Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت حج و اوقاف از مردم میخواهد در خانه‌های شان نماز بخوانند

بخش عملی وزارت ارشاد حج و اوقاف فتوا می‌دهد پس از این در بخش‌هایی که به علت گسترش بیماری کووید نزده رفت و آمد محدود شده است، مردم باید در خانه‌های شان نماز بخوانند.

این وزارت می گوید که در این بخش‌ها به گونه موقت نمازهای جماعت به ویژه نمازهای جمعه و جنازه متوقف شده‌اند.

این وزارت می‌افزاید که دین بی تفاوتی در برابر چنین بیماری‌ها را حرام می داند و امامان مسجدها پس از آذان گفتن از مردم بخواهند که در خانه‌های شان نماز بخوانند.

امین الدین مظفری - معین مسلکی وزارت حج و اوقاف گفت:«هنگامی که بیماری حالت میدانی را به خود بگیرد، و با امکانات دست داشته و با اختیار نمودن احتیاط لازم قسمی که ذکر شد جلوگیری از شیوع آن در مساجد ممکن نباشد در چنین حالت مسلمانان از نرفتن به نماز های جماعت معذور شمرده می شوند.»

همزمان با این نگرانی ها شمار بیماران در کشور نیز افزایش میابند.

مسوولان شفاخانه افغان- جاپان می گویند که روزانه نزدیک به شش صد تن برای آزمایش این بیماری می آیند.

مراد مموزی  سر طبیب شفاخانه افغان – جاپان گفت:«روزی شش صد، پنج صد، چهار صد، دیروز با وصفی که باران بود  باز هم ۳۱۲ نفر مراجعه کرده بودند.»

احمد شریف- برادر یک  بیمار گفت:«مریض ما را آوردیم اینجا روز اول تست کرد گفت ندارد،بردیم در ۳۰۰ بستر پولیس بستر کردیم باز هم داکتر صاحبان از این سمپل گرفتند و فرستادن که نتیجه امد کرونا است.»

تا کنون در این شفا خانه سه بیمار مبتلا به ویروس کرونا بستری استند، یک کارمند یکی از سفارت خانه ها، یک زن که کارمند میدان هوایی کابل است و یک نظامی. مسوولان این شفاخانه می گویند که دوازده تن آزمایش‌های شان مشکوک گزارش شده بود که اکنون نتیجه هشت تن شان منفی گزارش شده است."

عنایت الله- مشکوک به ویروس کرونا گفت:«من دیدار داشتم بسیار کم با مردمان ایران مدت سه روز است که در شفاخانه امراض ساری بستر استم مشکوک به بیماری ویروس کرونا.»

در همین حال دیده بان جهانی حقوق بشر می‌گوید که حکومت افغانستان وطالبان باید بی درنگ همراه با سازمان ملل متحد ونهادهای مددرسان دیگر ازبهر بهبود دستررسی میلیون‌ها شهروند افغانستان به خدمات بهداشتی کارنمایند.

پتریشیا گاسمن  پژوهشگر دیده بان حقوق بشر گفت:«ویروس کرونا، میلیون ها تن را درافغانستان  در معرض خطر قرار داده است، اما مقام های حکومت هنوزهم مصروف جنگ استند. دو طرف باید با سازمان ملل و سازمان های بشردوستانه همکاری کنند تا اطمینان حاصل شود که کمک ها به سراسر کشور می رسد ، درغیرآن یک وضعیت بد فاجعه بار رخ خواهد داد.»

این نهاد می‌گوید که در افغانستان آسیب پذیرترین مردمان روستاییان و بیجاشده گان استند که به خدمات بهداشتی  دسترسی بسیار محدود دارد.

وزارت حج و اوقاف از مردم میخواهد در خانه‌های شان نماز بخوانند

مسوولان شفاخانه افغان- جاپان می گویند که روزانه نزدیک به شش صد تن برای آزمایش این بیماری می آیند.

Thumbnail

بخش عملی وزارت ارشاد حج و اوقاف فتوا می‌دهد پس از این در بخش‌هایی که به علت گسترش بیماری کووید نزده رفت و آمد محدود شده است، مردم باید در خانه‌های شان نماز بخوانند.

این وزارت می گوید که در این بخش‌ها به گونه موقت نمازهای جماعت به ویژه نمازهای جمعه و جنازه متوقف شده‌اند.

این وزارت می‌افزاید که دین بی تفاوتی در برابر چنین بیماری‌ها را حرام می داند و امامان مسجدها پس از آذان گفتن از مردم بخواهند که در خانه‌های شان نماز بخوانند.

امین الدین مظفری - معین مسلکی وزارت حج و اوقاف گفت:«هنگامی که بیماری حالت میدانی را به خود بگیرد، و با امکانات دست داشته و با اختیار نمودن احتیاط لازم قسمی که ذکر شد جلوگیری از شیوع آن در مساجد ممکن نباشد در چنین حالت مسلمانان از نرفتن به نماز های جماعت معذور شمرده می شوند.»

همزمان با این نگرانی ها شمار بیماران در کشور نیز افزایش میابند.

مسوولان شفاخانه افغان- جاپان می گویند که روزانه نزدیک به شش صد تن برای آزمایش این بیماری می آیند.

مراد مموزی  سر طبیب شفاخانه افغان – جاپان گفت:«روزی شش صد، پنج صد، چهار صد، دیروز با وصفی که باران بود  باز هم ۳۱۲ نفر مراجعه کرده بودند.»

احمد شریف- برادر یک  بیمار گفت:«مریض ما را آوردیم اینجا روز اول تست کرد گفت ندارد،بردیم در ۳۰۰ بستر پولیس بستر کردیم باز هم داکتر صاحبان از این سمپل گرفتند و فرستادن که نتیجه امد کرونا است.»

تا کنون در این شفا خانه سه بیمار مبتلا به ویروس کرونا بستری استند، یک کارمند یکی از سفارت خانه ها، یک زن که کارمند میدان هوایی کابل است و یک نظامی. مسوولان این شفاخانه می گویند که دوازده تن آزمایش‌های شان مشکوک گزارش شده بود که اکنون نتیجه هشت تن شان منفی گزارش شده است."

عنایت الله- مشکوک به ویروس کرونا گفت:«من دیدار داشتم بسیار کم با مردمان ایران مدت سه روز است که در شفاخانه امراض ساری بستر استم مشکوک به بیماری ویروس کرونا.»

در همین حال دیده بان جهانی حقوق بشر می‌گوید که حکومت افغانستان وطالبان باید بی درنگ همراه با سازمان ملل متحد ونهادهای مددرسان دیگر ازبهر بهبود دستررسی میلیون‌ها شهروند افغانستان به خدمات بهداشتی کارنمایند.

پتریشیا گاسمن  پژوهشگر دیده بان حقوق بشر گفت:«ویروس کرونا، میلیون ها تن را درافغانستان  در معرض خطر قرار داده است، اما مقام های حکومت هنوزهم مصروف جنگ استند. دو طرف باید با سازمان ملل و سازمان های بشردوستانه همکاری کنند تا اطمینان حاصل شود که کمک ها به سراسر کشور می رسد ، درغیرآن یک وضعیت بد فاجعه بار رخ خواهد داد.»

این نهاد می‌گوید که در افغانستان آسیب پذیرترین مردمان روستاییان و بیجاشده گان استند که به خدمات بهداشتی  دسترسی بسیار محدود دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره