Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ورزش در عصر کرونا؛ آموزش‌های یوگا در کابل آنلاین ارایه می‌شوند

پزشکان توصیه می‌کنند که در جریان شیوع ویروس کرونا، مردم باید ورزش کنند تا سیستم دفاعی بدن آن‌ها تقویت شود و نیز با فشارهای روانی آن مبارزه کنند.

به‌همین دلیل، بانوانی زیادی در کابل دنبال راهنمای‌های آنلاین استند تا بتوانند در جریان قرنطین خانگی ورزش کنند.

فخریه ابراهیمی ممتاز که از چند سال‌ بدینسو ورزش یوگا را در کابل آموزش می‌دهد، اکنون این آموزش‌ها را به‌گونۀ آنلاین در اختیار علاقمندان این ورزش قرار می‌دهد.

بانو ممتاز گفت: «می‌خواهیم همدلی را نشان بدهیم که در همچو شرایط همه با هم هستیم و همه به فکر هم هستیم و همین همدلی را از طریق یوگا می‌توانیم برای مردم معرفی کنیم.»

آموزش‌های آنلاین یوگا در کابل همزمان با وضع محدودیت گشت‌وگذار در این شهر آغاز شد و اکنون فخریه ابراهیمی ممتاز برای در حدود دوصد تن آموزش یوگا می‌دهد.

کسانی‌که در کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کنند، بانوان از داخل و بیرون افغانستان استند: «بانوان ایمنی بدن شان را بالا ببرند، سیستیم تنفسی و روحیه شان را بلند ببرند و همین رقم بتوانند آن قدر از لحاظ روانی قوی باشند که از چنین اوضاع نترسند.»

شماری از بانوانی که در آموزش‌های آنلاین یوگا اشتراک می‌کنند، می‌گویند که توانسته‌اند با ورزش در برابر بیماری کوویدنزده مقابله کنند.

نیلاب نایاب، یکی از این بانوان گفت: «این خیلی می‌تواند بر انسان یک حس روحی آرامش بدهند و اگر یوگا بازی می‌کنند و می‌خواهند آرامش داشته باشند، یک راه همین است که یوگا بازی کنند.»

بیماری برخاسته از ویروس کرونا و فشارهای روانی آن، بسیاری‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده‌است.

ورزش در عصر کرونا؛ آموزش‌های یوگا در کابل آنلاین ارایه می‌شوند

شماری از بانوانی که در آموزش‌های آنلاین یوگا اشتراک می‌کنند، می‌گویند که توانسته‌اند با ورزش در برابر بیماری کوویدنزده مقابله کنند.

تصویر بندانگشتی

پزشکان توصیه می‌کنند که در جریان شیوع ویروس کرونا، مردم باید ورزش کنند تا سیستم دفاعی بدن آن‌ها تقویت شود و نیز با فشارهای روانی آن مبارزه کنند.

به‌همین دلیل، بانوانی زیادی در کابل دنبال راهنمای‌های آنلاین استند تا بتوانند در جریان قرنطین خانگی ورزش کنند.

فخریه ابراهیمی ممتاز که از چند سال‌ بدینسو ورزش یوگا را در کابل آموزش می‌دهد، اکنون این آموزش‌ها را به‌گونۀ آنلاین در اختیار علاقمندان این ورزش قرار می‌دهد.

بانو ممتاز گفت: «می‌خواهیم همدلی را نشان بدهیم که در همچو شرایط همه با هم هستیم و همه به فکر هم هستیم و همین همدلی را از طریق یوگا می‌توانیم برای مردم معرفی کنیم.»

آموزش‌های آنلاین یوگا در کابل همزمان با وضع محدودیت گشت‌وگذار در این شهر آغاز شد و اکنون فخریه ابراهیمی ممتاز برای در حدود دوصد تن آموزش یوگا می‌دهد.

کسانی‌که در کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کنند، بانوان از داخل و بیرون افغانستان استند: «بانوان ایمنی بدن شان را بالا ببرند، سیستیم تنفسی و روحیه شان را بلند ببرند و همین رقم بتوانند آن قدر از لحاظ روانی قوی باشند که از چنین اوضاع نترسند.»

شماری از بانوانی که در آموزش‌های آنلاین یوگا اشتراک می‌کنند، می‌گویند که توانسته‌اند با ورزش در برابر بیماری کوویدنزده مقابله کنند.

نیلاب نایاب، یکی از این بانوان گفت: «این خیلی می‌تواند بر انسان یک حس روحی آرامش بدهند و اگر یوگا بازی می‌کنند و می‌خواهند آرامش داشته باشند، یک راه همین است که یوگا بازی کنند.»

بیماری برخاسته از ویروس کرونا و فشارهای روانی آن، بسیاری‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده‌است.

هم‌رسانی کنید