Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت تحصیلات: برنامه‌های آموزش از راه دور جنبه سرگرمی داشتند

مسؤولان در وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی می‌گویند برنامه‌های آموزش از راه دور که در دورۀ قرنطین راه‌اندازی شدند، تنها برای سرگرم نگهداشتن دانش‌آموزان و دانش‌جویان بودند.

مرکزهای آموزشی در کشور از ماه حمل تاکنون بدلیل شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت‌ها بر گشت‌وگذار، بسته استند و شماری از این نهادها در این دوره، آموزش از راه دور را امتحان کردند.

مسؤولان وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف می‌گویند که طرح آغاز آموزش‌ها در دانشگاه‌ها و مکتب‌ها از کابینه به دفتر معاون دوم رییس‌جمهور فرستاده شده‌است، اما زمان آغاز درس‌های نهادهای تحصیلی و آموزشی تاکنون مشخص نشده‌است.

به گفتۀ این مسؤولان، دانش‌جویان و دانش‌آموزان پیش از آزمون‌ها نیاز دارند در یک دوره، آموزش فشرده ببینند.

عبدالتواب بالاکرزی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: «سمسترهای تشدیدی داریم که آن‌ها برای پر کردن آن خلاهایی است که افراد انترنت نداشته‌اند و یا بنابر هر مشکل دیگر به برنامه دسترسی نداشتند، برای آن‌ها برنامه‌های عادی ما شانزده هفته است و ممکن سمستر‌های تشدیدی ما هشت هفته شود.»

عبدالسبحان روف، معین مالی و اداری وزارت معارف نیز افزود: «وزارت معارف هم طرحی را که آماده ساخته بربنیاد آن برنامه‌های تسریعی دارد.»

با این همه، نماینده‌گان ولایت نورستان می‌گویند که دانش‌آموزان و دانش‌جویان در این ولایت حتا در مرکز این ولایت به انترنت، تلویزیون و رادیو دست‌رسی ندارند و همه از آموزش از راه دور باز مانده‌اند.

اسماعیل اتیکان، نمایندۀ مردم نورستان در مجلس گفت: «حتا در مرکز نورستان دانش‌آموزان از برنامه‌یی که وزارت معارف روی دست گرفته بود، بهره مند نشد.»

این وضعیت تنها در نورستان نیست؛ در بسیاری از بخش‌های دیگر کشور نیز بدلیل عدم دسترسی دانش‌جویان و دانش‌آموزان به انترنت، تلویزیون و رادیو آموزش از راه دور ممکن نبوده‌است.

وزارت تحصیلات: برنامه‌های آموزش از راه دور جنبه سرگرمی داشتند

سرپرست وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که با آغاز درس‌های دانشگاه‌ها، دانش‌جویان یک دوره را در هشت هفته خواهند خواند. وزارت معارف نیز برنامه مشابه برای دانش‌آموزان دارد.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان در وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی می‌گویند برنامه‌های آموزش از راه دور که در دورۀ قرنطین راه‌اندازی شدند، تنها برای سرگرم نگهداشتن دانش‌آموزان و دانش‌جویان بودند.

مرکزهای آموزشی در کشور از ماه حمل تاکنون بدلیل شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت‌ها بر گشت‌وگذار، بسته استند و شماری از این نهادها در این دوره، آموزش از راه دور را امتحان کردند.

مسؤولان وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف می‌گویند که طرح آغاز آموزش‌ها در دانشگاه‌ها و مکتب‌ها از کابینه به دفتر معاون دوم رییس‌جمهور فرستاده شده‌است، اما زمان آغاز درس‌های نهادهای تحصیلی و آموزشی تاکنون مشخص نشده‌است.

به گفتۀ این مسؤولان، دانش‌جویان و دانش‌آموزان پیش از آزمون‌ها نیاز دارند در یک دوره، آموزش فشرده ببینند.

عبدالتواب بالاکرزی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: «سمسترهای تشدیدی داریم که آن‌ها برای پر کردن آن خلاهایی است که افراد انترنت نداشته‌اند و یا بنابر هر مشکل دیگر به برنامه دسترسی نداشتند، برای آن‌ها برنامه‌های عادی ما شانزده هفته است و ممکن سمستر‌های تشدیدی ما هشت هفته شود.»

عبدالسبحان روف، معین مالی و اداری وزارت معارف نیز افزود: «وزارت معارف هم طرحی را که آماده ساخته بربنیاد آن برنامه‌های تسریعی دارد.»

با این همه، نماینده‌گان ولایت نورستان می‌گویند که دانش‌آموزان و دانش‌جویان در این ولایت حتا در مرکز این ولایت به انترنت، تلویزیون و رادیو دست‌رسی ندارند و همه از آموزش از راه دور باز مانده‌اند.

اسماعیل اتیکان، نمایندۀ مردم نورستان در مجلس گفت: «حتا در مرکز نورستان دانش‌آموزان از برنامه‌یی که وزارت معارف روی دست گرفته بود، بهره مند نشد.»

این وضعیت تنها در نورستان نیست؛ در بسیاری از بخش‌های دیگر کشور نیز بدلیل عدم دسترسی دانش‌جویان و دانش‌آموزان به انترنت، تلویزیون و رادیو آموزش از راه دور ممکن نبوده‌است.

هم‌رسانی کنید