود دارد."

دراین میان دیده بان شفافیت افغانستان می گوید که اتهام ها برعبدالرزاق وحیدی ازپیش مطرح بودند وتصمیم درباره به تعلیق درآمدن وظیفه اش بسیار دیر گرفته شده است.

محمد ناصر تیموری، مسوول بخش دادخواهی دیده بان شفافیت افغانستان گفته است:"قضیه وزارت مخابرات چندین ماه قبل به نهاد های عدلی و قضایی سپرده شده بود آن زمانی بود که وظیفه رهبری وزارت مخابرات باید به تعلیق درآمده میشد و حتا ممنون الخروج میشد، تا این که اتهام های که بر وی وارد است آن را پاک می کرد."

هم‌رسانی کنید